รักสาวนครสวรรค์ คอร์ด - ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

เรารักกันมา หากนับเวลา ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า เราจะหมายหมั้น แต่งกันปลายปี หากเป็นไปตามนี้ พี่คงได้เป็นเขย เมืองสี่แคว
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักสาวนครสวรรค์ และเนื้อร้อง รักสาวนครสวรรค์ ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร เนื้อร้อง::เรารักกันมา หากนับเวลา ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า เราจะหมายหมั้น แต่งก... คอร์ด รักสาวนครสวรรค์ - ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร, เนื้อร้อง รักสาวนครสวรรค์, รักสาวนครสวรรค์ คอร์ด ง่ายๆ
Tuning E capo fret 1 / Tuning Eb capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักสาวนครสวรรค์ ของ ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :Dm (5 Times)คิดถึงที่Fรักปากน้ำDmโพ ที่เคยชวนFโชว์
ที่ท่าตะโกตอนงานสงกรานต์ จากไปไกลโFพ้น
ยังคิดถึงคนนครสDmวรรค์ ศูนย์กลาง ปิง วัง ยม Fน่าน
รวมกระแสธาร ประสานใจคน----------พี่คนอีFสานถิ่นฐานDmไกล ได้เจอะจอมFใจ
สาวปากน้ำโพ โอ้เหมือนต้องมนต์
หวั่น ๆ ไหวF ๆ ว่าเอ๋ยหัวใจ
รักนางมาDmกล้น ใฝ่ฝันต้องการหน้าFมล
เป็นคู่ชีCวันเป็นขวัDmญชีวี...----------*Dm เรารักกันมา หากนับเวลา
ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า
เราจะหมายหมั้น แต่งกันปลาGmยปี
หากเป็นไปตาDmมนี้ พี่คงได้เป็นเขย เมืองFสี่แคว
** รักและคิดFถึง ปากน้ำDmโพ
อยากกลับไปFโอ๋ ไปอ้อน ไปออยสำออยเทคแคร์
อยู่ไกลกันแFสน พี่คิดถึงแฟน สาวเมืองสี่Dmแคว
วันไหนพี่พร้อม แน่ F ๆ จะอ้อนพ่อแม่ ไปขอทันที...Instru :FDmFFFDmFDm( ซ้ำ *, ** )Outro :Dm (5 Times)
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • BChord key_b
  • CChord key_c
  • C#mChord key_c_sharp
  • DmChord key_d
  • EChord key_e
  • FChord key_f
  • F#mChord key_f_sharp
  • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักสาวนครสวรรค์ - ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

เนื้อร้อง : ดอย อินทนนท์ | ทำนอง : กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ | เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คิดถึงที่รักปากน้ำโพ  ที่เคยชวนโชว์
ที่ท่าตะโกตอนงานสงกรานต์ จากไปไกลโพ้น
ยังคิดถึงคนนครสวรรค์ ศูนย์กลาง ปิงวังยมน่าน
รวมกระแสธาร ประสานใจคน----------พี่คนอีสานถิ่นฐานไกล ได้เจอะจอมใจ
สาวปากน้ำโพ โอ้เหมือนต้องมนต์
หวั่น ๆไหว ๆ ว่าเอ๋ยหัวใจ
รักนางมากล้น ใฝ่ฝันต้องการหน้ามล
เป็นคู่ชีวันเป็นขวัญชีวี...----------* เรารักกันมา หากนับเวลา
ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า
เราจะหมายหมั้น แต่งกันปลายปี
หากเป็นไปตามนี้ พี่คงได้เป็นเขย เมืองสี่แคว----------** รักและคิดถึงปากน้ำโพ
อยากกลับไปโอ๋ไปอ้อน ไปออยสำออยเทคแคร์
อยู่ไกลกันแสน พี่คิดถึงแฟน สาวเมืองสี่แคว
วันไหนพี่พร้อมแน่ จะอ้อนพ่อแม่ ไปขอทันที...----------(ซ้ำ *, **)