ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ คอร์ด – Inca

คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า แต่ว่าหนทาง ทางของคน ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่ เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องรับมา...
คอร์ดเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ และ เนื้อร้อง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ ของ Inca ::คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า แต่ว่าหนทาง ทางของคน...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ ของ Inca
Intro:A E/G#F#m EDEจากAคนคนที่E/G#เคยมีใจกันF#mอยู่ E เปลี่ยนไDปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อEกัน อยากAลืม ลืมทุกA7สิ่ง ลบDล้างเรื่องวันDmวาน หากเAราไม่เห็นEกันคงลืมกันAได้ D E หนักAใจตรงที่E/G#ความจำเป็นบางF#mอย่าง E กดDดันทำให้เราเจอกันต่อEไป ยิ่งAเจอใจยิ่งA7เจ็บ มันDทรมานเกิDmนไป ห่างAกันไปให้ไEกลมันยังดีกAว่า * คนที่Dรักร้างไEกลนั้นเจ็บไม่Aนาน คนไม่Dรัก ใกล้Eกันช้ำใจยิ่งกAว่า แต่ว่าหนGทาง ทางของคน ไF#mม่มีให้เลือกเท่าไหร่ เจ็บสักเท่าGไร ก็ต้องรับEมา** อีกAนานนานเE/G#ท่าไร มันจึงจF#mะจบ E จบไDป ไปให้ไกล ไกลกันสุดEตา อยากAมีชีวิตใA7หม่ ไม่Dต้องมีเธอDmมา ต้องเAจอกับสายEตาเย็นชากันอAยู่ F#mเจ็บปวดเสมอEที่ต้องเจอกัน D เอ่ยปากต่อกันเหมือนAคนใหม่ F#mจำใจแสดงแกล้งEทำกันไป อย่างไม่Dค่อยเต็มใจ อย่างกัB/Ebบคนไม่เคยรักกัน Instru:E E7E6 EE E7E6 EA E/G#F#m EDEA A7D DmA EA( ซ้ำ *, ** ) E ต้องเAจอกับสายEตาเย็นชากันอDยู่ Dm A
  • A
  • E/G# (Slash)
  • F#m or Gb
  • E
  • D
  • A7
  • Dm
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ - Inca

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี | ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร
จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่ 
 เปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกัน
อยากลืม ลืมทุกสิ่ง ลบล้างเรื่องวันวาน
หากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้ 
หนักใจตรงที่ความจำเป็นบางอย่าง 
กดดันทำให้เราเจอกันต่อไป
ยิ่งเจอใจยิ่งเจ็บ มันทรมานเกินไป
ห่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่า----------* คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน
คนไม่รัก ใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า
แต่ว่าหนทาง ทางของคน ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่
เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องรับมา----------** อีกนานนานเท่าไร มันจึงจะจบ 
 จบไป ไปให้ไกล ไกลกันสุดตา
อยากมีชีวิตใหม่ ไม่ต้องมีเธอมา 
ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ ----------เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกัน
 เอ่ยปากต่อกันเหมือนคนใหม่
จำใจแสดงแกล้งทำกันไป อย่างไม่ค่อยเต็มใจ
อย่างกับคนไม่เคยรักกัน
(ซ้ำ *, **)

 ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่