มีแต่คิดถึง คอร์ด – Bird ธงไชย

หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง อยู่ทุกครั้งที่มองดาว มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง เรื่องวันวานและฝันของเรา มีแต่ค...
คอร์ดเพลง มีแต่คิดถึง และ เนื้อร้อง มีแต่คิดถึง ของ Bird ธงไชย ::หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน มีแต่คิดถึง...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง มีแต่คิดถึง ของ Bird ธงไชย
Intro:DGDGเหม่อมองไDกล ไปถึงEmดาว ที่เคยจF#mองเป็นดาวของเGรา ก็ยังF#mคงอยู่ที่เดิBmมให้พบEmเจอ A อยู่ตรงDนี้มองเห็นEmดาว และดวงF#mดาวคงมองเห็นGเธอ อย่างF#mน้อยเราBmอยู่ใต้ EmดาวดวงเAก่าเดียDวกัน * หวังว่าBmเธอคงสุF#mขดี อยู่ตรงGนั้นเจอสิ่งF#mดีดี ฉันคงBmมีเพียงสิ่งF#mเดียวทุกEmวัน A มีแต่Dคิดถึง มีแต่Dmaj7คิดถึง อยู่ทุกBmครั้งที่มองAดาว มีแต่Gคิดถึง มีแต่F#mคิดถึง เรื่องวันEmวานและฝันของเAรา มีแต่คิดDถึง มีแต่คิDmaj7ดถึง และบ่อยBmครั้งก็ทำให้เF#mหงา คิดถึงEmเธอ A คิดถึงDเธอ G (Bb) Instru.:DGDEm ADF#mEm AD( ซ้ำ * )เฝ้าแต่Ebคิดถึง ได้แEbmaj7ต่คิดถึง สิ่งที่CmสองเราเคBbยมี เฝ้าแต่G#คิดถึง ได้แต่Gmคิดถึง นึกทีFmไรก็ยิ้มทุกBbที มีแต่คิEbดถึง มีแต่คิEbmaj7ดถึง อยากให้Cmเธอได้อยู่Gmตรงนี้ คิดถึFmงเธอ Bb คิดEbถึงเธอ Bb คิดถึFmงเธอ Bb คิดถึงเEbธอ
 • D
 • Em
 • F#m or Gb
 • G
 • Bm
 • A
 • Dmaj7
 • Bb or A#
 • Eb or D#
 • Ebmaj7 or D#
 • Cm
 • Gm
 • Fm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : มีแต่คิดถึง - Bird ธงไชย

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : สีห์ ธาราสด | ทำนอง/เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
เหม่อมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจองเป็นดาวของเรา
ก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจอ 
อยู่ตรงนี้มองเห็นดาว
และดวงดาวคงมองเห็นเธอ
อย่างน้อยเราอยู่ใต้ ดาวดวงเก่าเดียวกัน----------* หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี 
ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวัน 
มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง อยู่ทุกครั้งที่มองดาว
มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง เรื่องวันวานและฝันของเรา
มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง และบ่อยครั้งก็ทำให้เหงา 
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ----------(ซ้ำ *)
เฝ้าแต่คิดถึง ได้แต่คิดถึง สิ่งที่สองเราเคยมี 
เฝ้าแต่คิดถึง ได้แต่คิดถึง นึกทีไรก็ยิ้มทุกที 
มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง อยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ