คอร์ดเพลง รักต้องตอบด้วยรัก – อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ

แชร์
แชร์ไปยัง
รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ก้าวไปสู่แดนพ้นฟ้า ใช้รักชักพาไป ผ่านทางที่อันตราย ใช้รักป้องกัน กาลเวลาที่เวียนเปลี่ยนผัน...

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง รักต้องตอบด้วยรัก ของ อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ ::รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ...

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : รักต้องตอบด้วยรัก - อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง: วันทนา วุฒากร/คฑาวุธ สท้านไตรภพ | เรียบเรียง: บรรณ | สังกัด: ใบชา song

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ
Intro:BbAmGm CF(2 Times)F(ญ) Fลู่ลมที่โบกพัดGมา (ช)Bb เย็นชื่นอุCรา (ญ) Fได้ร่มเย็น
ด้วยเงาไม้ใGบ  (พร้อมกัน)Bb มีแต่เCราสองคF* (ช) ตCามอารมณ์ล่A/C#องลอยอย่างDmฝัน (ญ) อบCอุ่นรัก
ชักFนำ (ช) สองเรามีแBbต่คำรำพัFน (พร้อมกัน) สุขBbสันต์
กับโCลกของเรFา (ญ) BbอยากดำรงรักคFงพงศ์เผ่า 
(ช)Bb หยุดเวลาดั่งCใจนึA/C#กเอา (ญ) DmนิยายรักเGริ่มด้วยเรา
 (พร้อมกัน)Bb แต่มั่นคงยิ่งCนักAm    Bb   C  

** (พร้อมกัน) Fรักต้องตอบด้วยรัก ด้วยGรักมีสุขด้วยรัก
(ญ) Bbหล่อชีวันให้เFปี่ยมแห่งรัก (พร้อมกัน) Gmรักที่
เอ่Cอล้นใF(C)(ช) Fก้าวไปสู่แดนพ้นD7/F#ฟ้า   (ญ)Gm ใช้รักชักCพาไป 
(ช) Fผ่านทางที่อันตD7/F#ราย  (พร้อมกัน)Gm ใช้รัCกป้องกัFน 
(ญ)C กาลเวลาที่เA/C#วียนเปลี่ยนDmผัน (ช) Cก่อเกิดความ
สัมFพันธ์ (ญ) มิมีBbวันสิ้นลงในพFลัน 
(พร้อมกัน) แต่ยั่งBbยืน  นCานเท่านFาน (ช)Bb ตราบ
วันตายมิเFคยผันผ่าน (ญ)Bb โลกตระการด้วยควCาม
รักA/C#เรา (ช)Dm ซึ้งในรักGมั่นบรรเทา (พร้อมกัน)Bb อยู่ดำรง
ด้วยรัC( ซ้ำ ** )Instru:DmGGmC A/C#DmGGm CF( ซ้ำ *,**,** )Outro:Bb AmBb AmBb AmF