รักครั้งแรก Ost.แฟนฉัน คอร์ด – จั๊ก ชวิน

เกิดเป็นความรัก ความรักเมื่อแรกเจอ จิตใจละเมอติดจำฝังตรึง ความรักมันเรียกร้อง ทุกเวลาให้ฝันถึงวันก่อน อยากบอกเธอ รักครั้งแรก...
คอร์ดเพลง รักครั้งแรก - Ost.แฟนฉัน และ เนื้อร้อง รักครั้งแรก - Ost.แฟนฉัน ของ จั๊ก ชวิน ::เกิดเป็นความรัก ความรักเมื่อแรกเจอ จิตใจละเมอติดจำฝังตรึง ความรักมันเรียกร้อง ทุ...
คอร์ดและเนื้อร้อง รักครั้งแรก - Ost.แฟนฉัน ของ จั๊ก ชวิน
Intro:C(7 Times)GCAmDmGC AmDm CDm GCCแอบมองไปเจอ ฉับพลันนั้นAmเธอก็เหม่อมองCสบสายตา Am เธอต้องอุราให้ฉันคิดCรัก เมื่อแรกเGราพบกัน C ใจตรงกับใจ Am สายตาที่บอก Dmคิดยืนยันแรกรักเมื่อวันก่Gอน * Cเกิดเป็นความรัก Amความรักเมื่อแรกเจอ C จิตใจละAmเมอติดจำGฝังตรึง Cความรักมันเรียกร้อง Dmทุกเวลาให้ฝันถึงวันก่Gอน อยากบอกDmเธอ รักครั้งแCรก Instru.:C AmDm CDm GCCจากวันเป็นเดือน จิตยังฝังเAmตือนให้แอบผCวงถึงเธอ Am ไม่กล้าเสนอว่ารักเCธอ เปี่ยมล้นจนเGต็มหัวใจ C วันคืนผ่านไป Am หัวใจจะบอก Dmรักจำนัลแต่ฉันไม่กล้าเGอ่ย ( ซ้ำ * )Instru:AmF EmDmGAm GD/F#FGCC หวั่นใจเพียงใดไม่กล้าเผยAmคำพร่ำเอ่ยสุนCทรวจี Am อัดอั้นเต็มที จึงรอถามCนิดว่าเธอรักใGครหรือยัง C คำเดียวที่คอย Amหวังเธอจะบอก Dmรักเช่นกันแต่รักเมื่อวันGก่อน ( ซ้ำ * )Outro:C AmDm CDm GC

เนื้อร้อง: รักครั้งแรก - Ost.แฟนฉัน - จั๊ก ชวิน

ผู้แต่ง❱
แอบมองไปเจอ
ฉับพลันนั้นเธอก็เหม่อมองสบสายตา
 เธอต้องอุราให้ฉันคิดรัก เมื่อแรกเราพบกัน
 ใจตรงกับใจ สายตาที่บอก
คิดยืนยันแรกรักเมื่อวันก่อน
* เกิดเป็นความรัก ความรักเมื่อแรกเจอ จิตใจละเมอติดจำฝังตรึง ความรักมันเรียกร้อง ทุกเวลาให้ฝันถึงวันก่อน อยากบอกเธอ รักครั้งแรก
จากวันเป็นเดือน จิตยังฝังเตือนให้แอบผวงถึงเธอ ไม่กล้าเสนอว่ารักเธอ เปี่ยมล้นจนเต็มหัวใจ วันคืนผ่านไป หัวใจจะบอก รักจำนัลแต่ฉันไม่กล้าเอ่ย ( ซ้ำ * ) หวั่นใจเพียงใดไม่กล้าเผยคำพร่ำเอ่ยสุนทรวจี อัดอั้นเต็มที จึงรอถามนิดว่าเธอรักใครหรือยัง คำเดียวที่คอย หวังเธอจะบอก รักเช่นกันแต่รักเมื่อวันก่อน ( ซ้ำ * )