รักคนโทรมาจังเลย คอร์ด – ไมค์ ภิรมย์พร

รักคนโทรมาจังเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน ณ. เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้ รักคนโทรมาจังเลย ฝากใส่กลอนหัวใจให้ดี ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแล...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง รักคนโทรมาจังเลย และ เนื้อร้อง รักคนโทรมาจังเลย ของ ไมค์ ภิรมย์พร ::รักคนโทรมาจังเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน ณ. เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้ รักคนโทรมาจ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง รักคนโทรมาจังเลย ของ ไมค์ ภิรมย์พร
Tuning Down ½ to Eb
Intro:AC#mBm EAA C#mF#m ED EAจากวันที่Aรอ พ.C#mศ. ที่ใจคิดF#mถึง E จากมุมมุมหDนึ่ง ของเมืองC#mใหญ่ไกลบ้านF#mเรา E จากคนคนAนี้ ที่C#mมีเพื่อนคือความF#mเหงา F# เฝ้าส่งข่าวคBmราว จากใC#mจฝากไปถึงF#mเธอ กี่งานเงินAน้อย ที่C#mคอยก้มหน้าฝ่าF#mฟัน E หลายปีพ้นDผ่าน ก็C#mยังทุกข์ยากF#mเสมอ E ยามเหนื่อยยามเAหงา หัวC#mใจเฝ้าร้องลF#mะเมอ F# ก็มีแต่เBmธอ ที่โEทรมาปลอบใจAกัน * รักคนโทรDมาจังเEลย อยากC#mเอ่ยให้ฟังทุกF#mวัน ณ. Aเวลานี้เมื่อBmวานได้เอ่ยEคำนี้ รักคนโทรDมาจังเEลย ฝากใส่C#mกลอนหัวใจใF#mห้ดี ไม่Bmนานจะพาทั้งEชีวิตนี้กลับAไปดูแล(E) จากวันที่Aรอ พ.C#mศ. ที่ใจเฝ้F#mาฝัน E เราจะก้าวDผ่าน ทุC#mกวันด้วยใจรักF#mแท้ E ยามที่อยู่ไกAล เกินเC#mอื้อมมือไปเทกF#mแคร์ F# ยังได้ดูBmแล ด้วยEการกดเบอร์หAากัน ( ซ้ำ * )Instru:D EC#m F#mA BmED EC#m F#mBm EA( ซ้ำ * )ไม่Bmนานจะพา ทั้งEชีวิตนี้... กลับไปดูแAล... Outro:Bm EA DmA
  • A
  • C#m or Db
  • F#m or Gb
  • E
  • D
  • F# or Gb
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักคนโทรมาจังเลย - ไมค์ ภิรมย์พร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
จากวันที่รอ พ.ศ. ที่ใจคิดถึง 
 จากมุมมุมหนึ่ง ของเมืองใหญ่ไกลบ้านเรา 
จากคนคนนี้ ที่มีเพื่อนคือความเหงา 
 เฝ้าส่งข่าวคราว จากใจฝากไปถึงเธอ ----------กี่งานเงินน้อย ที่คอยก้มหน้าฝ่าฟัน 
 หลายปีพ้นผ่าน ก็ยังทุกข์ยากเสมอ 
ยามเหนื่อยยามเหงา หัวใจเฝ้าร้องละเมอ
 ก็มีแต่เธอ ที่โทรมาปลอบใจกัน----------* รักคนโทรมาจังเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน 
ณ. เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้
รักคนโทรมาจังเลย ฝากใส่กลอนหัวใจให้ดี 
ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแล ----------จากวันที่รอ พ.ศ. ที่ใจเฝ้าฝัน 
เราจะก้าวผ่าน ทุกวันด้วยใจรักแท้ 
ยามที่อยู่ไกล เกินเอื้อมมือไปเทกแคร์ 
 ยังได้ดูแล ด้วยการกดเบอร์หากัน
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *)
ไม่นานจะพา ทั้งชีวิตนี้... กลับไปดูแล...