ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ คอร์ด - Inca

คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า แต่ว่าหนทาง ทางของคน ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่ เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องรับมา
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ และเนื้อร้อง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ Inca เนื้อร้อง::คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า แต่ว่าหนทาง ทางของคน... คอร์ดเพลงของ Inca, ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ Inca spotify 4sh mp3 joox, ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ ของ Inca คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:A E/G#F#m EDEจากAคนคนที่E/G#เคยมีใจกันF#mอยู่  
E เปลี่ยนไDปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อEกัน
อยากAลืม ลืมทุกA7สิ่ง ลบDล้างเรื่องวันDmวาน
หากเAราไม่เห็นEกันคงลืมกันAได้ D E
หนักAใจตรงที่E/G#ความจำเป็นบางF#mอย่าง E
กดDดันทำให้เราเจอกันต่อEไป
ยิ่งAเจอใจยิ่งA7เจ็บ มันDทรมานเกิDmนไป
ห่างAกันไปให้ไEกลมันยังดีกAว่า----------* คนที่Dรักร้างไEกลนั้นเจ็บไม่Aนาน
คนไม่Dรัก ใกล้Eกันช้ำใจยิ่งกAว่า
แต่ว่าหนGทาง ทางของคน ไF#mม่มีให้เลือกเท่าไหร่
เจ็บสักเท่าGไร ก็ต้องรับEมา
** อีกAนานนานเE/G#ท่าไร มันจึงจF#mะจบ
E จบไDป ไปให้ไกล ไกลกันสุดEตา
อยากAมีชีวิตใA7หม่ ไม่Dต้องมีเธอDmมา
ต้องเAจอกับสายEตาเย็นชากันอAยู่----------F#mเจ็บปวดเสมอEที่ต้องเจอกัน
D เอ่ยปากต่อกันเหมือนAคนใหม่
F#mจำใจแสดงแกล้งEทำกันไป อย่างไม่Dค่อยเต็มใจ
อย่างกัB/Ebบคนไม่เคยรักกัน
Instru:E E7E6 EE E7E6 EA E/G#F#m EDEA A7D DmA EA( ซ้ำ *, ** )
E ต้องเAจอกับสายEตาเย็นชากันอDยู่ Dm A
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • A7Chord key_a
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ - Inca

คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี | ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร
จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่
เปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกัน
อยากลืม ลืมทุกสิ่ง ลบล้างเรื่องวันวาน
หากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้
หนักใจตรงที่ความจำเป็นบางอย่าง
กดดันทำให้เราเจอกันต่อไป
ยิ่งเจอใจยิ่งเจ็บ มันทรมานเกินไป
ห่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่า----------* คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน
คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า
แต่ว่าหนทาง ทางของคน ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่
เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องรับมา----------** อีกนานนานเท่าไร มันจึงจะจบ
จบไป ไปให้ไกล ไกลกันสุดตา
อยากมีชีวิตใหม่ ไม่ต้องมีเธอมา
ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่----------เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกัน
เอ่ยปากต่อกันเหมือนคนใหม่
จำใจแสดงแกล้งทำกันไป อย่างไม่ค่อยเต็มใจ
อย่างกับคนไม่เคยรักกัน----------(ซ้ำ *, **) ----------ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่