รักยิ้ม คอร์ด – ไอน้ำ

รักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน รับยิ้มของเธอนั้น มันติดตาฝังใจ วันนี้ยิ่งเธอมีใครจับจองไปครองไว้แล้ว ฉันหวังเพียงมีสักวัน เธอจะเปลี่ยนใจจากใครคนนั้น แล้วเก็บรอยยิ...
คอร์ดเพลง รักยิ้ม และ เนื้อร้อง รักยิ้ม ของ ไอน้ำ ::รักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน รับยิ้มของเธอนั้น มันติดตาฝังใจ วันนี้ยิ่...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง รักยิ้ม ของ ไอน้ำ
Intro:Bb GmDm GmEb FBbF*Cm บอกเลยว่าFฉันนั้นมัน ไม่Dmได้ตั้งใGmCm เดินผ่านเข้าไFปกลางทางBbของเธอ Cm ทางที่เธอยิ้มFให้ใคร คนDmนั้นของGmเธอ Cm ฉันผ่านไปเจอยิ้มเธอพอFดี Cm จับใจในFวินาที ที่Dmพบยิ้มเGmธอ Cm ไม่เคยได้เFจอใครแบบBbนี้เลย Cm อ่อนโยนสวยหวFานละไม ดุDmจใจของGmฉัน Cm ให้อยู่ตรงนั้นจากวันนี้Fไป ** Ebฉวยโอกาสนั้น รับDmยิ้มของเธอเก็บไว้ Cmเก็บใส่กระเFป๋าเอาไปนBbอนฝัน Ebนับตั้งแต่นั้นทุกDmวันที่ฝันGmถึงเธอ Cm หลงรักยิ้มEbเธอจนหมดFหัวใจ***Bb รักยิ้มเธอGmพิมพ์ลงไปEb จับจองเต็มใFจของฉัน Bb รับยิ้มของGmเธอนั้น มันEbติดตาฝังFใจ Bb วันนี้ยิ่งเGmธอมีใคร Eb จับจองไปFครองไว้แล้ว Bb ฉันหวังเพียงGmมีสักวัน เธอCmจะเปลี่ยนใFจ จากDmใครคนGmนั้น แล้วCmเก็บรอยDmยิ้มของฉันFไว้ในใจ(Bb)เธอ Instru:Bb GmDm GmEb FBbF( ซ้ำ *, **, *** )ได้Cmมีรอยยิ้มของFฉันไว้บนแก้Bbมเธอ
  • Cm
  • F
  • Dm
  • Gm
  • Bb or A#
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักยิ้ม - ไอน้ำ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* บอกเลยว่าฉันนั้นมัน ไม่ได้ตั้งใจ 
 เดินผ่านเข้าไปกลางทางของเธอ
 ทางที่เธอยิ้มให้ใคร คนนั้นของเธอ 
 ฉันผ่านไปเจอยิ้มเธอพอดี ---------- จับใจในวินาที ที่พบยิ้มเธอ 
 ไม่เคยได้เจอใครแบบนี้เลย
 อ่อนโยนสวยหวานละไม ดุจใจของฉัน 
 ให้อยู่ตรงนั้นจากวันนี้ไป----------** ฉวยโอกาสนั้น รับยิ้มของเธอเก็บไว้
เก็บใส่กระเป๋าเอาไปนอนฝัน
นับตั้งแต่นั้นทุกวันที่ฝันถึงเธอ
 หลงรักยิ้มเธอจนหมดหัวใจ----------*** รักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน
 รับยิ้มของเธอนั้น มันติดตาฝังใจ
 วันนี้ยิ่งเธอมีใคร จับจองไปครองไว้แล้ว
 ฉันหวังเพียงมีสักวัน
เธอจะเปลี่ยนใจ จากใครคนนั้น 
แล้วเก็บรอยยิ้มของฉันไว้ในใจเธอ 
(ซ้ำ *, **, ***)
ได้มีรอยยิ้มของฉันไว้บนแก้มเธอ