รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ คอร์ด - ไผ่ พงศธร

แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินดีสิพ่ายสิแพ้ ยังยืนยันคำเก่า ไผสิเว่าจังใด๋บ่แคร์
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ และเนื้อร้อง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ไผ่ พงศธร เนื้อร้อง::แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินด... เนื้อเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่, รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ คอร์ดง่าย ๆ, รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ไผ่ พงศธร spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ของ ไผ่ พงศธร คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F AmDm CF AmGm CBbAm DmGm CF CFผิดมากAmไหม ที่รักเขาจนหมDmดใจ
Gmมากไหมที่เCขาบ่เคยรักFเรา
ถูกกล่าDmวหาว่าบ้างมงCาย
ทุ่มเทFใจให้ความว่างDmเปล่า แม้Gmเงาก็บ่มีCสิทธิ์เดินไปใFกล้----------* ถึงความคิดCถึง เดินทางบ่ถึงจุดDmหมาย
ถึงความห่วงGmใย เขBbาบ่แนมบ่แC----------** แต่รัFกแท้บ่ได้แปลว่Amาโง่ เมื่อDmรักคือความจริงจากAmใจ
Dm บ่เรียกร้อง บ่Amหวังอะไร แหละยินGmดีสิพ่ายสิแCพ้
F ยังยืนยันคำเCก่า ไผสิDmเว่าจังใด๋บ่Amแคร์
Dmบแบบไหนก็ตAmามแต่ หัGmวใจ ยังCรับได้ทุกอFย่าง
Fวันพรุ่งAmนี้ ยังขอรักไปอย่าDmงนี้ 
Gmวันพรุ่งนี้บ่สนหCากต้องผิดFหวัง
เลือกDmจะรักแล้วก็ต้องCรัก เลือกFจะรักไปโดยลำDmพัง
บ่เป็นGmหยัง หากCบ่มีคนเข้าใF
( ซ้ำ *, ** )Instru:GmDmGmCBbAm DmGm CF C( ซ้ำ ** )หัGmวใจ ยังCรับได้ทุกอFย่าง
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • BbChord key_bb
 • CChord key_c
 • DmChord key_d
 • FChord key_f
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ - ไผ่ พงศธร

คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ | เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ผิดมากไหม ที่รักเขาจนหมดใจ
มากไหมที่เขาบ่เคยรักเรา
ถูกกล่าวหาว่าบ้างมงาย
ทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่า แม้เงาก็บ่มีสิทธิ์เดินไปใกล้----------* ถึงความคิดถึง เดินทางบ่ถึงจุดหมาย
ถึงความห่วงใย เขาบ่แนมบ่แล----------** แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ
บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินดีสิพ่ายสิแพ้
ยังยืนยันคำเก่า ไผสิเว่าจังใด๋บ่แคร์
จบแบบไหนก็ตามแต่ หัวใจ ยังรับได้ทุกอย่าง----------วันพรุ่งนี้ ยังขอรักไปอย่างนี้
วันพรุ่งนี้บ่สนหากต้องผิดหวัง
เลือกจะรักแล้วก็ต้องรัก เลือกจะรักไปโดยลำพัง
บ่เป็นหยัง หากบ่มีคนเข้าใจ----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ----------หัวใจ ยังรับได้ทุกอย่าง