รักเธอคนเดียว คอร์ด – Taxi

ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร ให้เธอหมดหัวใจ รับไปได้เลยนะเธอ จะขอรักเธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวข้องใคร ๆ รักเธอสุดหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว...
คอร์ดเพลง รักเธอคนเดียว และ เนื้อร้อง รักเธอคนเดียว ของ Taxi ::ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร ให้เธอหมดหัวใจ รับไปได้เลยนะเธอ จะขอ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง รักเธอคนเดียว ของ Taxi
Intro:BbBbGmGmCmEb FBbFBbเธอ... เป็นดวงตะวันเมื่อฉัDmนตื่น และเป็นดั่งจันทร์ยามค่Cmำคืน แต่ว่าเธออาจจะไม่Fรู้ตัว Bbเธอ... และเธอก็เป็นเหมือนดDอกไม้ผลิGmบาน Gพูดแล้วก็เขินเธออยู่เหCmมือนกัน แต่มันก็อยากให้Fรู้ * ว่าฉันรักBbเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษGmเสี้ยวให้ใคร ให้เธอหมดCmหัวใจ รับไปได้เFลยนะเธอ จะขอรักเBbธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวGmข้องใคร ๆ รักเธอสุดCmหัวใจ Eb รักเFธอ รักเBbธอ คนเดี(F)ยว Bbฉัน... มันอาจไม่ดีเท่าDmไหร่ แต่เธอไม่เคยจะทิ้งCmไป แต่ก่อนอย่างไรก็อย่างFนั้น Bbฉัน... ก็อยากขอบคุณเธอที่เปDลี่ยน ให้ฉันเข้Gmาใจ G ว่ารักที่แท้นั้นเป็นอCmย่างไร ที่บอกกับเธอคงไม่Fช้าไป ก็ใจฉันนะ ให้BbเธอคนเดียF( ซ้ำ * )ก็แค่อยากจะให้G#มั่นใจ F#ที่พูดไปจากใFจฉัน ( ซ้ำ * )Gm สัญญาจากG#หัวใจ Fรักเธอ รักEbเธอ คนเดีF#ยว F Bb
  • Bb or A#
  • Dm
  • Cm
  • F
  • D
  • Gm
  • G
  • Eb or D#
  • F# or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักเธอคนเดียว - Taxi

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ระหัส ราชคำ, วรัชยา พรหมสถิต | ทำนอง : กบ TAXI | เรียบเรียง : TAXI
เธอ... เป็นดวงตะวันเมื่อฉันตื่น
และเป็นดั่งจันทร์ยามค่ำคืน แต่ว่าเธออาจจะไม่รู้ตัว
เธอ... และเธอก็เป็นเหมือนดอกไม้ผลิบาน 
พูดแล้วก็เขินเธออยู่เหมือนกัน แต่มันก็อยากให้รู้ ----------* ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร
ให้เธอหมดหัวใจ รับไปได้เลยนะเธอ
จะขอรักเธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวข้องใคร ๆ
รักเธอสุดหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว ----------ฉัน... มันอาจไม่ดีเท่าไหร่
แต่เธอไม่เคยจะทิ้งไป แต่ก่อนอย่างไรก็อย่างนั้น
ฉัน... ก็อยากขอบคุณเธอที่เปลี่ยน ให้ฉันเข้าใจ 
 ว่ารักที่แท้นั้นเป็นอย่างไร ที่บอกกับเธอคงไม่ช้าไป
ก็ใจฉันนะ ให้เธอคนเดียว
(ซ้ำ *)
ก็แค่อยากจะให้มั่นใจ ที่พูดไปจากใจฉัน
(ซ้ำ *)
 สัญญาจากหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว