รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ คอร์ด – ไผ่ พงศธร

แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินดีสิพ่ายสิแพ้ ยังยืนยันคำเก่า ไผสิเว่าจังใด๋บ่แคร์...
คอร์ดเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ และ เนื้อร้อง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ของ ไผ่ พงศธร ::แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินด...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ของ ไผ่ พงศธร
Intro:F AmDm CF AmGm CBbAm DmGm CF CFผิดมากAmไหม ที่รักเขาจนหมDmดใจ Gmมากไหมที่เCขาบ่เคยรักFเรา ถูกกล่าDmวหาว่าบ้างมงCาย ทุ่มเทFใจให้ความว่างDmเปล่า แม้Gmเงาก็บ่มีCสิทธิ์เดินไปใFกล้ * ถึงความคิดCถึง เดินทางบ่ถึงจุดDmหมาย ถึงความห่วงGmใย เขBbาบ่แนมบ่แC** แต่รัFกแท้บ่ได้แปลว่Amาโง่ เมื่อDmรักคือความจริงจากAmใจ Dm บ่เรียกร้อง บ่Amหวังอะไร แหละยินGmดีสิพ่ายสิแCพ้ F ยังยืนยันคำเCก่า ไผสิDmเว่าจังใด๋บ่Amแคร์ จDmบแบบไหนก็ตAmามแต่ หัGmวใจ ยังCรับได้ทุกอFย่าง Fวันพรุ่งAmนี้ ยังขอรักไปอย่าDmงนี้ Gmวันพรุ่งนี้บ่สนหCากต้องผิดFหวัง เลือกDmจะรักแล้วก็ต้องCรัก เลือกFจะรักไปโดยลำDmพัง บ่เป็นGmหยัง หากCบ่มีคนเข้าใF( ซ้ำ *, ** )Instru:GmDmGmCBbAm DmGm CF C( ซ้ำ ** )หัGmวใจ ยังCรับได้ทุกอFย่าง
  • F
  • Am
  • Dm
  • Gm
  • C
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ - ไผ่ พงศธร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ | เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ผิดมากไหม ที่รักเขาจนหมดใจ 
มากไหมที่เขาบ่เคยรักเรา
ถูกกล่าวหาว่าบ้างมงาย
ทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่า แม้เงาก็บ่มีสิทธิ์เดินไปใกล้----------* ถึงความคิดถึง เดินทางบ่ถึงจุดหมาย
ถึงความห่วงใย เขาบ่แนมบ่แล----------** แต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ เมื่อรักคือความจริงจากใจ 
 บ่เรียกร้อง บ่หวังอะไร แหละยินดีสิพ่ายสิแพ้
 ยังยืนยันคำเก่า ไผสิเว่าจังใด๋บ่แคร์
จบแบบไหนก็ตามแต่ หัวใจ ยังรับได้ทุกอย่าง ----------วันพรุ่งนี้ ยังขอรักไปอย่างนี้ 
วันพรุ่งนี้บ่สนหากต้องผิดหวัง
เลือกจะรักแล้วก็ต้องรัก เลือกจะรักไปโดยลำพัง 
บ่เป็นหยัง หากบ่มีคนเข้าใจ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
หัวใจ ยังรับได้ทุกอย่าง