รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป คอร์ด – Groove Rider

ดนตรี นั้นเล่นอยู่ ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า จบลงแล้วความรักของเรา ไม่มีเขาเคียงข้างอีกแล้ว ไม่มีคืนวันที่สดใส ดื่มให้ตัวเองอีกที ก...
คอร์ดเพลง รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป และ เนื้อร้อง รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป ของ Groove Rider ::ดนตรี นั้นเล่นอยู่ ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเป...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป ของ Groove Rider
Intro:Dm7Em7Dm7Em7 Am7เคDm7ยนั่งตรงนี้ เก้าอี้ตัวนี้ อยู่Em7ข้าง ๆ เธอ เป็นDm7ที่ประจำ ที่เธอและฉัน จะEm7นัดกันเสAm7มอ Dm7แต่วันนี้ ที่เดิมตรงนี้ Em7ที่ฉันได้เจอ ทุกDm7อย่างคงเดิม บรรยากาศเดิม ๆ แต่Em7ไม่มีเธอAm7 *Fmaj7 ดนตรี นั้นEm7เล่นอยู่ Fmaj7ฟัง ฉันEm7ฟังอยู่ Dm7แต่ว่าในใGจนั้นเงียบงัน **Cmaj7 Em7 Dm7มีแต่เสียGงเพลงที่Cmaj7ว่างเปล่า Em7 Dm7 จบลงแGล้วความรักขCmaj7องเรา Em7 Dm7ไม่มีเขGาเคียงข้างอีกแAm7ล้ว ไม่มีคืนวัEm7นที่สดใAm7ส ดื่มDm7ให้ตัวเองอีกที กับFmรักที่เพิ่งGผ่านพ้นไ(Cmaj7)Dm7ฉากวันนั้น ยังจดยังจำ แจ่Em7มชัด ในใจ Dm7ภาพวันนั้น ที่เธอบอกลาฉัน ยังEm7ไม่เคยเลือนAm7หายไป Dm7คำพูดวันนั้น ที่บอกกับฉัน Em7ว่าเธอต้องไป เธอDm7จับมือฉัน และบอกให้ฉัน ยกEm7โทษให้ได้Am7ไหม ( ซ้ำ *, ** )Instru.:G# BF# C#G# BF# C#G# BF#G#F#maj7ดนตรี นั้นเล่Fm7นอยู่ F#maj7ฟัง ฉันFm7ฟังอยู่ Ebm7แต่ว่าในG#ใจนั้นเงียบงัน ***C#maj7 Fm7 Ebm7 มีแต่เสีG#ยงเพลงที่ว่างC#maj7เปล่า Fm7 Ebm7 จบลงG#แล้วความรักC#maj7ของเรา Fm7 Ebm7ไม่มีเขาเG#คียงข้างอีกBbm7แล้ว ไม่มีคืนFm7วันที่สดBbm7ใส ดื่มEbm7ให้ตัวเองอีกที กับF#mรักที่เพิ่งG#ผ่านพ้น(C#maj7)ไป ( ซ้ำ *** )
 • Dm7
 • Em7
 • Am7
 • Fmaj7
 • G
 • Cmaj7
 • Fm
 • F#maj7 or Gb
 • Fm7
 • Ebm7 or D#
 • C#maj7 or Db
 • Bbm7 or A#
 • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป - Groove Rider

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เคยนั่งตรงนี้ เก้าอี้ตัวนี้ อยู่ข้าง ๆ เธอ
เป็นที่ประจำ ที่เธอและฉัน จะนัดกันเสมอ 
แต่วันนี้ ที่เดิมตรงนี้ ที่ฉันได้เจอ
ทุกอย่างคงเดิม บรรยากาศเดิม ๆ แต่ไม่มีเธอ ----------* ดนตรี นั้นเล่นอยู่
ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน----------** มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า 
 จบลงแล้วความรักของเรา 
ไม่มีเขาเคียงข้างอีกแล้ว ไม่มีคืนวันที่สดใส 
ดื่มให้ตัวเองอีกที กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป ----------ฉากวันนั้น ยังจดยังจำ แจ่มชัด ในใจ
ภาพวันนั้น ที่เธอบอกลาฉัน ยังไม่เคยเลือนหายไป
คำพูดวันนั้น ที่บอกกับฉัน ว่าเธอต้องไป
เธอจับมือฉัน และบอกให้ฉัน ยกโทษให้ได้ไหม 
(ซ้ำ *, **)
----------ดนตรี นั้นเล่นอยู่ 
ฟัง ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน----------*** มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า 
 จบลงแล้วความรักของเรา 
ไม่มีเขาเคียงข้างอีกแล้ว ไม่มีคืนวันที่สดใส 
ดื่มให้ตัวเองอีกที กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป 
(ซ้ำ ***)