รักสาวนครสวรรค์ คอร์ด – ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

เรารักกันมา หากนับเวลา ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า เราจะหมายหมั้น แต่งกันปลายปี หากเป็นไปตามนี้ พี่คงได้เป็นเขย เมืองสี่แคว...
คอร์ดเพลง รักสาวนครสวรรค์ และ เนื้อร้อง รักสาวนครสวรรค์ ของ ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร ::เรารักกันมา หากนับเวลา ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า เราจะหมายหมั้น แต่งก...
คอร์ดเพลง รักสาวนครสวรรค์ และ เนื้อร้อง รักสาวนครสวรรค์ ของ ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร ::เรารักกันมา หากนับเวลา ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่า เราจะหมายหมั้น แต่งก...
Intro:Dm(5 Times)คิดถึงที่Fรักปากน้ำDmโพ ที่เคยชวนFโชว์ ที่ท่าตะโกตอนงานสงกรานต์ จากไปไกลโFพ้น ยังคิดถึงคนนครสDmวรรค์ ศูนย์กลาง ปิง วัง ยม Fน่าน รวมกระแสธาร ประสานใจค.น พี่คนอีFสานถิ่นฐานDmไกล ได้เจอะจอมFใจ สาวปากน้ำโพ โอ้เหมือนต้องมน.ต์ หวั่น ๆ ไหวF ๆ ว่าเอ๋ยหัวใจ รักนางมาDmกล้น ใฝ่ฝันต้องการหน้าFมล เป็นคู่ชีCวันเป็นขวัDmญชีวี... *Dm เรารักกันมา หากนับเวลา ก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี่ ปรึกษากันว่.า เราจะหมายหมั้น แต่งกันปลาGmยปี หากเป็นไปตาDmมนี้ พี่คงได้เป็นเขย เมืองสี่แFคว** รักและคิดFถึง ปากน้ำDmโพ อยากกลับไFปโอ๋ ไปอ้อน ไปออยสำออยเทคแคร์ อยู่ไกลกันแFสน พี่คิดถึงแฟน สาวเมืองสี่แDmคว วันไหนพี่พร้อมแน่ F ๆ จะอ้อนพ่อแม่ ไปขอทันที... Instru:FDmFFFDmFDm( ซ้ำ *, ** )Outro:Dm(5 Times)
ผู้ประพันธ์ : ดอย อินทนนท์ | ดนตรี : กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์