รักแม่เท่าฟ้า คอร์ด - น้องโชกุนและน้องออมสิน

แม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้ แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกล รักแม่กว้างใหญ่กว่านั้น ไม่จากไปไหน เมื่อยามที่ฉันไหวหวั่น แรงใจหล่อเลี้ยงทุกวัน ลูกซึ้งและขอบพระคุณ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รักแม่เท่าฟ้า และเนื้อร้อง รักแม่เท่าฟ้า น้องโชกุนและน้องออมสิน เนื้อร้อง::แม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้ แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกล รักแม่กว้างใหญ่กว่านั้น ไม่จากไปไหน ... เนื้อเพลง รักแม่เท่าฟ้า, รักแม่เท่าฟ้า spotify, รักแม่เท่าฟ้า joox
Tuning E capo fret 1 / Tuning Eb capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รักแม่เท่าฟ้า ของ น้องโชกุนและน้องออมสิน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :Bbmaj7 F/AGm FEb FBbคน ๆ Bb นี้   ที่F/AมีความหมายGmยิ่งใหญ่
ที่Fรักหมดเต็มCmหัวใจ  ให้FฉันตลอดเวBbลา   
คน ๆ Bb นี้   อบF/Aรม   สิ่งดีGmล้ำค่า  
สั่งFสอนด้วยใจCmเมตตา   ความFรักไม่เคยBbน้อยไปBb7         ----------* แม่ของEbฉัน      Fมีแต่ใจที่Dmให้     
แผ่นG7ฟ้าแม้จะกว้างCmไกล   
รักFแม่กว้างใหญ่กว่Bbานั้น   Bb7         
ไม่จากไปEbไหน  เมื่อFยามที่ฉันDmไหวหวั่น
แรG7งใจหล่อเลี้ยงทุCmกวัน  ลูกFซึ้งและขอบพระBbคุณ
** จะตอบBbแทน  ควF/Aามรักที่แสนGmยิ่งใหญ่ 
Fที่มีให้เต็มCmล้นใจ  จึงทFดแทนค่าBbสิ่งนั้น 
จะกี่Bbวัน     กี่เF/Aดือน กี่ปีพ้Gmนผ่าน  ให้Fรู้ว่านานเท่าCmนาน   
ไม่Fคิดลืมค่าน้ำ(Bb)นม      (Eb          F       Bb)
( ซ้ำ * )Instru :Bb F/AGm FCm FBb(2 Times)Bb7( ซ้ำ *, ** )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • A7Chord key_a
 • Amaj7Chord key_a
 • BbChord key_bb
 • Bb7Chord key_bb
 • Bbmaj7Chord key_bb
 • BmChord key_b
 • C#mChord key_c_sharp
 • CmChord key_c
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • EbChord key_eb
 • FChord key_f
 • F#7Chord key_f_sharp
 • F#mChord key_f_sharp
 • G7Chord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รักแม่เท่าฟ้า - น้องโชกุนและน้องออมสิน

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คน ๆ นี้ที่มีความหมายยิ่งใหญ่
ที่รักหมดเต็มหัวใจ ให้ฉันตลอดเวลา
คน ๆ นี้อบรมสิ่งดีล้ำค่า  
สั่งสอนด้วยใจเมตตาความรักไม่เคยน้อยไป----------* แม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้  
แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกล
รักแม่กว้างใหญ่กว่านั้น
ไม่จากไปไหน เมื่อยามที่ฉันไหวหวั่น
แรงใจหล่อเลี้ยงทุกวัน ลูกซึ้งและขอบพระคุณ----------** จะตอบแทน ความรักที่แสนยิ่งใหญ่
ที่มีให้เต็มล้นใจ  จึงทดแทนค่าสิ่งนั้น
จะกี่วันกี่เดือน กี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านาน
ไม่คิดลืมค่าน้ำนม----------(*) ... (*, **)