รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป คอร์ด - Groove Rider

ดนตรี นั้นเล่นอยู่ ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า จบลงแล้วความรักของเรา ไม่มีเขาเคียงข้างอีกแล้ว ไม่มีคืนวันที่สดใส ดื่มให้ตัวเองอีกที กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป และเนื้อร้อง รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป Groove Rider เนื้อร้อง::ดนตรี นั้นเล่นอยู่ ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเป... คอร์ด รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป - Groove Rider, คอร์ดเพลงของ Groove Rider, รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป คอร์ดกีต้าร์
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป ของ Groove Rider คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :Dm7Em7Dm7Em7 Am7เคDm7ยนั่งตรงนี้ เก้าอี้ตัวนี้ อยู่Em7 ข้าง ๆ เธอ
เป็นDm7ที่ประจำ ที่เธอและฉัน จะEm7นัดกันเสAm7มอ       
Dm7แต่วันนี้ ที่เดิมตรงนี้ Em7ที่ฉันได้เจอ
ทุกDm7อย่างคงเดิม บรรยากาศ เดิม ๆ แต่Em7ไม่มีเธอAm7----------*Fmaj7 ดนตรี  นั้นEm7เล่นอยู่  Fmaj7ฟัง      ฉันEm7ฟังอยู่    Dm7แต่ว่าในใGจนั้นเงียบงัน----------Cmaj7                  Em7      
** Dm7   มีแต่เสียGงเพลงที่Cmaj7ว่างเปล่า  Em7               
Dm7 จบลงแGล้วความรักขCmaj7องเรา       Em7               
Dm7    ไม่มีเขGาเคียงข้างอีกแAm7ล้ว ไม่มีคืนวัEm7นที่ สดใAm7
ดื่มDm7ให้ตัวเองอีกที กับFmรักที่เพิ่งGผ่านพ้นไ(Cmaj7)----------Dm7ฉากวันนั้น ยังจดยังจำ แจ่Em7มชัด ในใจ
Dm7ภาพวันนั้น ที่เธอบอกลาฉัน ยังEm7ไม่เคยเลือนAm7หายไป
Dm7คำพูดวันนั้น ที่บอกกับฉัน Em7ว่าเธอต้องไป
เธอDm7จับมือฉัน และบอกให้ฉัน ยกEm7โทษให้ได้Am7ไหม( ซ้ำ *, ** )
Instru :G# BF# C#G# BF# C#G# BF#G#F#maj7ดนตรี   นั้นเล่Fm7นอยู่      F#maj7ฟัง          ฉันFm7ฟังอยู่   Ebm7  แต่ว่าในG#ใจนั้นเงียบงัน----------C#maj7                     Fm7            
*** Ebm7    มีแต่เสีG#ยงเพลงที่ว่างC#maj7เปล่า            
Fm7              Ebm7       จบลงG#แล้วความรักC#maj7ของเรา       Fm7               
Ebm7  ไม่มีเขาเG#คียงข้างอีกBbm7แล้ว
ไม่มีคืนFm7วันที่สดBbm7ใส      
ดื่มEbm7ให้ตัวเองอีกที กับF#mรักที่เพิ่งG#ผ่านพ้น(C#maj7)ไป( ซ้ำ *** )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Ab or G#Chord key_ab
 • Abm7 or G#m7Chord key_ab
 • Am7Chord key_a
 • BChord key_b
 • Bbm7Chord key_bb
 • Bbmaj7Chord key_bb
 • Bmaj7Chord key_b
 • C#Chord key_c_sharp
 • C#m7Chord key_c_sharp
 • C#maj7Chord key_c_sharp
 • Cm7Chord key_c
 • Cmaj7Chord key_c
 • Dm7Chord key_d
 • EChord key_e
 • EbmChord key_eb
 • Ebm7Chord key_eb
 • Ebmaj7Chord key_eb
 • EmChord key_e
 • Em7Chord key_e
 • Emaj7Chord key_e
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป - Groove Rider

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตรัย ภูมิรัตน | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เคยนั่งตรงนี้ เก้าอี้ตัวนี้ อยู่ข้าง ๆ เธอ
เป็นที่ประจำ ที่เธอและฉัน จะนัดกันเสมอ
แต่วันนี้ ที่เดิมตรงนี้ ที่ฉันได้เจอ
ทุกอย่างคงเดิม บรรยากาศเดิม ๆ แต่ไม่มีเธอ----------* ดนตรี นั้นเล่นอยู่
ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน----------** มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า
จบลงแล้วความรักของเรา
ไม่มีเขาเคียงข้างอีกแล้ว ไม่มีคืนวันที่สดใส
ดื่มให้ตัวเองอีกที กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป----------ฉากวันนั้น ยังจดยังจำ แจ่มชัด ในใจ
ภาพวันนั้น ที่เธอบอกลาฉัน ยังไม่เคยเลือนหายไป
คำพูดวันนั้น ที่บอกกับฉัน ว่าเธอต้องไป
เธอจับมือฉัน และบอกให้ฉัน ยกโทษให้ได้ไหม----------(ซ้ำ *, **) ----------ดนตรี นั้นเล่นอยู่
ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน----------*** มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า
จบลงแล้วความรักของเรา
ไม่มีเขาเคียงข้างอีกแล้ว ไม่มีคืนวันที่สดใส
ดื่มให้ตัวเองอีกที กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป----------(ซ้ำ ***)