ยอมรับคนเดียว คอร์ด - ติ๊ก ชีโร่

เจ็บนี้ นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา ครั้งเดียว ก็เกินจะพอ เกิดท้อ เกินจะรักใคร เธอมีใจ ที่ฉันยอมรับคนเดียว
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ยอมรับคนเดียว และเนื้อร้อง ยอมรับคนเดียว ติ๊ก ชีโร่ เนื้อร้อง::เจ็บนี้ นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา ครั้งเดียว ก็เกินจะพอ เกิดท้อ เกินจะรัก... เนื้อเพลง ยอมรับคนเดียว, คอร์ดเพลงของ ติ๊ก ชีโร่, ยอมรับคนเดียว ติ๊ก ชีโร่ spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ยอมรับคนเดียว ของ ติ๊ก ชีโร่ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Gm FEb Dm(2 Times)Gmเธอคงไม่Fซึ้งถึงความปวดEbร้าว Dmช้ำในใจปวดร้าGm
Fเศร้าเป็นอย่างGmไร ฮืมF... Gmเธอคงไม่Fซึ้งถึงคนที่Ebเคย
Dmรักและคอยห่วงGmใย เFค้าทำเพื่อGmเธอทุกอFย่าง----------*Cm ใครเป็นคนปลอบโBbยนเอาใจ
CmยามเธอมีทุBbกข์ยังไง G#พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็Fทิ้งไป----------** เจ็Bbบนี้นาน ยาวนานDmขอพอ ไม่Ebขอ รCmอเธอคืนFมา
ครั้งCmเดียวก็เกินจะFพอ เกิดBbท้อเกินจะรักDmใคร
Ebเธอมีใจ ที่FฉันยอมรับคนเBbดียว(F)
Gmเธอคงไม่Fซึ้งถึงการกระEbทำ  Dmย้ำให้คอยเจ็บGmช้ำ 
Fคำที่เธอเอ่ยGmลาทุกอFย่าง Gmเธอคงไม่Fคิดว่ามีความหEbมาย
Dmใครจะเป็นอย่าGmงไร Fยามที่เธอเปลี่ยนGmไปทุกอFย่าง
( ซ้ำ *, ** )Gmเธอทำให้Ebรักทำไม Fหลงทำไมก็ไม่Gmรู้ ตอนเธอมาEbทิ้งกันไป
Bbก้ยังไง Cmล้างยังไง Cลบยังไง ก็ไม่หFาย
( ซ้ำ **, ** )Gm F Cmเธอเป็นใครที่FฉันยอมรักคนเBbดียว
คอร์ดเริ่มต้น
 • Bb or A#Chord key_bb
 • CChord key_c
 • CmChord key_c
 • DmChord key_d
 • Eb or D#Chord key_eb
 • FChord key_f
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ยอมรับคนเดียว - ติ๊ก ชีโร่

ศิลปิน ติ๊ก ชีโร่ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าว ช้ำ ในใจปวดร้าว
เศร้า เป็นอย่างไร ฮืม... เธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคย
รักและคอยห่วงใย เค้า ทำเพื่อเธอทุกอย่าง----------* ใครเป็นคน ปลอบโยน เอาใจ
ยามเธอ มีทุกข์ ยังไง พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไป----------** เจ็บนี้ นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา
ครั้งเดียว ก็เกินจะพอ เกิดท้อ เกินจะรักใคร
เธอมีใจ ที่ฉันยอมรับคนเดียว----------เธอคงไม่ซึ้งถึงการกระทำ ย้ำ ให้คอยเจ็บช้ำ
คำที่เธอเอ่ยลา ทุกอย่าง เธอคงไม่คิดว่ามีความหมาย
ใครจะเป็นอย่างไร ยาม ที่เธอเปลี่ยนไปทุกอย่าง----------(ซ้ำ *, **) ----------เธอทำให้รักทำไม หลงทำไมก็ไม่รู้ ตอนเธอมาทิ้งกันไป
แก้ยังไง ล้างยังไง ลบยังไง ก็ไม่หาย----------(ซ้ำ **, **) ----------เธอเป็นใคร ที่ฉันยอมรักคนเดียว