รออยู่ตรงนี้ คอร์ด – Hum

หากเพียงแค่ลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้ และมี รักเต็มปรี่ พร้อมยอมพลี และฉันเอง และฉันเอง ช่วยลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย...
คอร์ดเพลง รออยู่ตรงนี้ และ เนื้อร้อง รออยู่ตรงนี้ ของ Hum ::หากเพียงแค่ลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้ และมี รักเต็มปรี่ พร้...
คอร์ดเพลง รออยู่ตรงนี้ และ เนื้อร้อง รออยู่ตรงนี้ ของ Hum ::หากเพียงแค่ลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้ และมี รักเต็มปรี่ พร้...
Intro:Dmaj7 C#m7Bm7Dmaj7 C#m7D(2 Times)Amaj7พยายามรู้จัก พยาF#m7ยามทักทายกัBm7บเธอ หE7วังให้เธอได้มองฉันหน่อย Amaj7พยายามพิสูจน์ F#m7พยายามพูดBm7คุย ไม่เE7ห็นว่าเธอจะมองบ้างC#m7เลย แต่ไF#ม่เคย Bm7 ท้อใจ Dm7 * รู้ตัAmaj7วเองว่าเห่ย ฉันก็F#m7เลยไม่เคยมั่Bm7นใจ E7แล้วเมื่อไรจะได้รู้จัก Amaj7คิดทบทวนทุกอF#m7ย่าง จะมีBm7ทางไหน ให้เธอมาDm7สนใจ E7 หากเพียงแค่Amaj7ลอง หันมองF#m7หน่อย ฉันยังBm7คอย แอบE7รอคอยเธออยู่ตรงนี้ และAmaj7มี รักเต็มF#m7ปรี่ พร้อมยอมBm7พลี แค่อยากมีDรักซักC#m7ที รออยู่ตรงBm7นี้นะคนDm7ดี ฉันเอง Instru.:F#m7 E7EbdimF#m7 E7EbdimBm7Dm7Amaj7Amaj7Bm7Bm7Amaj7Amaj7Bm7Dm7( ซ้ำ * )หากเพียงแค่Amaj7ลอง หันมองF#m7หน่อย ฉันยังคBm7อย แอบรอE7คอยเธออยู่ตรงนี้ และAmaj7มี รักเต็มปF#m7รี่ พร้อมยอมBm7พลี และฉันเDm7อง และฉันเอE7ง ช่วยAmaj7ลอง หันมองหF#m7น่อย ฉันยังคBm7อย แอบE7รอคอยเธออยู่ตรงนี้ Amaj7มี รักเต็มปF#m7รี่ พร้อมยอมBm7พลี แค่อยากมีDรักซักC#m7ที รออยู่ตรงBm7นี้นะคนดีDm7... ฉันเอง Outro:Amaj7Amaj7Bm7Bm7Amaj7Amaj7Bm7 C#m7Dm7
เนื้อร้อง/ ทำนอง : ศุภกานต์ มุทุมล | เรียบเรียง : HUM | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน