รักยิ้ม คอร์ด – ไอน้ำ

รักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน รับยิ้มของเธอนั้น มันติดตาฝังใจ วันนี้ยิ่งเธอมีใครจับจองไปครองไว้แล้ว ฉันหวังเพียงมีสักวัน เธอจะเปลี่ยนใจจากใครคนนั้น แล้วเก็บรอยยิ...
คอร์ดเพลง รักยิ้ม และ เนื้อร้อง รักยิ้ม ของ ไอน้ำ ::รักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน รับยิ้มของเธอนั้น มันติดตาฝังใจ วันนี้ยิ่...
คอร์ดและเนื้อร้อง รักยิ้ม ของ ไอน้ำ
Intro:Bb GmDm GmEb FBbF*Cm บอกเลยว่าFฉันนั้นมัน ไม่Dmได้ตั้งใGmCm เดินผ่านเข้าไFปกลางทางBbของเธอ Cm ทางที่เธอยิ้มFให้ใคร คนDmนั้นของGmเธอ Cm ฉันผ่านไปเจอยิ้มเธอพอFดี Cm จับใจในFวินาที ที่Dmพบยิ้มเGmธอ Cm ไม่เคยได้เFจอใครแบบBbนี้เลย Cm อ่อนโยนสวยหวFานละไม ดุDmจใจของGmฉัน Cm ให้อยู่ตรงนั้นจากวันนี้Fไป ** Ebฉวยโอกาสนั้น รับDmยิ้มของเธอเก็บไว้ Cmเก็บใส่กระเFป๋าเอาไปนBbอนฝัน Ebนับตั้งแต่นั้นทุกDmวันที่ฝันGmถึงเธอ Cm หลงรักยิ้มEbเธอจนหมดFหัวใจ***Bb รักยิ้มเธอGmพิมพ์ลงไปEb จับจองเต็มใFจของฉัน Bb รับยิ้มของGmเธอนั้น มันEbติดตาฝังFใจ Bb วันนี้ยิ่งเGmธอมีใคร Eb จับจองไปFครองไว้แล้ว Bb ฉันหวังเพียงGmมีสักวัน เธอCmจะเปลี่ยนใFจ จากDmใครคนGmนั้น แล้วCmเก็บรอยDmยิ้มของฉันFไว้ในใจ(Bb)เธอ Instru:Bb GmDm GmEb FBbF( ซ้ำ *, **, *** )ได้Cmมีรอยยิ้มของFฉันไว้บนแก้Bbมเธอ
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เนื้อร้อง: รักยิ้ม - ไอน้ำ

*  บอกเลยว่าฉันนั้นมัน ไม่ได้ตั้งใจ     
  เดินผ่านเข้าไปกลางทางของเธอ
  ทางที่เธอยิ้มให้ใคร  คนนั้นของเธอ   
  ฉันผ่านไปเจอยิ้มเธอพอดี  

จับใจในวินาที ที่พบยิ้มเธอ ไม่เคยได้เจอใครแบบนี้เลย อ่อนโยนสวยหวานละไม ดุจใจของฉัน ให้อยู่ตรงนั้นจากวันนี้ไป

** ฉวยโอกาสนั้น รับยิ้มของเธอเก็บไว้ เก็บใส่กระเป๋าเอาไปนอนฝัน นับตั้งแต่นั้นทุกวันที่ฝันถึงเธอ หลงรักยิ้มเธอจนหมดหัวใจ

*** รักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน รับยิ้มของเธอนั้น มันติดตาฝังใจ วันนี้ยิ่งเธอมีใคร จับจองไปครองไว้แล้ว ฉันหวังเพียงมีสักวัน เธอจะเปลี่ยนใจ จากใครคนนั้น แล้วเก็บรอยยิ้มของฉันไว้ในใจเธอ ( ซ้ำ *, **, *** ) ได้มีรอยยิ้มของฉันไว้บนแก้มเธอ
ขยายกรอบเนื้อร้อง