มีแค่ใจ คอร์ด – วงธรรมดา

ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน วันหนึ่งเธอก็ต้องเบื่อกัน คงไม่ได้เป็นอย่างฝัน ที่เคยสัญญากันไว้ ฉันรู้ว่าฉันผิดที่เคยสัญญา ว่าจะยังไงเราจะไม่ทิ้งกันไปไหน อยากให้เธอไปเจอคนใหม่...
คอร์ดเพลง มีแค่ใจ และ เนื้อร้อง มีแค่ใจ ของ วงธรรมดา ::ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน วันหนึ่งเธอก็ต้องเบื่อกัน คงไม่ได้เป็นอย่างฝัน ที่เคยสัญ...
คอร์ดเพลง มีแค่ใจ และ เนื้อร้อง มีแค่ใจ ของ วงธรรมดา ::ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน วันหนึ่งเธอก็ต้องเบื่อกัน คงไม่ได้เป็นอย่างฝัน ที่เคยสัญ...
Intro:GDCDตั้งแต่วันGนั้น เธอคงทำใจไDม่ได้ Cที่ฉันทิ้งเธอไป อย่างDนั้น ฉันใจCร้ายเกินไปใช่ไDหม แต่ก็ไม่อBmยากทำอย่างEmนั้น แต่ยังCดีกว่าให้เธออDยู่ด้วยกันแล้วลำGบาก * ทุกCอย่างไม่มีอะไรแน่Dนอน วันBmหนึ่งเธอก็ต้องเบื่อEmกัน คงไม่ไAmด้เป็นอย่างฝัน ที่เCคยสัญญากันDไว้ ** ฉันรู้ว่าฉันCผิดที่เคยสัญญDา ว่าจะยังBmไงเราจะไม่ทิ้งกัEmนไปไหน อยากให้เCธอไปเจอคนใDหม่ ไม่อยากให้ทGนลำบากอีกต่อไG7ป เพราะอยู่Cกับฉันมันไม่สุขสบDาย มันคือเหตุBmผลที่ต้องทำอย่างEmนี้ ก็Cฉันคนนี้ มันDมีแค่ใจ คงไม่CมีวาสนามากมาDย (คงดูแลเธอไม่ไ(G)ด้) Instru.:C DBm EmC DG G7(2 Times)( ซ้ำ *, **, ** ) ก็Cฉันคนนี้ มันDมีแค่ใจ คงไม่CมีวาสนามากมายD คง.ดูแลเธอไม่ได้ Outro:C DBm EmC DC DG
คำร้อง/ทำนอง : ราชัน มีมุสิก, กริช วงธรรมดา | เรียบเรียง : พี่เสก ผานชื่น, ชวโรจน์ วงค์สวัสดิ์, เอกศิลป์ รัตนมณี