รักคุณเข้าแล้ว คอร์ด – Boyd Kosiyapong

เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น...
คอร์ดเพลง รักคุณเข้าแล้ว และ เนื้อร้อง รักคุณเข้าแล้ว ของ Boyd Kosiyapong ::เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปล...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง รักคุณเข้าแล้ว ของ Boyd Kosiyapong
เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อมและยินยอม มอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์) Fmaj7มีเพลงเพลงนึงที่เคยGm7ร้องให้เธอฟัง แต่ไม่Am7รู้ว่ายังจำได้หรือเGm7ปล่า Fmaj7วันและเวลาอาจจะGm7หมุนและเวียนไป แต่Cm7ใจความในเพลงนั้นของFmaj7เรา * ก็ยังคงBbmaj7เฝ้าย้ำพูดถึง ควาBbmaj7/Bมรักที่ลึกซึ้ง แC#dimละยังคงตรึงในหัวDm7ใจนานแค่Dm7/C#ไหน ก็Cเหมือนเก่า เหมือนวันแรกที่เรา เFจอะกัน ** เก็บเพลงรักBbmaj7นี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอไAm7ด้รับได้รู้หัวใจของฉัน แม้คืนGm7วันจะเปลี่ยนแปลงสักแFmaj7ค่ไหน แต่ใจของBbmaj7ฉันที่รักเธอนั้น ต่อให้ต้องลงAm7นรกหรือขึ้นDm7สรวงสวรรค์ ฉันก็จGm7ะไม่มีวันมอบให้Cใคร จะมีเพียBbmaj7งเธอแค่(Bmaj7)เพียงคนเดียว และจะมีAm7แต่เธ(Bbm7)อ เธอแค่เพียงคนเดียว และจะGm7เป็นเพี(G#m7)ยงคนเดียวเสมFmaj7อไป (F#maj7) ที่ฉัBbmaj7นฝากชีวิ(Bmaj7)Am7 ทั้งห(Bbm7)มดไว้ Dm7 (Ebm7) Gm7 โดย(G#m7)ไม่มีวัน ทCวง(C#)กลับคืFmaj7(F#maj7) Instru.:CFmaj7กาลและเวลาที่เปลี่ยนGm7หมุนและเวียนไป อาจจะAm7ทำให้หัวใจใครหGm7มุนตาม แต่Fmaj7ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนGm7หมุนไปยังไง Cm7ใจความในเพลงนั้นของFmaj7เรา ( ซ้ำ *, ** )G#ฉันขอใช้ช่วงเวEbลาทั้งชีวิตที่ฉันBbมี F G# ฉันขอใช้ไปกับEbเธอ กับCเธอ เธอคนนี้ Instru:Bbmaj7Am7Gm7Fmaj7Bbmaj7Am7 Dm7Gm7C( ซ้ำ ** )ฉันขอมอบBmaj7ชีวิตทั้งหBbm7มดไว้ G#m7ฝากให้กับเC#ธอเพียงผู้เF#maj7ดียว
 • Fmaj7
 • Gm7
 • Am7
 • Cm7
 • Bbmaj7 or A#
 • C#dim or Db
 • Dm7
 • C
 • F
 • Bmaj7
 • Bbm7 or A#
 • F#maj7 or Gb
 • Ebm7 or D#
 • C# or Db
 • Eb or D#
 • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักคุณเข้าแล้ว - Boyd Kosiyapong

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์
เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ
เมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อมและยินยอม
มอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์)
มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง
แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า 
วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป
แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา ----------* ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง
และยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ไหน 
ก็เหมือนเก่า เหมือนวันแรกที่เรา เจอะกัน----------** เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ
ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน 
แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์
ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว
และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป 
ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้ 
 โดยไม่มีวัน ทวงกลับคืน ----------กาลและเวลาที่เปลี่ยนหมุนและเวียนไป
อาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาม
แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไง
ใจความในเพลงนั้นของเรา 
(ซ้ำ *, **)
ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี 
 ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้
(ซ้ำ **)
ฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดไว้ ฝากให้กับเธอเพียงผู้เดียว