มีแต่คิดถึง คอร์ด – Bird ธงไชย

หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง อยู่ทุกครั้งที่มองดาว มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง เรื่องวันวานและฝันของเรา มีแต่ค...
คอร์ดเพลง มีแต่คิดถึง และ เนื้อร้อง มีแต่คิดถึง ของ Bird ธงไชย ::หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน มีแต่คิดถึง...
คอร์ดเพลง มีแต่คิดถึง และ เนื้อร้อง มีแต่คิดถึง ของ Bird ธงไชย ::หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน มีแต่คิดถึง...
Intro:DGDGเหม่อมองไDกล ไปถึงEmดาว ที่เคยจF#mองเป็นดาวของเGรา ก็ยังF#mคงอยู่ที่เดิBmมให้พบEmเจอ A อยู่ตรงDนี้มองเห็นEmดาว และดวงF#mดาวคงมองเห็นGเธอ อย่างF#mน้อยเราBmอยู่ใต้ EmดาวดวงเAก่าเดียDวกัน * หวังว่าBmเธอคงสุF#mขดี อยู่ตรงGนั้นเจอสิ่งF#mดีดี ฉันคงBmมีเพียงสิ่งF#mเดียวทุกEmวัน A มีแต่Dคิดถึง มีแต่Dmaj7คิดถึง อยู่ทุกBmครั้งที่มองAดาว มีแต่Gคิดถึง มีแต่F#mคิดถึง เรื่องวันEmวานและฝันของเAรา มีแต่คิดDถึง มีแต่คิDmaj7ดถึง และบ่อยBmครั้งก็ทำให้เF#mหงา คิดถึงEmเธอ A คิดถึงDเธอ G (Bb) Instru.:DGDEm ADF#mEm AD( ซ้ำ * )เฝ้าแต่Ebคิดถึง ได้แEbmaj7ต่คิดถึง สิ่งที่CmสองเราเคBbยมี เฝ้าแต่G#คิดถึง ได้แต่Gmคิดถึง นึกทีFmไรก็ยิ้มทุกBbที มีแต่คิEbดถึง มีแต่คิEbmaj7ดถึง อยากให้Cmเธอได้อยู่Gmตรงนี้ คิดถึFmงเธอ Bb คิดEbถึงเธอ Bb คิดถึFmงเธอ Bb คิดถึงเEbธอ
เนื้อร้อง : สีห์ ธาราสด | ทำนอง/เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร