ย่างเกาหลี คอร์ด – แบงค์ คมสัน

ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทย ถูกใจกว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกัน ตามสบาย บ้านเมืองของเราปัจจุบันมันแย่ลงทุกที อย่างนู้น อย่างนี้อะไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหร่ ป...
คอร์ดเพลง ย่างเกาหลี และ เนื้อร้อง ย่างเกาหลี ของ แบงค์ คมสัน ::ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทย ถูกใจกว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกัน ต...
คอร์ดและเนื้อร้อง ย่างเกาหลี ของ แบงค์ คมสัน
Intro:GDCC(2 Times)กลายพันธ์มาเGป็นเกาหลี จากที่เคยEmกินเกาเหลา เปลี่ยน ไปซะหCมด ดูแล้วสBmลด แล้วอนาAmคตเราจะเป็นอย่างไD*Am กิมจิก็คือผักBmดอง ผักกาดกระป๋Cองดี ๆ นี่ไง Amสระ ไดร์ ซBmอยซะจนลืมมCหาดไทย ทรงไทยแท้ ๆD ** ฮันยองอันเซCโย จะพูดทำไDม สวัสดีแบบไBmทยถูกใจ กว่าเEmยอะ งั้นเอาเหCอะ เชิญแDอ๊บแบ๊วกันGตามสบาย บ้านเมืองของเCราปัจจุบันมันแย่Dลงทุกที อย่างBmนู้น อย่างนี้อะEmไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหCร่ ประเทศเDรานั้นจะเจริGInstru.:GDCC(2 Times)ถ้าเรายอมเGป็นเกาเหลา อย่างที่เราเEmคยเป็นนั้น วัฒนธรCรม ดั้งเดิมของBmเรา คงไม่เงียบเAmหงา เหมือนทุกวันนี้D ( ซ้ำ *,** )Outro:CDBmEmCCDD( ซ้ำ *,** )

เนื้อร้อง: ย่างเกาหลี - แบงค์ คมสัน

ผู้แต่ง❱ เนื้อร้อง/ทำนอง: ลาเต้ มือกีตาร์ วง Whatever
กลายพันธ์มาเป็นเกาหลี จากที่เคยกินเกาเหลา
เปลี่ยน ไปซะหมด ดูแล้วสลด 
แล้วอนาคตเราจะเป็นอย่างไร 
* กิมจิก็คือผักดอง ผักกาดกระป๋องดี ๆ นี่ไง สระ ไดร์ ซอยซะจนลืมมหาดไทย ทรงไทยแท้ ๆ
** ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทยถูกใจ กว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกันตามสบาย บ้านเมืองของเราปัจจุบันมันแย่ลงทุกที อย่างนู้น อย่างนี้อะไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหร่ ประเทศเรานั้นจะเจริญ
ถ้าเรายอมเป็นเกาเหลา อย่างที่เราเคยเป็นนั้น วัฒนธรรม ดั้งเดิมของเรา คงไม่เงียบเหงา เหมือนทุกวันนี้ ( ซ้ำ *,** ) ( ซ้ำ *,** )