มาให้บ้านเกิด คอร์ด – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ ลอยเพลินเนินกาย พี่ชายหัวใจถลำ ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีวิวาห์...
คอร์ดเพลง มาให้บ้านเกิด และ เนื้อร้อง มาให้บ้านเกิด ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ ลอยเพลินเนิ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง มาให้บ้านเกิด ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
Intro:Bm GA(3 Times)กลับมาแล้ว มาDแล้ว Aมาด้วยความมั่นใDจ ความรู้เBmท่าไร จะทุ่มเทพลิกผืนF#mแผ่นดิน ด้วยร่างกายแข็งDแรง จะอดทนทำมาหาAกิน ให้ดอกเหงื่อ ฉ่ำดินเหมือนดอกลาว พืชพันธ์เพิ่Dมพูน กลับมาแล้ว มาแDล้ว มาAด้วยความพรากเDพียร ที่ส่งเสียให้เBmรียน จนเหงื่อริน ท่วมท้นบุญF#mคุณ ที่ไร่นาสาโDท แค่หยิบมือ ไถทำค้ำAจุน แม่เอยแม่คุณ ลูกชาย จะมาซับเDหงื่อ Instru:Bm GA(2 Times)ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุย * ไม่อย่างคนแข็งแDรง แต่อดทนBmที่ใจ ประหยัดกินประหยัดใAช้ มาให้บ้าDนเกิด** สิ้นหน้านาDปีนี้ Aมีที่มั่นหมายDปอง นวลเนื้อละBmอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเF#mล่นน้ำ ลอยเพลินเนินDกาย พี่ชายหัวใจAถลำ ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีBmวิวาห์Instru.:BmA(4 Times)DBm GA(3 Times)ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุย เร ฮุยฮุย ฮุย ฮุย เรฮุย ( ซ้ำ *, ** )***A Bmฮุย Gฮุย A ฮุยเรฮุยBmฮุย ฮุGย ฮุยAเรฮุยBmฮุย ฮุGAฮุย เรฮุยBmฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย( ซ้ำ ***, *** )
  • D
  • A
  • Bm
  • F#m or Gb
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มาให้บ้านเกิด - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กลับมาแล้ว มาแล้ว มาด้วยความมั่นใจ 
ความรู้เท่าไร จะทุ่มเทพลิกผืนแผ่นดิน
ด้วยร่างกายแข็งแรง จะอดทนทำมาหากิน
ให้ดอกเหงื่อ ฉ่ำดินเหมือนดอกลาว พืชพันธ์เพิ่มพูน
กลับมาแล้ว มาแล้ว มาด้วยความพรากเพียร
ที่ส่งเสียให้เรียน จนเหงื่อริน ท่วมท้นบุญคุณ 
ที่ไร่นาสาโท แค่หยิบมือ ไถทำค้ำจุน
แม่เอยแม่คุณ ลูกชาย จะมาซับเหงื่อ
ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุย
 
* ไม่อย่างคนแข็งแรง แต่อดทนที่ใจ
ประหยัดกินประหยัดใช้ มาให้บ้านเกิด----------** สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง
นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ
ลอยเพลินเนินกาย พี่ชายหัวใจถลำ
ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีวิวาห์ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุย เร ฮุยฮุย ฮุย ฮุย เรฮุย
(ซ้ำ *, **)
*** ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย 
ฮุย ฮุย เรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย(ซ้ำ ***, ***)