รอ คอร์ด – กะลา

เหนื่อยจนท้อ ต้องรออีกนานเท่าไหร่ ความรัก ของเรามันคงสุดทาง เหนื่อยเพียงไหน เมื่อมันยิ่งรอยิ่งหมดความหวัง ความฝัน คงไม่มีวันเป็นจริง เหนื่อยและท้อ ต้องรอไปจนเมื่อไหร่ ยิ่...
คอร์ดเพลง รอ และ เนื้อร้อง รอ ของ กะลา ::เหนื่อยจนท้อ ต้องรออีกนานเท่าไหร่ ความรัก ของเรามันคงสุดทาง เหนื่อยเพียงไหน เมื่...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง รอ ของ กะลา
Intro:BbCmBbCmปิดตัวเBbองให้มืดมน อย่างDmคนที่ไร้ความคิด ปล่อยชีCmวิต ยึดFติดกับคำว่าBbรอ F ในความBbรัก ในความหวัง มีความDmช้ำคอยซ้ำรGmอยต่อ ตอกEbย้ำว่าต้องรอ เรื่อยFไป กับความBbรักที่เลื่อนลอย ที่Dmลดน้อยลงทุกที เท่าที่Cmมี ข้างFกายคือความเงียบBbเหงาF อยากมีเBbธอเคียงข้างกาย ไขว่Dmคว้าได้เพียงแค่Gmเงา อ้างCmว้างและเหน็บหEbนาว เหงาในหัวFใจ * เหนื่อยจนBbท้อ ต้องDmรออีกนานเท่Gmาไหร่F ความCmรัก ของBbเรามันคงสุดFทาง เหนื่อยเพียงBbไหน เมื่อDmมันยิ่งรอยิ่งหGมดความหวัง ความCmฝัน คงBbไม่มีวันเป็นจFริง เหนื่อยและBbท้อ ต้องDmรอไปจนเมื่อGmไหร่ F ยิ่งCmหวัง ยิ่งไBbกลออกไปทุกFที เหนื่อยและBbล้า ไขว่คDว้าเท่าไหร่ไม่GmถึงเธอสักFที สิ่งที่เCmจอวันนี้ ฉันFมีแต่ความว่างเปล่า Instru.:BbCmBbCmจะวัBbนนี้ จะวันไหน จะDmยังเฝ้ารออย่างนี้ กี่เดือCmนปี เลยFผ่านจะรอเรื่อยBbไป F ด้วยดวงBbใจที่มั่นคง จะDmนานแสนนานเท่าGmไหร่ แต่หัวCmใจ ยังย้ำทุกวันว่าFรอ ( ซ้ำ * )Bb สิ่งที่Cmรู้วันนี้ ฉันFมีแต่คำว่ารอ Outro:BbCmBbCmBb
  • Bb or A#
  • Dm
  • Cm
  • F
  • Gm
  • Eb or D#
  • G
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รอ - กะลา

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ | เรียบเรียง : สุรฉัตร เตชศรีสุธี
ปิดตัวเองให้มืดมน อย่างคนที่ไร้ความคิด
ปล่อยชีวิต ยึดติดกับคำว่ารอ ในความรัก
ในความหวัง มีความช้ำคอยซ้ำรอยต่อ
ตอกย้ำว่าต้องรอ เรื่อยไป กับความรักที่เลื่อนลอย
ที่ลดน้อยลงทุกที เท่าที่มี ข้างกายคือความเงียบเหงา 
อยากมีเธอเคียงข้างกาย 
ไขว่คว้าได้เพียงแค่เงา 
อ้างว้างและเหน็บหนาว เหงาในหัวใจ----------* เหนื่อยจนท้อ ต้องรออีกนานเท่าไหร่
ความรัก ของเรามันคงสุดทาง เหนื่อยเพียงไหน
เมื่อมันยิ่งรอยิ่งหมดความหวัง
ความฝัน คงไม่มีวันเป็นจริง เหนื่อยและท้อ
ต้องรอไปจนเมื่อไหร่ ยิ่งหวัง ยิ่งไกลออกไปทุกที
เหนื่อยและล้า ไขว่คว้าเท่าไหร่ไม่ถึงเธอสักที
สิ่งที่เจอวันนี้ ฉันมีแต่ความว่างเปล่า ----------จะวันนี้ จะวันไหน จะยังเฝ้ารออย่างนี้ กี่เดือนปี
เลยผ่านจะรอเรื่อยไป ด้วยดวงใจที่มั่นคง
จะนานแสนนานเท่าไหร่ แต่หัวใจ ยังย้ำทุกวันว่ารอ
(ซ้ำ *)
 สิ่งที่รู้วันนี้ ฉันมีแต่คำว่ารอ