คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง - Hyper

ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง... มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน เปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง และเนื้อร้อง รักแท้ในคืนหลอกลวง Hyper เนื้อร้อง::ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง... มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยน...
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
เวอร์ชั่นที่สองของ คอร์ด รักแท้ในคืนหลอกลวง - Hyper คอร์ดง่าย มีเนื้อร้องพร้อมคอร์ดกีต้าร์ประกอบ
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :C DBm EmAm DGsus4 GAm DG EmAm DGออกมาคืAmนนี้  ฉันไม่ไDด้ตั้งใจมาเGที่ยว  
Em ออกมาคนเCดียว มาตามDหาคนที่ห่Emางไกล  D7
แต่ว่าไAmม่รู้ ไม่รู้เDลย ว่าBmเธอ   อยู่Emไหน
หรือAmเธอจะอยู่กับAใคร ในคืนD7นี้----------มาอยู่ตรงAmนี้ มาร้านDที่ เธอมาประGจำ   
Em โอ้แม่งามCขำ ขอแค่DพบเธออีกสักEmครั้ง      D7
อยากบอกใAmห้รู้ คิดถึงเDธอ จากBmกัน      คืนEmนั้น
เธAmอเอาหัวใจของDฉัน ติดมือไปด้Gวย     G7----------* ท่ามกลางผู้Cคน มากDล้น ในคืนหลGอกลวง
(ในค่ำในคืนหลอกลวง)
มีใจหนึ่งCดวง... มันDคิด ไปไกลกว่าEmนั้น
อยากเปลี่ยนความCรัก  ชั่วคDราว
เปลี่ยนBmความสัมพันธ์ ชั่วEmคืน
เปลี่ยนเป็นAmรัก  ที่ยังDยืนกับเธอตGลอดไป
Instru :Am DG EmAm DGในค่ำคืนAmนี้  ไม่รู้เDธอจะมารึเปGล่า     Em ปล่อยคนใจหCนาว มาเฝ้าDรอ เธอด้วยคEmวามหวัง D7
ไม่น่าเชื่อAmเลย  ว่าเพียงหนึ่งDคืน  ที่Bmเรา   ได้Emเจอ
ทำใAmห้หัวใจฉันเDพ้อ รักเธออย่าGงนี้    G7
( ซ้ำ * )Instru :Am DG EmC DEm DAm DBm EmAm DG G7( ซ้ำ * )อยากเปลี่ยนความCรัก  ชั่วคDราว
เปลี่ยนBmความสัมพันธ์ หลอกEmลวง
เปลี่ยนใAmห้ใจ สองDดวงรักกันตGลอดไป
Outro :C DBm EmAm DG

รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์

 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F7Chord Guitar F7
 • Fsus4Chord Guitar Fsus4
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักแท้ในคืนหลอกลวง - Hyper

เนื้อร้อง/ทำนอง : เจษฎา หันช่อ, เทียนชัย มุขภักดี | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาคืนนี้ ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยว
ออกมาคนเดียว มาตามหาคนที่ห่างไกล
แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหน
หรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้----------มาอยู่ตรงนี้มาร้านที่เธอมาประจำ
โอ้แม่งามขำ ขอแค่พบเธออีกสักครั้ง
อยากบอกให้รู้คิดถึงเธอ จากกันคืนนั้น
เธอเอาหัวใจของฉันติดมือไปด้วย----------* ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง
(ในค่ำในคืนหลอกลวง) มีใจหนึ่งดวง...
มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป----------ในค่ำคืนนี้ไม่รู้เธอจะมารึเปล่า
ปล่อยคนใจหนาว มาเฝ้ารอเธอด้วยความหวัง
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงหนึ่งคืน ที่เราได้เจอ
ทำให้หัวใจฉันเพ้อรักเธออย่างนี้----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *) ----------อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์หลอกลวง
เปลี่ยนให้ใจสองดวงรักกันตลอดไป