มา ( come ) คอร์ด - Modern Dog

มา ทำให้ฉันมีความสุข ในโลกที่ไม่เคยหยุด และไม่เคยรู้มาก่อน มาทำให้ฉันมองดูใหม่ ลึกลงข้างในจิตใจ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง มา ( come ) และเนื้อร้อง มา ( come ) Modern Dog เนื้อร้อง::มา ทำให้ฉันมีความสุข ในโลกที่ไม่เคยหยุด และไม่เคยรู้มาก่อน มาทำให้ฉันมองดูใหม่ ล... คอร์ด เพลง มา ( come ) Modern Dog, เนื้อเพลง มา ( come ), คอร์ด มา ( come )
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด มา ( come ) ของ Modern Dog คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:AAAmaj7Amaj7(2 Times)Aทุกอย่าง แล้วก็ว่างAmaj7เปล่า 
Aทุกสิ่ง เพียงแค่ชั่วAmaj7คราว ----------* เมื่อFเห็น Eทุกในเรื่องราว และFรู้ ว่าEทุกสิ่งต้องปวดร้าว----------**A มา ทำให้ฉันมีควาAaugมสุข ในโลกที่ไม่เคยA6หยุด
A7และไม่เคยรู้มาDก่อนDm
Aมา ทำให้ฉันมองAaugดูใหม่ ลึกลงข้างในจิตA6ใจ
A7ที่ไม่เคยเห็นมาDก่อน (Faug) (Dm)
Instru.:AAAmaj7Amaj7(2 Times)Aวันพรุ่งนี้ คงไAmaj7ม่มี      Aทุกอย่างนานคือAmaj7ตอนนี้ 
( ซ้ำ *, ** )Instru:AAAmaj7Amaj7(2 Times)( ซ้ำ ** )Outro:AAAmaj7Amaj7(2 Times)
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • A6Chord key_a
 • A7Chord key_a
 • AaugChord key_a
 • Amaj7Chord key_a
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • FChord key_f
 • FaugChord key_f
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: มา ( come ) - Modern Dog

ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทุกอย่าง แล้วก็ว่างเปล่า
ทุกสิ่ง เพียงแค่ชั่วคราว----------* เมื่อเห็น ทุกในเรื่องราว และรู้ ว่าทุกสิ่งต้องปวดร้าว----------** มา ทำให้ฉันมีความสุข ในโลกที่ไม่เคยหยุด
และไม่เคยรู้มาก่อน
มาทำให้ฉันมองดูใหม่ ลึกลงข้างในจิตใจ
ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน----------วันพรุ่งนี้คงไม่มี ทุกอย่างนานคือตอนนี้ ----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี...(ซ้ำ **)