รอ คอร์ด – กางเกง

เหนื่อยแล้วนะ ที่ต้องทนรออยู่อย่างนี้ เมื่อไหร่เธอ จะรับรักกันบ้าง หรือฉันต้องคอย จนมันเบื่อ คอยของเหลือจากคนอื่น หรือคนอย่างฉันกินได้แค่เศษเหลือเดน...
คอร์ดเพลง รอ และ เนื้อร้อง รอ ของ กางเกง ::เหนื่อยแล้วนะ ที่ต้องทนรออยู่อย่างนี้ เมื่อไหร่เธอ จะรับรักกันบ้าง หรือฉันต้องคอ...
คอร์ดเพลง รอ และ เนื้อร้อง รอ ของ กางเกง ::เหนื่อยแล้วนะ ที่ต้องทนรออยู่อย่างนี้ เมื่อไหร่เธอ จะรับรักกันบ้าง หรือฉันต้องคอ...
Intro:GCGDGทุก ๆ ที่ฉันเDฝ้าถามเรื่องของสองเEmรา เธอก็ทำหน้าเศร้าCแต่ไม่ตอบ บอกให้เอGาไว้ก่อน ตอนนี้ยังไAmม่ใช่เวลา ทั้ง ๆ ที่Cเราก็คบกันมา Gนานพอสมควร แต่คำว่าAmรักจากปากเธอ ฉันไม่Emเคยได้ฟังนาน จนบางคCรั้ง ฉัDนชักไม่แน่ใจ ว่าที่Cคบกันมา กEmลัวเธอเก็บฉันไว้ เพื่อCไว้กันDพลาดจากใครบางGคน เพราะในแAmววตาที่เธอมองเขา บEmางครั้งทำให้ฉันหวั่น เธอจะCให้ฉันรอAmไปถึงไหน หรือCว่ารอจนเธอแAmน่ใจ ว่าเขาไCม่รักเธอ แล้วเธอค่อยบอกรัDกกัน * เหนื่อยแCล้วนะ ที่ต้อDงทนรออยู่อย่Emางนี้ เมื่อไหร่Cเธอ DจะรับรักกัGนบ้าง หรือฉันต้อAmงคอย จนEmมันเบื่อ คอยของเBmหลือจากคนCอื่น หรืDอคนอย่างฉันB กินได้แค่เศษเหลืEmอเดนInstru.:CGBmEmCGBBจะCให้ฉันรอไปAmถึงไหน แล้วเมื่อไBหร่ ฉันจะได้ยินคำว่ารักจากปEmากเธอ เพราะทุกทีที่ฉันเฝ้าDถามเรื่องของสองเรEmา เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไCม่ตอบ บอกให้เอGาไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่Amใช่เวลา ทั้ง ๆ ที่เรCาก็คบกันมา นGานพอสมควร แต่คำว่าAmรักจากปากเธอ ฉันไม่เEmคยได้ฟังนาน จนบางคCรั้ง ฉัDนชักไม่แน่Gใจ ( ซ้ำ * )Instru:CGBmEmCGBBเธอจะCให้ฉันรอไปAmถึงไหน หรือว่าCรอจนเธอแน่Amใจว่าเขาไม่รักBmเธอ แล้วDเธอค่อยบอก รักEmกัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร | เรียบเรียง : วงกางเกง