รักต้องตอบด้วยรัก คอร์ด – อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ

รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ก้าวไปสู่แดนพ้นฟ้า ใช้รักชักพาไป ผ่านทางที่อันตราย ใช้รักป้องกัน กาลเวลาที่เวียนเปลี่ยนผัน...
คอร์ดเพลง รักต้องตอบด้วยรัก และ เนื้อร้อง รักต้องตอบด้วยรัก ของ อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ ::รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ...
คอร์ดเพลง รักต้องตอบด้วยรัก และ เนื้อร้อง รักต้องตอบด้วยรัก ของ อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ ::รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ...
Intro:BbAmGm CF(2 Times)F(ญ) Fลู่ลมที่โบกพัดGมา (ช)Bb เย็นชื่นอุCรา (ญ) Fได้ร่มเย็น ด้วยเงาไม้ใGบ (ช/ญ)Bb มีแต่เCราสองคF* (ช) ตCามอารมณ์ล่A/C#องลอยอย่างDmฝัน (ญ) อบCอุ่นรัก ชักFนำ (ช) สองเรามีแBbต่คำรำพัFน (ช/ญ) สุขBbสันต์ กับโCลกของเรFา (ญ) BbอยากดำรงรักคFงพงศ์เผ่า (ช)Bb หยุดเวลาดั่งCใจนึA/C#กเอา (ญ) DmนิยายรักเGริ่มด้วยเรา (ช/ญ)Bb แต่มั่นคงยิ่งCนักAm Bb C ** (ช/ญ) Fรักต้องตอบด้วยรัก ด้วยGรักมีสุขด้วยรัก (ญ) Bbหล่อชีวันให้เFปี่ยมแห่งรัก (ช/ญ) Gmรักที่ เอ่Cอล้นใF(C)(ช) Fก้าวไปสู่แดนพ้นD7/F#ฟ้า (ญ)Gm ใช้รักชักCพาไป (ช) Fผ่านทางที่อันตD7/F#ราย (ช/ญ)Gm ใช้รัCกป้องกัFน (ญ)C กาลเวลาที่เA/C#วียนเปลี่ยนDmผัน (ช) Cก่อเกิดความ สัมFพันธ์ (ญ) มิมีBbวันสิ้นลงในพFลัน (ช/ญ) แต่ยั่งBbยืน นCานเท่านFาน (ช)Bb ตราบ วันตายมิเFคยผันผ่าน (ญ)Bb โลกตระการด้วยควCาม รักA/C#เรา (ช)Dm ซึ้งในรักGมั่นบรรเทา (ช/ญ)Bb อยู่ดำรง ด้วยรัC( ซ้ำ ** )Instru:DmGGmC A/C#DmGGm CF( ซ้ำ *,**,** )Outro:Bb AmBb AmBb AmF
เนื้อร้อง/ทำนอง: วันทนา วุฒากร/คฑาวุธ สท้านไตรภพ | เรียบเรียง: บรรณ | สังกัด: ใบชา song