มาให้บ้านเกิด คอร์ด - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ ลอยเพลินเนินกาย พี่ชายหัวใจถลำ ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีวิวาห์
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง มาให้บ้านเกิด และเนื้อร้อง มาให้บ้านเกิด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เนื้อร้อง::สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ ลอยเพลินเนิ... คอร์ด เพลง มาให้บ้านเกิด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, เนื้อเพลง มาให้บ้านเกิด, มาให้บ้านเกิด คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด มาให้บ้านเกิด ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Bm  GA(3 Times)กลับมาแล้ว  มาDแล้ว  Aมาด้วยความมั่นใD
ความรู้เBmท่าไร จะทุ่มเทพลิกผืนF#mแผ่นดิน
ด้วยร่างกายแข็งDแรง จะอดทนทำมาหาAกิน
ให้ดอกเหงื่อ ฉ่ำดินเหมือนดอกลาว พืชพันธ์เพิ่Dมพูน
กลับมาแล้ว มาแDล้ว มาAด้วยความพรากเDพียร
ที่ส่งเสียให้เBmรียน จนเหงื่อริน ท่วมท้นบุญF#mคุณ
ที่ไร่นาสาโDท แค่หยิบมือ ไถทำค้ำAจุน
แม่เอยแม่คุณ ลูกชาย จะมาซับเDหงื่อ
Instru:Bm GA(2 Times)ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุย----------* ไม่อย่างคนแข็งแDรง แต่อดทนBmที่ใจ
ประหยัดกินประหยัดใAช้ มาให้บ้าDนเกิด
** สิ้นหน้านาDปีนี้   Aมีที่มั่นหมายDปอง
นวลเนื้อละBmอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเF#mล่นน้ำ
ลอยเพลินเนินDกาย พี่ชายหัวใจAถลำ
ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีBmวิวาห์Instru.:BmA(4 Times)DBm GA(3 Times)ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุย เร ฮุยฮุย ฮุย ฮุย เรฮุย
( ซ้ำ *, ** )***A Bmฮุย Gฮุย A ฮุยเรฮุยBmฮุย ฮุGย ฮุยAเรฮุยBmฮุย
ฮุGAฮุย เรฮุยBmฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย( ซ้ำ ***, *** )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • BmChord key_b
  • DChord key_d
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: มาให้บ้านเกิด - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กลับมาแล้ว มาแล้วมาด้วยความมั่นใจ
ความรู้เท่าไร จะทุ่มเทพลิกผืนแผ่นดิน
ด้วยร่างกายแข็งแรง จะอดทนทำมาหากิน
ให้ดอกเหงื่อ ฉ่ำดินเหมือนดอกลาว พืชพันธ์เพิ่มพูน
กลับมาแล้ว มาแล้ว มาด้วยความพรากเพียร
ที่ส่งเสียให้เรียนจนเหงื่อริน ท่วมท้นบุญคุณ
ที่ไร่นาสาโทแค่หยิบมือ ไถทำค้ำจุน
แม่เอยแม่คุณ ลูกชาย จะมาซับเหงื่อ----------ฮุย    ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุย ----------* ไม่อย่างคนแข็งแรง แต่อดทนที่ใจ
ประหยัดกินประหยัดใช้ มาให้บ้านเกิด ----------** สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง
นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ
ลอยเพลินเนินกาย พี่ชายหัวใจถลำ
ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีวิวาห์----------ฮุย      ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุย เร ฮุยฮุย ฮุย ฮุย เรฮุย----------(ซ้ำ *, **) ----------*** ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย
ฮุย ฮุย เรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ----------(ซ้ำ ***, ***)