รักข้ามกำแพง คอร์ด – สังข์ทอง สีใส

The Hook (ท่อนฮุค)

คงเป็นบุญที่แม่เนื้ออุ่นเมตตา คิดสงสารดังว่า ปราถนาหมายมั่น ไม่ลืมความดีที่น้องปราณีแบ่งปัน ถึงจะอยู่ใกล้กัน ขวางกั้นด้วยเขตกำแพง...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง รักข้ามกำแพง และ เนื้อร้อง รักข้ามกำแพง ของ สังข์ทอง สีใส ::คงเป็นบุญที่แม่เนื้ออุ่นเมตตา คิดสงสารดังว่า ปราถนาหมายมั่น ไม่ลืมความดีที่น้องป...
คอร์ดเพลง รักข้ามกำแพง และ เนื้อร้อง รักข้ามกำแพง ของ สังข์ทอง สีใส ::คงเป็นบุญที่แม่เนื้ออุ่นเมตตา คิดสงสารดังว่า ปราถนาหมายมั่น ไม่ลืมความดีที่น้องป...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : รักข้ามกำแพง - สังข์ทอง สีใส

คำร้อง/ทำนอง : สังข์ทอง สีใส

Lyric and chords width transpose key

Intro:GmBbGmBbBbBbบุญนำBbพาหรือวาสนาน้อGmมนำ Fถึงอยู่ในเรือGmนจำ ยังFทำให้พบน้อDmงได้ เพียงสบGmตา ยังนึกผวาฝันBbใฝ่ เธอCmงามยิ่งกว่านาDmงใด ทำFไมถึงได้Gmมาเจอ สวยจริงคGmนดี น้องยังอุตส่าห์ปราณี ให้พี่ได้พบกับCmเธอ แค่Dmเพียงเห็Cmนกัน ทุก Dm ๆ วันนอนGmเพ้อ อยากออกจริงBbเออ ไปหาFเธอถึงBbบ้าน Instru:GmBbGmBbBbBbคงเป็นBbบุญที่แม่เนื้ออุ่นเGmมตตา FคิดสงสารดัGmงว่า FปราถนายึDmดมั่น ไม่ลืมความGmดีที่น้องปราณีแบ่Bbงปัน Cmถึงจะอยู่ใกDmล้กัน ขวางFกั้นด้วยเขตกำGmแพง สองเราพร้อGmมใจ สัญญากันว่าไม่คลาย จะไม่ให้รักแCmสลง ไม่Dmมี อะCmไรมากั้Dmนได้คอยGmแกล้ง รักข้ามกำBbแพง เพราะว่าแFรงใจเBbรา Instru.:GmBbGmBbBbBbจงรอBbคอยอย่าคิดเศร้าสร้อยGmคนดี Fน้องจงรอคGmอยพี่ ไม่FนานหลายปีหรอDmกเจ้า ไม่ลืมบุGmญคุณ ที่น้องการุณแบ่งBbเบา ปลอCmบใจให้พี่คลายDmเหงา คอยFเฝ้าเยี่ยมเยียนGmเรื่อยมา คิดถึงจGmริง ๆ คิดถึงแต่แม่ยอดหญิง จริง ๆนะที่รัCmกจ๋า ทุDmกคืนทุกCmวัน ใจพี่Dmนั้นคอยGmหา โอ้ที่รักBbจ๋า ขนิษFฐาคนBbดี Outro:GmBbGmBbBbBb
...ค้นเพลงอื่น ๆ...