รักเธอให้น้อยลง คอร์ด – ทราย Fahrenheit

อยากจะลืม ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ ลืมทุกอย่างในหัวใจ ขอเพียงนับจากนี้ไป อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ...
คอร์ดเพลง รักเธอให้น้อยลง และ เนื้อร้อง รักเธอให้น้อยลง ของ ทราย Fahrenheit ::อยากจะลืม ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ ลืมทุกอย่...
คอร์ดและเนื้อร้อง รักเธอให้น้อยลง ของ ทราย Fahrenheit
Intro:C Cmaj7Csus4 Csus2C Cmaj7F GCฉันรู้ดีว่าCmaj7ควรรักเธอให้Csus4น้อยลง Csus2 CเพราะฝืนไปCmaj7ก็คงเสียใจอยู่Csus4อย่างนี้ Csus2 Emมันผ่านไปAmแล้ว ฉันก็EmควรลืมทุกอAmย่าง อยากจะDmขอให้มันได้ลบหรือเลือนราง Gจางหายไปยิ่งดี * (อยากจะCลืม) Em ลืมว่าDmใจยังคงคิดGถึงเธออยู่เสCมอ Em ลืมว่าDmใจยังคงละเGมอถึงเธอคนFนี้ ลืมทุกอEmย่างในหัวDmใจ ขอเGพียงนับจากEmนี้ไป Am อย่าได้Dmพบได้เจอ อย่าได้เGพ้อถึงเธอก็พอ Instru.:Csus4 CCssu2 GCนึกถึงเธอเมื่อCmaj7ไรฉันได้แต่Csus4เสียใจ Csus2 Cเห็นเธอดีกับCmaj7ใครหัวใจก็Csus4อ่อนล้า Csus2 Emมองผ่านวัAmนนี้ เหมือนจะEmมีเพียงน้ำAmตา เมื่อได้Dmรู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา Gมารักกันเหมือนเดิม ( ซ้ำ * )Cไม่อยากจะCsus4ทรมาน G/B ไม่อยากรักEmเธอจนตาย ไม่อยากFเสียเวลา ไม่อยากGรักแล้วเสียCน้ำตDmEm F G F Instru:C DmEm FC DmF G( ซ้ำ *, * )Outro:Dm Em F GC Cmaj7Csus4 Csus2C Cmaj7F GA

เนื้อร้อง: รักเธอให้น้อยลง - ทราย Fahrenheit

ผู้แต่ง❱ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ประเวช นพนิราพาธ
ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง 
เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้ 
มันผ่านไปแล้ว ฉันก็ควรลืมทุกอย่าง
อยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนราง จางหายไปยิ่งดี
* (อยากจะลืม) ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ ลืมทุกอย่างในหัวใจ ขอเพียงนับจากนี้ไป อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ
นึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจ เห็นเธอดีกับใครหัวใจก็อ่อนล้า มองผ่านวันนี้ เหมือนจะมีเพียงน้ำตา เมื่อได้รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา มารักกันเหมือนเดิม ( ซ้ำ * ) ไม่อยากจะทรมาน ไม่อยากรักเธอจนตาย ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากรักแล้วเสียน้ำตา ( ซ้ำ *, * )