รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ คอร์ด – ไผ่ พงศธร

แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินดีสิพ่ายสิแพ้ ยังยืนยันคำเก่า ไผสิเว่าจังใด๋บ่แคร์...
คอร์ดเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ และ เนื้อร้อง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ของ ไผ่ พงศธร ::แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินด...
คอร์ดเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ และ เนื้อร้อง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ของ ไผ่ พงศธร ::แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินด...
Intro:F AmDm CF AmGm CBbAm DmGm CF CFผิดมากAmไหม ที่รักเขาจนหมDmดใจ Gmมากไหมที่เCขาบ่เคยรักFเรา ถูกกล่าDmวหาว่าบ้างมงCาย ทุ่มเทFใจให้ความว่างDmเปล่า แม้Gmเงาก็บ่มีCสิทธิ์เดินไปใFกล้ * ถึงความคิดCถึง เดินทางบ่ถึงจุดDmหมาย ถึงความห่วงGmใย เขBbาบ่แนมบ่แC** แต่รัFกแท้บ่ได้แปลว่Amาโง่ เมื่อDmรักคือความจริงจากAmใจ Dm บ่เรียกร้อง บ่Amหวังอะไร แหละยินGmดีสิพ่ายสิแCพ้ F ยังยืนยันคำเCก่า ไผสิDmเว่าจังใด๋บ่Amแคร์ จDmบแบบไหนก็ตAmามแต่ หัGmวใจ ยังCรับได้ทุกอFย่าง Fวันพรุ่งAmนี้ ยังขอรักไปอย่าDmงนี้ Gmวันพรุ่งนี้บ่สนหCากต้องผิดFหวัง เลือกDmจะรักแล้วก็ต้องCรัก เลือกFจะรักไปโดยลำDmพัง บ่เป็นGmหยัง หากCบ่มีคนเข้าใF( ซ้ำ *, ** )Instru:GmDmGmCBbAm DmGm CF C( ซ้ำ ** )หัGmวใจ ยังCรับได้ทุกอFย่าง
คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ | เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล