รักแท้มีแค่ครั้งเดียว คอร์ด - Inca

เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ หนึ่งใจที่ตัวฉันมี เธอเป็นคนได้ไป ไม่ต้องการใคร ไม่เหลือให้ใคร ลมหายใจยังมีแต่เธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว และเนื้อร้อง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว Inca เนื้อร้อง::เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ หนึ่งใจที่ตัว... เนื้อเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว, คอร์ดเพลงของ Inca, รักแท้มีแค่ครั้งเดียว Inca spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักแท้มีแค่ครั้งเดียว ของ Inca คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:A EBm DA EDAขอบคุณนะที่เธอยังEทักทาย
F#m ถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแEค่คนอื่น
A ขอบคุณนะที่เธอยังEไม่ลืม
F#m ในทุก ๆ คำยังคงห่วงDใยฉันเหมือนEเคย----------*D ฉันก็เEดิม ๆ ไม่ได้C#mเจอะ ไม่ได้F#mรักใคร
มีเDสียงเพลง ปลอบBหัวใจ ให้Eพ้นวันต่อวัน----------** เพราะรักแAท้ ฉันBmมีได้แค่C#mครั้งเดียวD
Eเธอเท่าAนั้นที่ฉันยังEคงจดจำไว้ใDนใจ F E
หนึ่งBmใจที่ตัวฉันF#mมี Bmเธอเป็นคนได้F#mไป
ไม่ต้องกGารใคร ไม่เหลือให้ใคร ลมหEายใจยังมีแต่เธอ
Instru:A EBm DA EDAแค่ได้เห็นเขาเดินข้าง E ๆ เธอ
F#m คนหน้าเดิมอย่างฉันก็เEริ่มเข้าใจ
A ว่าความรักต้องการกว่าEหัวใจ
F#m แต่ไม่โทษใครก็ได้Dยิ้มและยินEดี
( ซ้ำ *, ** )
Instru.:A BmC#m D EA ED F EBm F#mBm F#mGEเพราะรักแAท้ ฉันBmมีได้แค่คC#mรั้งเดียว D 
E ให้เธอแAล้ว ก็ให้เธอEเลย ไม่เหลือไว้ใDห้ใครF E
เจ็บBmดีที่ยังรักF#mเธอ BmยังคงจำฝังF#mใจ
แล้วจะGมีใคร จะรักใครลง และEฉันก็คงเจ็บต่อไป
Instru:A BmC#m D Eเธอเท่าAนั้นที่ฉันยังEคงจดจำไว้ในDใจ F
E หนึ่งใจที่ตัวฉัF#mนมี Bmเธอเป็นคนได้F#mไป
ไม่ต้องGการใคร ไม่เหลือให้ใคร ลมEหายใจยังมีแต่เธอ
Outro:A EBm DA EDA
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • BChord key_b
 • BmChord key_b
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • FChord key_f
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักแท้มีแค่ครั้งเดียว - Inca

คำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต | ทำนอง/เรียบเรียง : วรวิทย์ พิกุลทอง
ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย
ถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแค่คนอื่น
ขอบคุณนะที่เธอยังไม่ลืม
ในทุก ๆ คำยังคงห่วงใยฉันเหมือนเคย----------* ฉันก็เดิม ๆ ไม่ได้เจอะ ไม่ได้รักใคร
มีเสียงเพลง ปลอบหัวใจ ให้พ้นวันต่อวัน----------** เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว
เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ
หนึ่งใจที่ตัวฉันมี เธอเป็นคนได้ไป ไม่ต้องการใคร
ไม่เหลือให้ใคร ลมหายใจยังมีแต่เธอ----------แค่ได้เห็นเขาเดินข้าง ๆ เธอ
คนหน้าเดิมอย่างฉันก็เริ่มเข้าใจ
ว่าความรักต้องการกว่าหัวใจ
แต่ไม่โทษใครก็ได้ยิ้มและยินดี----------(ซ้ำ *,**) ----------เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว
ให้เธอแล้ว ก็ให้เธอเลย ไม่เหลือไว้ให้ใคร
เจ็บดีที่ยังรักเธอ ยังคงจำฝังใจ
แล้วจะมีใคร จะรักใครลง และฉันก็คงเจ็บต่อไป----------เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ
หนึ่งใจที่ตัวฉันมี
เธอเป็นคนได้ไป
ไม่ต้องการใคร ไม่เหลือให้ใคร ลมหายใจยังมีแต่เธอ