รักแท้ในคืนหลอกลวง คอร์ด – Hyper

ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง... มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน เปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป...
คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง และ เนื้อร้อง รักแท้ในคืนหลอกลวง ของ Hyper ::ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง... มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยน...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง รักแท้ในคืนหลอกลวง ของ Hyper
Intro:C DBm EmAm DGsus4 GAm DG EmAm DGออกมาคืAmนนี้ ฉันไม่ไDด้ตั้งใจมาเGที่ยว Em ออกมาคนเCดียว มาตามDหาคนที่Emห่างไกD7ล แต่ว่าไAmม่รู้ไม่รู้เDลยว่าBmเธออยู่Emไหน หรือAmเธอจะอยู่กับAใครในคืนD7นี้ มาอยู่ตรงAmนี้ มาร้านDที่เธอมาประGจำ Em โอ้แม่งามCขำ ขอแค่DพบเธออีกEmสักครั้D7ง อยากบอกใAmห้รู้คิดถึงเDธอ จากBmกันคืนEmนั้น เธAmอเอาหัวใจของDฉันติดมือไปด้Gวย G7 * ท่ามกลางผู้Cคน มากDล้นในคืนหลGอกลวง (ในค่ำในคืนหลอกลวง) มีใจหนึ่งCดวง... มันDคิดไปไกลกว่าEmนั้น อยากเปลี่ยนความCรักชั่วคDราว เปลี่ยนBmความสัมพันธ์ชั่วEmคืน เปลี่ยนเป็นAmรักที่ยังDยืนกับเธอตลGอดไป Instru.:Am DG EmAm DGในค่ำคืนAmนี้ ไม่รู้เDธอจะมารึเปGล่า Em ปล่อยคนใจหCนาว มาเฝ้าDรอเธอด้วยคEmวามหวัD7ง ไม่น่าเชื่อAmเลยว่าเพียงหนึ่งDคืน ที่Bmเราได้Emเจอ ทำใAmห้หัวใจฉันเDพ้อรักเธออย่าGงนี้ G7 ( ซ้ำ * )Instru:Am DG EmC DEm DAm DBm EmAm DG G7( ซ้ำ * )อยากเปลี่ยนความCรักชั่วคDราว เปลี่ยนBmความสัมพันธ์หลอกEmลวง เปลี่ยนใAmห้ใจสองDดวงรักกันตลGอดไป Outro:C DBm EmAm DG
  • Am
  • D
  • G
  • Em
  • C
  • D7
  • Bm
  • A
  • G7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักแท้ในคืนหลอกลวง - Hyper

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : ใส่ร้ายป้ายสี
ออกมาคืนนี้ ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยว
 ออกมาคนเดียว มาตามหาคนที่ห่างไกล 
แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหน 
หรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้ ----------มาอยู่ตรงนี้ มาร้านที่เธอมาประจำ
 โอ้แม่งามขำ ขอแค่พบเธออีกสักครั้ง 
อยากบอกให้รู้คิดถึงเธอ จากกันคืนนั้น 
เธอเอาหัวใจของฉันติดมือไปด้วย ----------* ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง 
(ในค่ำในคืนหลอกลวง) มีใจหนึ่งดวง...
มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป ----------ในค่ำคืนนี้ ไม่รู้เธอจะมารึเปล่า
 ปล่อยคนใจหนาว มาเฝ้ารอเธอด้วยความหวัง 
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงหนึ่งคืน ที่เราได้เจอ
ทำให้หัวใจฉันเพ้อรักเธออย่างนี้ 
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *)
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์หลอกลวง
เปลี่ยนให้ใจสองดวงรักกันตลอดไป