ย่างเกาหลี คอร์ด – แบงค์ คมสัน

ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทย ถูกใจกว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกัน ตามสบาย บ้านเมืองของเราปัจจุบันมันแย่ลงทุกที อย่างนู้น อย่างนี้อะไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหร่ ป...
คอร์ดเพลง ย่างเกาหลี และ เนื้อร้อง ย่างเกาหลี ของ แบงค์ คมสัน ::ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทย ถูกใจกว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกัน ต...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ย่างเกาหลี ของ แบงค์ คมสัน
Intro:GDCC(2 Times)กลายพันธ์มาเGป็นเกาหลี จากที่เคยEmกินเกาเหลา เปลี่ยน ไปซะหCมด ดูแล้วสBmลด แล้วอนาAmคตเราจะเป็นอย่างไD*Am กิมจิก็คือผักBmดอง ผักกาดกระป๋Cองดี ๆ นี่ไง Amสระ ไดร์ ซBmอยซะจนลืมมCหาดไทย ทรงไทยแท้ ๆD ** ฮันยองอันเซCโย จะพูดทำไDม สวัสดีแบบไBmทยถูกใจ กว่าเEmยอะ งั้นเอาเหCอะ เชิญแDอ๊บแบ๊วกันGตามสบาย บ้านเมืองของเCราปัจจุบันมันแย่Dลงทุกที อย่างBmนู้น อย่างนี้อะEmไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหCร่ ประเทศเDรานั้นจะเจริGInstru.:GDCC(2 Times)ถ้าเรายอมเGป็นเกาเหลา อย่างที่เราเEmคยเป็นนั้น วัฒนธรCรม ดั้งเดิมของBmเรา คงไม่เงียบเAmหงา เหมือนทุกวันนี้D ( ซ้ำ *,** )Outro:CDBmEmCCDD( ซ้ำ *,** )
  • G
  • Em
  • C
  • Bm
  • Am
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ย่างเกาหลี - แบงค์ คมสัน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง: ลาเต้ มือกีตาร์ วง Whatever
กลายพันธ์มาเป็นเกาหลี จากที่เคยกินเกาเหลา
เปลี่ยน ไปซะหมด ดูแล้วสลด 
แล้วอนาคตเราจะเป็นอย่างไร ----------* กิมจิก็คือผักดอง ผักกาดกระป๋องดี ๆ นี่ไง สระ ไดร์ 
ซอยซะจนลืมมหาดไทย ทรงไทยแท้ ๆ ----------** ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทยถูกใจ
กว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกันตามสบาย 
บ้านเมืองของเราปัจจุบันมันแย่ลงทุกที อย่างนู้น
อย่างนี้อะไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหร่ 
ประเทศเรานั้นจะเจริญ----------ถ้าเรายอมเป็นเกาเหลา อย่างที่เราเคยเป็นนั้น 
วัฒนธรรม ดั้งเดิมของเรา คงไม่เงียบเหงา
เหมือนทุกวันนี้
(ซ้ำ *,**)...ดนตรี...(ซ้ *,**)