รักโง่ๆ คอร์ด – ตั๊ก Playground

อาจจะเป็นรักโง่ ๆ ในสายตาเธอก็ตาม แต่ฉันขอแค่ได้ทำตามหัวใจ เป็นรักโง่ ๆ งมงายแค่ไหน แต่ฉันไม่เสียดาย ไม่เสียใจที่ทำอะไรเพื่อเธอ...
คอร์ดเพลง รักโง่ๆ และ เนื้อร้อง รักโง่ๆ ของ ตั๊ก Playground ::อาจจะเป็นรักโง่ ๆ ในสายตาเธอก็ตาม แต่ฉันขอแค่ได้ทำตามหัวใจ เป็นรักโง่ ๆ งมงายแค่...
คอร์ดและเนื้อร้อง รักโง่ๆ ของ ตั๊ก Playground
Intro:BmEmAm DGmaj7DGหัวใจ มันGsus4มีรัก G แลฉันเลือกจAmะรักเธอคนเDดียว ไม่ได้Bmแคร์ ไม่ได้หวังว่า เEmธอจะเหลียวมองหรือAmเปล่า ไม่ได้Dสนใจ Gหัวใจ มันGsus4มีไว้ใช้ G และฉันเป็นเจ้าAmของมันคนเดีDยว อยากให้Bmมันไปกับใคร คนไหEmน ก็ไม่เกี่ยว ที่ต้องAmการอย่างเดีDยวคือGรักเธอ *Cม้ใครต่อใครบอกว่าCmฉันทำอะไร บ้าBmบอ รอเธอไปก็เEmสียเวลา Amขอพูดอีกทีว่าCmหัวใจที่มี เพื่อเDธอคนนี้ตั้งแต่สบตา ** อาจจะเป็นGรักโง่ ๆ ในสายCตาเธอก็ตาม แต่Bmฉันขอแค่ได้Emทำตามหัวใจ เป็นCรักโง่ ๆ งมBmงายแค่ไEmหน แต่Amฉันไม่เสียดาย ไม่เDสียใจ ที่ทำอะไรเ(G)พื่อเธ(D)G น้ำตา จะGsus4รินและไหล G เหนื่อยล้ามากแค่Amไหน ไม่มีทาDง เตือนให้Bmใจที่มันรัก ที่Emยอมเธอทุกอย่าง เพราะฉัAmนฟังอย่างเดีDยว คืGอหัวใจ ( ซ้ำ *, ** )Instru:CCmBmEmCBm EmAmD( ซ้ำ ** )C Bm Em แต่Amฉันไม่เสียดาย ไม่เDสียใจที่ฉันได้รักCเธอBm Am D Gmaj7

เนื้อร้อง: รักโง่ๆ - ตั๊ก Playground

ผู้แต่ง❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : โคร่อน | เรียบเรียง : ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา
หัวใจ มันมีรัก แลฉันเลือกจะรักเธอคนเดียว 
ไม่ได้แคร์ ไม่ได้หวังว่า
เธอจะเหลียวมองหรือเปล่า ไม่ได้สนใจ
หัวใจ มันมีไว้ใช้ และฉันเป็นเจ้าของมันคนเดียว 
อยากให้มันไปกับใคร คนไหน ก็ไม่เกี่ยว 
ที่ต้องการอย่างเดียวคือรักเธอ
* แม้ใครต่อใครบอกว่าฉันทำอะไร บ้าบอ รอเธอไปก็เสียเวลา ขอพูดอีกทีว่าหัวใจที่มี เพื่อเธอคนนี้ตั้งแต่สบตา
** อาจจะเป็นรักโง่ ๆ ในสายตาเธอก็ตาม แต่ฉันขอแค่ได้ทำตามหัวใจ เป็นรักโง่ ๆ งมงายแค่ไหน แต่ฉันไม่เสียดาย ไม่เสียใจ ที่ทำอะไรเพื่อเธอ
น้ำตา จะรินและไหล เหนื่อยล้ามากแค่ไหน ไม่มีทาง เตือนให้ใจที่มันรัก ที่ยอมเธอทุกอย่าง เพราะฉันฟังอย่างเดียว คือหัวใจ ( ซ้ำ *, ** ) ( ซ้ำ ** ) แต่ฉันไม่เสียดาย ไม่เสียใจที่ฉันได้รักเธอ