ยามเย็น คอร์ด – วี วิโอเลต วอเทียร์

แดดรอน ๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนรื่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยนวิญญาณ์ เหมือนดังนภา ไร้ทินก...
คอร์ดเพลง ยามเย็น และ เนื้อร้อง ยามเย็น ของ วี วิโอเลต วอเทียร์ ::แดดรอน ๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงต...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ยามเย็น ของ วี วิโอเลต วอเทียร์
Intro:F#7Eb7CmF7 BbF7 BbF7แดดรอนBb ๆ เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมEbเมฆา ทอแสงเรืองอร่ามช่างF7งามตา ในนภาสลับจับBbอัมพร Instru:BbBbแดดBbรอน ๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไEbปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากF7ดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอBbดดวงตา แต่Dmก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวัBbนคืนรื่นEbอุรา ต้องAอยู่เดียวเปลี่ยนวิญญาณ์ เหมือนDmดังนภา ไร้CmทินกรF แดดรBbอน ๆ หากทินกรจะลาโลกEbไปไกล ความรักเราคงอยู่คู่F7กันไป ในหัวใจคงอยู่คู่Bbเชยชม Instru.:EbCmBbF'Tis sBbundown. The golden sunlight tints theEb blue sea. Paints the hill and gilds the F7palm tree, Happy be, my love, at Bbsundown. 'Tis sBbundown. The multi-coloured dancing Ebsunbeam Brightly shines on in my heF7art's dream Of the one I love, at sBbundown. The Dmbirds come to their nest At peBbace, they bill anEbd coo. ThAe wide world sinks to rest, AndDm so do I andCm so do Fyou. 'Tis sCundown. In splendour sinks the sun, comes tF7wilight, Day is done, now greets the Gcool night. Happy be, my love, at sCundown. โอ้Cยามเย็น จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอF7าวรณ์ ยามไร้ความสว่างห่างทิGนกร ยามรักจำจะจรFจากกันไC
  • Bb or A#
  • Eb or D#
  • F7
  • Dm
  • A
  • Cm
  • F
  • C
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ยามเย็น - วี วิโอเลต วอเทียร์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ | ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | Ost : พรจากฟ้า
แดดรอน ๆ เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา
ทอแสงเรืองอร่ามช่างงามตา ในนภาสลับจับอัมพร
แดดรอน ๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล
ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ
ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนรื่นอุรา
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยนวิญญาณ์ เหมือนดังนภา ไร้ทินกร 
แดดรอน ๆ หากทินกรจะลาโลกไปไกล
ความรักเราคงอยู่คู่กันไป ในหัวใจคงอยู่คู่เชยชม ----------'Tis sundown.
The golden sunlight tints the blue sea.
Paints the hill and gilds the palm tree,
Happy be, my love, at sundown.
'Tis sundown.
The multi-coloured dancing sunbeam
Brightly shines on in my heart's dream Of the one
I love, at sundown. 
The birds come to their nest
At peace, they bill and coo.
The wide world sinks to rest,
And so do I and so do you. 'Tis sundown.
In splendour sinks the sun, comes twilight,
Day is done, now greets the cool night.
Happy be, my love, at sundown.
โอ้ยามเย็น จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์ 
ยามไร้ความสว่างห่างทินกร ยามรักจำจะจรจากกันไป