ยิ่งรักยิ่งห่าง คอร์ด – สิงโต นำโชค

The Hook (ท่อนฮุค)

คำว่ารักเพียงพอหรือเปล่า หรือต้องมากกว่านี้หรือฉันมีไม่พอ เป็นเพราะเราต่างกัน บนสวรรค์บันดาลให้ฉันและเธอต้องจาก อยากให้เธอรู้เอาไว้อย่าง...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง ยิ่งรักยิ่งห่าง และ เนื้อร้อง ยิ่งรักยิ่งห่าง ของ สิงโต นำโชค ::คำว่ารักเพียงพอหรือเปล่า หรือต้องมากกว่านี้หรือฉันมีไม่พอ เป็นเพราะเราต่างกัน บน...
คอร์ดเพลง ยิ่งรักยิ่งห่าง และ เนื้อร้อง ยิ่งรักยิ่งห่าง ของ สิงโต นำโชค ::คำว่ารักเพียงพอหรือเปล่า หรือต้องมากกว่านี้หรือฉันมีไม่พอ เป็นเพราะเราต่างกัน บน...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : ยิ่งรักยิ่งห่าง - สิงโต นำโชค

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์, สิงโต นำโชค

Lyric and chords width transpose key

Intro:G G7CเหตุGผล เป็นร้G7อยเป็นพันที่Cเจอ ทำให้เธอและGฉัน ดูเหG7มือนยิ่งรักยิ่งCห่าง เหตุGใด ความG7รักที่พร้อมทุกอCย่าง บางสิ่งกลับดูขาดหGาย สุดG7ท้ายก็หาไม่เCจอ *Am เป็นเพราะเราDต่างกัน บนสวGรรค์บันดาลให้G7ฉันและเธอต้องจCาก อยากให้เธอAmรู้ เอาBmไว้ อCย่าง D ** Gฉันจะมีแต่G7เธอในใจเCสมอ คGวามทรงจำดีG7ดีจะคงเหมืCอนเดิม อย่างน้Gอยได้รู้ว่าG7รักเธอมากแค่ไCหน Amฉันไม่เคยเลย ไม่เคยDเสียใจ ที่ได้รักเธอInstru.:G G7C(2 Times)Gคำ ว่าG7รักเพียงพอหรือเCปล่า หรือต้องมากกว่Gานี้ G7หรือฉันมีไม่Cพอ ( ซ้ำ *, ** )Instru:G G7C(3 Times)Am BmC DBm C#mD E*** (ที่) Aฉันจะมีแต่A7เธอในใจเDสมอ คAวามทรงจำดีA7ดีจะคงเหDมือนเดิม อย่างน้Aอยได้รู้ว่าA7รักเธอมากแค่ไDหน Bmฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเEสียใจ (ที่ได้รักเธอ) ( ซ้ำ *** )Outro:A A7D(2 Times)
...ค้นเพลงอื่น ๆ...