มีสิทธิ์ไหม คอร์ด – วงแทมมะริน

มันจะมีสิทธิ์ไหม แค่อยากจะบอกว่าชอบเธอ จากไอ้คนเซอร์เด็กใต้ถามเธอจริง ๆ มีสิทธิ์หม้ายรับรองรักแล้วไม่ชิ่งไม่ทิ้งใคร ไม่เด่นไม่รวยอย่างใครเขาแต่ว่าเราชัดเจน เงินทองที่เห็น...
คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ไหม และ เนื้อร้อง มีสิทธิ์ไหม ของ วงแทมมะริน ::มันจะมีสิทธิ์ไหม แค่อยากจะบอกว่าชอบเธอ จากไอ้คนเซอร์เด็กใต้ถามเธอจริง ๆ มีสิทธิ์...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง มีสิทธิ์ไหม ของ วงแทมมะริน
Intro:C EmAm GFGCเธออาจจะไม่Emเห็นว่าใครมองAmอยู่ เธออาจจะไม่Gรู้ว่ามีคนหนึ่Fง แอบเGพ้อคิดถึง เCธอ CเธออาจจะไEmม่รู้ว่าฉันมองAmอยู่ ถึงอยากให้เธอGรู้แต่ไม่กล้Fาบอก กลัวเธGอไม่ชอบคนอย่างเรา *Am เป็นคนEmหนึ่ง แค่คนหFนึ่ง ที่ธGรรมดาติดAmดิน กินข้าวEmแกงแหลงภาษFาถิ่น แล้วเธอจะรับได้Gไหม ** (แล้ว) มันจะมีสิทธิ์ไหCม แค่อยากจะบอกว่าชอบเธEmอ จากไอ้คนเซAmอร์เด็กใต้ถามเธอGจริง ๆ มีสิทธิ์หFม้ายรับรองรักแล้Emวไม่ชิ่งไม่ทิ้งใคGร ไม่เด่นไม่รวยอย่างใครเCขาแต่ว่าเราชัดเจน Emเงินทองที่เห็นAmก็เป็นแค่เพียงของนอกกาGย ถ้าหากว่าเFธอฟังแล้วยอมรัEmบมันได้ จะบอกไGป ว่าฉันชอบเธอInstru.:C EmAm GFGC เธออาจจะมีใEmครที่เธอต้องAmการ เป็นคนที่เธอฝัGนและเธอตามFหา และอGยากให้เขามาดูแCCและคนอย่างEmฉันคงไม่มีสิทAmธิ์ คงได้แค่คิดรัGกเธอฝ่ายเดีFยว คงได้แค่Gเพ้อ ได้แค่มอง ( ซ้ำ *, ** )Instru:C GC EmAm GFG(2 Times)( ซ้ำ ** )ถ้าหากว่าเFธอฟังแล้วยอมรับEmฉันได้ จะบอกไป Gว่าฉันรักเธอC G C G C
  • C
  • Em
  • Am
  • G
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มีสิทธิ์ไหม - วงแทมมะริน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธออาจจะไม่เห็นว่าใครมองอยู่ 
เธออาจจะไม่รู้ว่ามีคนหนึ่ง แอบเพ้อคิดถึง เธอ 
เธออาจจะไม่รู้ว่าฉันมองอยู่ 
ถึงอยากให้เธอรู้แต่ไม่กล้าบอก
กลัวเธอไม่ชอบคนอย่างเรา----------* เป็นคนหนึ่ง แค่คนหนึ่ง ที่ธรรมดาติดดิน 
กินข้าวแกงแหลงภาษาถิ่น แล้วเธอจะรับได้ไหม----------** (แล้ว) มันจะมีสิทธิ์ไหม แค่อยากจะบอกว่าชอบเธอ 
จากไอ้คนเซอร์เด็กใต้ถามเธอจริง ๆ
มีสิทธิ์หม้ายรับรองรักแล้วไม่ชิ่งไม่ทิ้งใคร 
ไม่เด่นไม่รวยอย่างใครเขาแต่ว่าเราชัดเจน
เงินทองที่เห็นก็เป็นแค่เพียงของนอกกาย 
ถ้าหากว่าเธอฟังแล้วยอมรับมันได้
จะบอกไป ว่าฉันชอบเธอ---------- เธออาจจะมีใครที่เธอต้องการ 
เป็นคนที่เธอฝันและเธอตามหา และอยากให้เขามาดูแล 
และคนอย่างฉันคงไม่มีสิทธิ์ 
คงได้แค่คิดรักเธอฝ่ายเดียว คงได้แค่เพ้อ ได้แค่มอง
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
ถ้าหากว่าเธอฟังแล้วยอมรับฉันได้
จะบอกไป ว่าฉันรักเธอ