รักนะคะ คอร์ด – บี้ The Star

รักนะคะคนดีของฉัน จะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ารักเธอที่สุด ใจดวงนี้ของฉันหยุดที่เธอ รักนะคะคนดีของฉัน โปรดจงมั่นใจ ทุก ๆ อย่าง ที่ฉันทำ ทุก ๆ คำ คือคำว่ารักเธอ...
คอร์ดเพลง รักนะคะ และ เนื้อร้อง รักนะคะ ของ บี้ The Star ::รักนะคะคนดีของฉัน จะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ารักเธอที่สุด ใจดวงนี้ของฉันหย...
คอร์ดและเนื้อร้อง รักนะคะ ของ บี้ The Star
Intro:GCAm Eb DGAmDEb DGคำถามเดิมเมื่อD/F#ฝนโปรยมา Cห่มผ้าบ้างหรือเปล่า เCกือบทุกวันที่Bmถามตอนเช้า วัAmนนี้เธอทำอDะไร คำว่าห่Cวงคำว่าคิดถึง ทุกชั่วBmโมงที่ห่างแสนไกล เธอรู้Amไหมอะไร สร้างคำCmพูดเหล่านี้ให้เGธอ Dm G * แม้บางCคำฉันBmบอก ไA7/C#ม่บ่อย เท่าที่ควร อCย่ากังBmวล หรือหAmวั่นใจ D ** GรักนะคะคนBmดีของฉัน จะวันEmไหนก็รักเพียงเDธอ แCละจะบอกว่าBmรักเธอที่สุด ใจดวงAmนี้ของฉันหยุดDที่เธอ GรักนะคะคนBmดีของฉัน โEmปรดจงมั่A7/C#นใจ ทุก ๆ อCย่าง ที่ฉันBmทำ ทุก ๆ Amคำ D คือคำว่า(G)รักเธอ Gในทุกคืนที่D/F#เธอกลับดึก ไม่Cเคยไม่นึกเป็นห่วง ใCครเข้ามาฉันBmยังแอบหวง แต่Amไม่แสดงอะDไร ทุก ๆ Cmaj7สิ่งคือคำว่ารัก คิดเองBmอยู่ว่าเธอรู้ใจ แต่Amก็ไม่เป็นไร นาCmทีนี้จะบอกชัด G ๆ เลDmG ( ซ้ำ *, ** )Instru:Bm AmD GEm AmEb DGรักนะคะ ( ซ้ำ ** )

เนื้อร้อง: รักนะคะ - บี้ The Star

ผู้แต่ง❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : นราธิป ปานแร่ | เรียบเรียง : กรกฤษณ์ มัฆนาโส | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คำถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา ห่มผ้าบ้างหรือเปล่า
เกือบทุกวันที่ถามตอนเช้า วันนี้เธอทำอะไร
คำว่าห่วงคำว่าคิดถึง ทุกชั่วโมงที่ห่างแสนไกล
เธอรู้ไหมอะไร สร้างคำพูดเหล่านี้ให้เธอ 
* แม้บางคำฉันบอก ไม่บ่อย เท่าที่ควร อย่ากังวล หรือหวั่นใจ
** รักนะคะคนดีของฉัน จะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ารักเธอที่สุด ใจดวงนี้ของฉันหยุดที่เธอ รักนะคะคนดีของฉัน โปรดจงมั่นใจ ทุก ๆ อย่าง ที่ฉันทำ ทุก ๆ คำ คือคำว่ารักเธอ
ในทุกคืนที่เธอกลับดึก ไม่เคยไม่นึกเป็นห่วง ใครเข้ามาฉันยังแอบหวง แต่ไม่แสดงอะไร ทุก ๆ สิ่งคือคำว่ารัก คิดเองอยู่ว่าเธอรู้ใจ แต่ก็ไม่เป็นไร นาทีนี้จะบอกชัด ๆ เลย ( ซ้ำ *, ** ) รักนะคะ ( ซ้ำ ** )