คอร์ดเพลง รักนี้เหมือนฝัน

ศิลปิน : คีรีบูน
คอร์ดเพลง รักนี้เหมือนฝัน - คีรีบูน

เนื้อร้อง รักนี้เหมือนฝัน - คีรีบูน

* กายเราอยู่คู่เคียงชิดกันยึดมั่นเหมือนฝัน วันนั้นสองเราร่วมสร้างมา เหมือนเราอยู่แดนดินถิ่นบน นภา ฟากฟ้า...คือบ้านเรา จะเฝ้ารักเธอ คนเดียวไม่แปรเปลื่ยนใจ ทำลายเหมือนไฟไหม้ทรวง ไม่ลวงให้เธอต้องช้ำ จะเฝ้าขอจำ น้ำคำที่เคยบอกรัก ให้เราเหมือนเขาได้ใจ จากเราไปด้วยเช่นกัน ** รักเราสุขไม่มีทุกข์ใดมากั้น สร้างสรรค์ บ้านน้อยเพื่อคอยเวลา เราจะอยู่คู่กันแม้นาน จนกว่า ชั่วชีวา สองเราจะพรากจากกัน ( * / ** ) ชั่วชีวา สองเราจะพรากจากกัน ชั่วชีวา สองเราจะพรากจากกัน