ยังจำไว้ คอร์ด – อิทธิ พลางกูล

ภาพควาทรงจำ คอยย้ำรักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ เมื่อวันเวียนไป แล้วเธอทำไมกลับลืม แอบไปมีใคร มาทิ้งฉันไว้ทุกคืนวันฉันเหม่อ มองภาพเธอครั้งใด ใจเจ็บเหลือเกิน...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง ยังจำไว้ และ เนื้อร้อง ยังจำไว้ ของ อิทธิ พลางกูล ::ภาพควาทรงจำ คอยย้ำรักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ เมื่อวันเวียนไป แล้วเธอทำไมกลับลืม แอบไปมี...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ยังจำไว้ ของ อิทธิ พลางกูล
Intro:Esus2G#m7A G#m F#m EBEsus2G#m7A G#m F#m BEเมื่อEรักอิงแอบ G#mดวงใจแนบชิด ตราC#mตรึง สุดซึ้งยามเราใกล้G#mชิดกัน ต่างรู้ใAจกันและBกัน C#mทุกข์นั้นไม่หวั่น F#mเพียงต้องการ ให้เธอเคียงคู่Bsus4ฉันไป B * เก็บฝัEนวันเก่า G#mในความเงียบเหงา คนเC#mดียว เปลี่ยวนักตัวเราเศร้าG#mมิคลาย ก่อนนั้นเธAอเป็นดังBเงา C#mเหงาเพราะเธอไกล F#mมีแต่ความเสียBใจทนเจ็บหัวEใจ ** บอกแล้วF#mใจ ในส่วนG#mลึก ไม่เคยAนึกแท้จG#mริง นั้นเธF#mอไร้ คEวามจริงBใจ หลอกแม้F#mคน คอยห่วงG#mใย มอบใจAรัก G#mภัก F#mดี แล้วเEธอยังBทำ*** ภาพAควาทรงจำ คอยBย้ำรักซึ้งไว้ตEรึงดวงใจ เมื่อAวันเวียนไป แล้วเBธอทำไมกลับC#mลืม แอบAไปมีใคร มาBทิ้งฉันไว้ทุกEคืนวันฉันC#mเหม่อ F#mมองภาพเธอครั้งBใด ใจเจ็บเหลือEเกิน Instru:EG#mC#mG#mA BC#mF#mBEG#mC#mG#mA BC#mF#m BE( ซ้ำ *, **, *** )F#mมองภาพเธอครั้งใดBใจเจ็บเหลือเกิEน ยังF#mจำไว้ ในEใจฉัน ยัF#mงจำไว้ ในEใจฉัน ยังF#mจำไว้ ในEใจฉัน ยังF#mจำไว้ใจฉันยังเBจ็บเหลือเEกิน
  • E
  • C#m or Db
  • A
  • B
  • F#m or Gb
  • Bsus4
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ยังจำไว้ - อิทธิ พลางกูล

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : วิเชษฐ์ ห่อกาญจนา | ทำนอง/เรียบเรียง : อิทธิ พลางกูร
เมื่อรักอิงแอบ ดวงใจแนบชิด
ตราตรึง สุดซึ้งยามเราใกล้ชิดกัน
ต่างรู้ใจกันและกัน ทุกข์นั้นไม่หวั่น
เพียงต้องการ ให้เธอเคียงคู่ฉันไป ----------* เก็บฝันวันเก่า ในความเงียบเหงา คนเดียว 
เปลี่ยวนักตัวเราเศร้ามิคลาย ก่อนนั้นเธอเป็นดังเงา
เหงาเพราะเธอไกล มีแต่ความเสียใจทนเจ็บหัวใจ----------** บอกแล้วใจ ในส่วนลึก 
ไม่เคยนึกแท้จริง นั้นเธอไร้ ความจริงใจ
หลอกแม้คน คอยห่วงใย 
มอบใจรัก ภัก ดี แล้วเธอยังทำ----------*** ภาพควาทรงจำ คอยย้ำรักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
เมื่อวันเวียนไป แล้วเธอทำไมกลับลืม 
แอบไปมีใคร มาทิ้งฉันไว้ทุกคืนวันฉันเหม่อ 
มองภาพเธอครั้งใด ใจเจ็บเหลือเกิน
(ซ้ำ *, **, ***)
มองภาพเธอครั้งใดใจเจ็บเหลือเกิน
ยังจำไว้ ในใจฉัน ยังจำไว้ ในใจฉัน
ยังจำไว้ ในใจฉัน ยังจำไว้ใจฉันยังเจ็บเหลือเกิน