ยังไงก็รักเธอ คอร์ด - ชัด

อดีตที่ผ่านไปช่างมัน ลืมกันเสียที ไม่มีคุณค่าพอให้จดจำ อยากจะบอกเธอไว้สักคำ เธอจงรับฟัง ว่าฉันคนนี้ยังไงก็รักเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ยังไงก็รักเธอ และเนื้อร้อง ยังไงก็รักเธอ ชัด เนื้อร้อง::อดีตที่ผ่านไปช่างมัน ลืมกันเสียที ไม่มีคุณค่าพอให้จดจำ อยากจะบอกเธอไว้สักคำ เธอจ... คอร์ด ยังไงก็รักเธอ, ยังไงก็รักเธอ คอร์ดง่าย ๆ, ยังไงก็รักเธอ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ยังไงก็รักเธอ ของ ชัด คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:AE/G#F#mDAE/G#F#mD EAโปรดจE/G#งไว้ใจ  F#mมือที่ ฉัDนได้จับไว้
A ต่อจากC#mนี้ไม่มีวันปDล่อยE
AโปรดE/G#จงเชื่อใF#mจ ในอ้อมDแขนที่กอดเธอ
Aจะไม่เE/G#ผลอให้เธอเฝ้าDคอย----------C#m ใครมองว่าเธอ ผิดF#mพลั้งไม่ดีอย่างไร
ฉันพDร้อมเข้าใจ และจะอยู่เพื่อเEธอ----------Aดีตที่ผ่C#mานไป ช่F#mางมัน EลืมกันเสีDยที
F#mไม่มีคุณค่าBmพอให้จEดจำ อAยากจะบอC#mกเธอไว้F#mสักคำ
EเธอจงรับDฟัง F#7 ว่Bmาฉันคนนี้ยังEไงก็รักเธอ
Instru:A E/G#F#m D EAอย่าไE/G#ปสนใจ F#m ลมที่พัDดที่ผ่านมา Aอีกไม่C#mช้าก็ไปทางDอื่น E
Aอย่าไE/G#ปเสียใจ F#m ใครจะDพูดก็ช่างเขา
A แล้วไม่E/G#นานเท่าไหร่ก็Dลืม
C#m ใครมองว่าเธอ ผิดF#mพลั้งไม่ดีอย่างไร
ฉันพDร้อมเข้าใจ และจะอยู่เพื่อเEธอ----------Aดีตที่ผ่C#mานไป ช่F#mางมัน EลืมกันเสีDยที
F#mไม่มีคุณค่าBmพอให้จEดจำ อAยากจะบอC#mกเธอไว้F#mสักคำ
EเธอจงรับDฟัง F#7 ว่าBmฉันคนนี้ยังEไงก็รักเธอ
Instru:F#mC#mBmEAดีตที่ผ่C#mานไป ช่F#mางมัน EลืมกันเสีDยที
F#mไม่มีคุณค่าBmพอให้จEดจำ อAยากจะบอC#mกเธอไว้F#mสักคำ
EเธอจงรับDฟัง F#7 ว่าBmฉันคนนี้ยังEไงก็รักเธอ
Outro:AE/G#F#mD EA
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • BmChord key_b
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • F#7Chord key_f_sharp
 • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ยังไงก็รักเธอ - ชัด

คำร้อง : ภัทราพร เหลืองตระกูล | ทำนอง/เรียบเรียง : วุฒิไกร อิ่มเจริญ
โปรดจงไว้ใจ มือที่ฉันได้จับไว้
ต่อจากนี้ไม่มีวันปล่อย
โปรดจงเชื่อใจ ในอ้อมแขนที่กอดเธอ
จะไม่เผลอให้เธอเฝ้าคอย----------ใครมองว่าเธอ ผิดพลั้งไม่ดีอย่างไร
ฉันพร้อมเข้าใจ และจะอยู่เพื่อเธอ----------อดีตที่ผ่านไปช่างมัน ลืมกันเสียที
ไม่มีคุณค่าพอให้จดจำ อยากจะบอกเธอไว้สักคำ
เธอจงรับฟัง ว่าฉันคนนี้ยังไงก็รักเธอ----------อย่าไปสนใจ ลมที่พัดที่ผ่านมา
อีกไม่ช้าก็ไปทางอื่น
อย่าไปเสียใจ ใครจะพูดก็ช่างเขา
แล้วไม่นานเท่าไหร่ก็ลืม----------ใครมองว่าเธอ ผิดพลั้งไม่ดีอย่างไร
ฉันพร้อมเข้าใจ และจะอยู่เพื่อเธอ----------อดีตที่ผ่านไปช่างมัน ลืมกันเสียที
ไม่มีคุณค่าพอให้จดจำ อยากจะบอกเธอไว้สักคำ
เธอจงรับฟัง ว่าฉันคนนี้ยังไงก็รักเธอ----------อดีตที่ผ่านไปช่างมัน ลืมกันเสียที
ไม่มีคุณค่าพอให้จดจำ อยากจะบอกเธอไว้สักคำ
เธอจงรับฟัง ว่าฉันคนนี้ยังไงก็รักเธอ