รักคุณเข้าแล้ว คอร์ด - Boyd Kosiyapong

เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักคุณเข้าแล้ว และเนื้อร้อง รักคุณเข้าแล้ว Boyd Kosiyapong เนื้อร้อง::เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปล... คอร์ด เพลง รักคุณเข้าแล้ว Boyd Kosiyapong, เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว, คอร์ด รักคุณเข้าแล้ว
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักคุณเข้าแล้ว ของ Boyd Kosiyapong คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ
เมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อมและยินยอม
มอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์)
Fmaj7มีเพลงเพลงนึงที่เคยGm7ร้องให้เธอฟัง
แต่ไม่Am7รู้ว่ายังจำได้หรือเGm7ปล่า
Fmaj7วันและเวลาอาจจะGm7หมุนและเวียนไป
แต่Cm7ใจความในเพลงนั้นของFmaj7เรา ----------* ก็ยังคงBbmaj7เฝ้าย้ำพูดถึง ควาBbmaj7/Bมรักที่ลึกซึ้ง
C#dimละยังคงตรึงในหัวDm7ใจนานแค่Dm7/C#ไหน
ก็Cเหมือนเก่า เหมือนวันแรกที่เรา เFจอะกัน----------** เก็บเพลงรักBbmaj7นี้ให้เป็นของขวัญ
ให้เธอไAm7ด้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนGm7วันจะเปลี่ยนแปลงสักแFmaj7ค่ไหน
แต่ใจของBbmaj7ฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงAm7นรกหรือขึ้นDm7สรวงสวรรค์
ฉันก็จGm7ะไม่มีวันมอบให้Cใคร
จะมีเพียBbmaj7งเธอแค่(Bmaj7)เพียงคนเดียว
และจะมีAm7แต่เธ(Bbm7)อ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะGm7เป็นเพี(G#m7)ยงคนเดียวเสมFmaj7อไป (F#maj7)
ที่ฉัBbmaj7นฝากชีวิ(Bmaj7)Am7 ทั้งห(Bbm7)มดไว้ Dm7 (Ebm7)
Gm7 โดย(G#m7)ไม่มีวัน ทCวง(C#)กลับคืFmaj7(F#maj7)
Instru.:CFmaj7กาลและเวลาที่เปลี่ยนGm7หมุนและเวียนไป
อาจจะAm7ทำให้หัวใจใครหGm7มุนตาม
แต่Fmaj7ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนGm7หมุนไปยังไง
Cm7ใจความในเพลงนั้นของFmaj7เรา
( ซ้ำ *, ** )G#ฉันขอใช้ช่วงเวEbลาทั้งชีวิตที่ฉันBbมี F
G# ฉันขอใช้ไปกับEbเธอ กับCเธอ เธอคนนี้
Instru:Bbmaj7Am7Gm7Fmaj7Bbmaj7Am7 Dm7Gm7C( ซ้ำ ** )ฉันขอมอบBmaj7ชีวิตทั้งหBbm7มดไว้ G#m7ฝากให้กับเC#ธอเพียงผู้เF#maj7ดียว
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • Ab or G#Chord key_ab
 • Abm7 or G#m7Chord key_ab
 • Am7Chord key_a
 • BbChord key_bb
 • Bbm7Chord key_bb
 • Bbmaj7Chord key_bb
 • Bmaj7Chord key_b
 • CChord key_c
 • C#Chord key_c_sharp
 • C#dimChord key_c_sharp
 • Cm7Chord key_c
 • Dm7Chord key_d
 • EbChord key_eb
 • Ebm7Chord key_eb
 • FChord key_f
 • F#maj7Chord key_f_sharp
 • Fmaj7Chord key_f
 • Gm7Chord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักคุณเข้าแล้ว - Boyd Kosiyapong

คำร้อง/ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์
เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ
เมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อมและยินยอม
มอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์)----------มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง
แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า
วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป
แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา----------* ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง
และยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ไหน ก็เหมือนเก่า
เหมือนวันแรกที่เรา เจอะกัน----------** เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ
ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน
แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์
ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว
และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป
ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน----------กาลและเวลาที่เปลี่ยนหมุนและเวียนไป
อาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาม
แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไง
ใจความในเพลงนั้นของเรา----------(ซ้ำ *, **) ----------ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี
ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้----------(ซ้ำ **) ----------ฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดไว้ ฝากให้กับเธอเพียงผู้เดียว