รักอยู่ คอร์ด – หนึ่ง ETC

เพราะว่าทุก ๆ ครั้งที่ฉันเห็นและสัมผัส มองนัยน์ตาเธอ กุมมือเธอก็รู้ว่ารักอยู่ตรงนั้น ไม่เคยจะไปไหน วันและเวลาทำให้เราพบคำตอบ รักไม่ซับซ้อน ไม่เรียกร้องข้อแม้มากมายขนาดนั้...
คอร์ดเพลง รักอยู่ และ เนื้อร้อง รักอยู่ ของ หนึ่ง ETC ::เพราะว่าทุก ๆ ครั้งที่ฉันเห็นและสัมผัส มองนัยน์ตาเธอ กุมมือเธอก็รู้ว่ารักอยู่ตรง...
คอร์ดและเนื้อร้อง รักอยู่ ของ หนึ่ง ETC
Intro:Ebsus4 EbCm7 BbAb GmFm BbEbsus4 Eb ฉันเคย พลาดไป Cm7 ฉันเคย Bb ผิดไป Ab ทำให้เธอต้องเGmคืองประจำ Fmเธอคนเดียวที่ยังเข้าใBbEbsus4 Eb รักกัน เพียงใด Cm7 รู้ใจ Bb เท่าไหร่ Ab มันก็มีไม่Gmตรงใช่ไหม Fmใครจะดีกันได้ทุBbกวัน Fm * ถึงแม้บางครั้งเราไม่เAbหมือนกัน Fm แต่มันไม่ทำ ให้เราเปBbลี่ยนไป Ebmaj7** เพราะว่าทุก ๆ ครั้งที่ฉันเห็นและสัมผัส Cm7มองนัยน์ตาเธอ กุมมือเธอก็รู้ว่ารักอยู่Fm7ตรงนั้น ไม่เคยจะไBbปไหน Ebmaj7วันและเวลาทำให้เราพบคำตอบ Cm7รักไม่ซับซ้อน ไม่เรียกร้องข้อแม้มากมายขFm7นาดนั้น ถ้าเราได้เBbข้าใจ Ebsus4 Ebแม้เธอ น้อยใจCm7 แม้เราBb ผิดใจ Ab ก็ยังดีกว่าเGmธอหายไป จFmะทำไงถ้าเธอคนนี้Bbไม่อยู่ ( ซ้ำ *,** )Ab จะมองข้ามไป เรื่องไม่สำคัญ Abm ใจความสำคัญ ก็คือรักGmแท้ C7 Fmขอให้เธอเป็นเธอ คนที่รักเมื่อวาน Ab สองเราเป็นอย่างไร ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งนั้น Fmเชื่อใน กันและกัน เหมือนวันแรกที่บอกBbรัก ( ซ้ำ ** )*** ไม่ว่าอEbmaj7ะไร เรายังมีกันและกัน ให้จำเอาCm7ไว้ ยัง มีใจความสำคัญ ฉันรัFm7กเธอ ฉันรักเธอ ฉันBbรักเธอ .ฉันรักเธอ ( ซ้ำ *** )

เนื้อร้อง: รักอยู่ - หนึ่ง ETC

ผู้แต่ง❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: 1Apiwat ,Mac Saran
ฉันเคย พลาดไป ฉันเคย ผิดไป
 ทำให้เธอต้องเคืองประจำ เธอคนเดียวที่ยังเข้าใจ 
 รักกัน เพียงใด รู้ใจ เท่าไหร่
 มันก็มีไม่ตรงใช่ไหม ใครจะดีกันได้ทุกวัน
* ถึงแม้บางครั้งเราไม่เหมือนกัน แต่มันไม่ทำ ให้เราเปลี่ยนไป
** เพราะว่าทุก ๆ ครั้งที่ฉันเห็นและสัมผัส มองนัยน์ตาเธอ กุมมือเธอก็รู้ว่ารักอยู่ตรงนั้น ไม่เคยจะไปไหน วันและเวลาทำให้เราพบคำตอบ รักไม่ซับซ้อน ไม่เรียกร้องข้อแม้มากมายขนาดนั้น ถ้าเราได้เข้าใจ แม้เธอ น้อยใจ แม้เรา ผิดใจ ก็ยังดีกว่าเธอหายไป จะทำไงถ้าเธอคนนี้ไม่อยู่ ( ซ้ำ *,** )
จะมองข้ามไป เรื่องไม่สำคัญ ใจความสำคัญ ก็คือรักแท้ ขอให้เธอเป็นเธอ คนที่รักเมื่อวาน สองเราเป็นอย่างไร ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งนั้น เชื่อใน กันและกัน เหมือนวันแรกที่บอกรัก ( ซ้ำ ** ) *** ไม่ว่าอะไร เรายังมีกันและกัน ให้จำเอาไว้ ยัง มีใจความสำคัญ ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ( ซ้ำ *** )