รักเดียวใจเดียว คอร์ด - เสือ ธนพล

เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ เพราะใจที่มีเธอ ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักเดียวใจเดียว และเนื้อร้อง รักเดียวใจเดียว เสือ ธนพล เนื้อร้อง::เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ เพราะใจที่มีเธอ ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมา... คอร์ด รักเดียวใจเดียว - เสือ ธนพล, เนื้อร้อง รักเดียวใจเดียว, คอร์ดเพลงของ เสือ ธนพล
Tuning E capo fret 3 / Tuning Eb capo fret 4 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักเดียวใจเดียว ของ เสือ ธนพล คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :CAmF G+CFCFอย่าแปลกCใจ ที่ผ่านมานานเท่Em7าไร       
Fกาลเวลาไม่อาจGลืมหัวใจ
เปลี่ยนไปจาAmกเธอ คงเป็นไปEm7ไม่ได้
เมื่อFใจผูกพันมีแต่Gเธอ----------*Am แม้จะนอนและฝัน ฉัEmนมีแต่เธอเท่านั้น
F ไม่อาจแบ่งใจGปันเผื่อไว้ให้Cใคร
Amใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนEmคนที่เจอจุดหมาย
F เมื่อมีเธอไม่ต้องการใGคร----------** เมื่อวานCก็รัก วันนี้รักE7เธอ
พรุ่งนี้ก็รัAmกเธอ เพราะGใจที่มีเFธอ   G
ไม่มีอีกแCล้ว ใครจะมาเข้าE7ใจ
ฉันได้ดีอย่าAmงเธอ   G   ตอบแFทนเธอGรักเดียวใจเดี(C)ยว
Instru :CGดั่งทะCเล โอบกอดด้วยผืนทEm7ราย   และFคงไม่มีใครพรากGใจดวงนี้ได้
ไม่ว่าCกาลเวลาจะหมุนผ่านEm7ไป 
ยิ่งมั่นFใจเราคือกันและGกัน( ซ้ำ *, ** )Instru :CEm7FGAmEmFG( ซ้ำ *, ** )ตอบแFทนเธอ FmรักเดียวใจเCดียว
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • CChord key_c
 • C#7Chord key_c_sharp
 • C#mChord key_c_sharp
 • C#m7Chord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • E7Chord key_e
 • EmChord key_e
 • Em7Chord key_e
 • FChord key_f
 • F#mChord key_f_sharp
 • FmChord key_f
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักเดียวใจเดียว - เสือ ธนพล

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์ | เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม, ธนพล อินทฤทธิ์
อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร
กาลเวลาไม่อาจลืมหัวใจ
เปลี่ยนไปจากเธอ คงเป็นไปไม่ได้
เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอ----------* แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น
ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร
ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย
เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร----------** เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ
พรุ่งนี้ก็รักเธอ เพราะใจที่มีเธอ
ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ
ฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว----------ดั่งทะเล โอบกอดด้วยผืนทราย
และคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้
ไม่ว่ากาลเวลาจะหมุนผ่านไป
ยิ่งมั่นใจเราคือกันและกัน----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **) ----------ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว