รักไปช้ำไป คอร์ด – พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

คิดว่ารู้จักเขาดีแล้ว หลงตัวมืดมัว ลืมตาไม่ขึ้นมองเธอว่าเป็น นางฟ้าองค์หนึ่ง ที่เกิดมาเป็น ของคนอย่างเราใจเลยไม่เคย ไม่คิด ว่าใครจะหลอก ลืมตาขึ้นมา ก็เป็นแค่ตัวตลกคิดไม่ถึงจะช้ำปานนี้ ไม่เจอกับตัว กับ...
คอร์ดเพลง รักไปช้ำไป และ เนื้อร้อง รักไปช้ำไป ของ พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร ::คิดว่ารู้จักเขาดีแล้ว หลงตัวมืดมัว ลืมตาไม่ขึ้นมองเธอว่าเป็น นางฟ้าองค์หนึ่ง ที่...

เนื้อเพลง : รักไปช้ำไป - พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

ศิลปิน: พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

คิดว่ารู้จักเขาดีแล้ว หลงตัวมืดมัว ลืมตาไม่ขึ้นมองเธอว่าเป็น นางฟ้าองค์หนึ่ง ที่เกิดมาเป็น ของคนอย่างเราใจเลยไม่เคย ไม่คิด ว่าใครจะหลอก ลืมตาขึ้นมา ก็เป็นแค่ตัวตลกคิดไม่ถึงจะช้ำปานนี้ ไม่เจอกับตัว กับตาไม่เชื่อทำมาอย่างดี อย่างนี้เขาเบื่อ ก็หมดปัญญา ฉันเต็มที่แล้วจะตัดไปเลย ยังนึกและกลัวอยู่ หากตัดจริงจริง เธอคงไม่ง้อแน่นอนต้องทำหน้าตาย ยิ้มสู้ไปก่อน ลึกลงข้างใน หัวใจมันอ่อนล้าเจ็บใจตัวเอง เหลือเกิน รักไป ช้ำไป เสียใจจนชินกล้ำกลืน ฝืนกิน น้ำตาอยู่อย่างนี้ หัวใจ ถ้าคืน ให้กันได้จริงขอคืน ฉันที จะเอามาล้างเธอ ออกไปรักไป ช้ำไป เสียใจจนชิน กล้ำกลืน ฝืนกิน น้ำตาอยู่อย่างนี้หัวใจ ถ้าคืน ให้กันได้จริง ขอคืน ฉันทีจะเอามาล้างเธอออกไป รักไป ช้ำไป เสียใจจนชินกล้ำกลืน ฝืนกิน น้ำตาอยู่อย่างนี้ หัวใจ ถ้าคืน ให้กันได้จริงขอคืน ฉันที จะเอามาล้างเธอ ออกไป

ขยายกรอบเนื้อร้อง