รัก คอร์ด – ธีร์ ไชยเดช

รักนั้นมีมนต์ ผู้คนแย่งกันใฝ่หา รักเพียงเวลา รักปลอม รักนั้นมีมนต์ ผู้คนแย่งกันจับจอง รักที่ฉันปอง รักจริงรักคุณ...
คอร์ดเพลง รัก และ เนื้อร้อง รัก ของ ธีร์ ไชยเดช ::รักนั้นมีมนต์ ผู้คนแย่งกันใฝ่หา รักเพียงเวลา รักปลอม รักนั้นมีมนต์ ผู้คนแย่งกันจ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง รัก ของ ธีร์ ไชยเดช
Intro:Ebmaj7Bbmaj7(4 Times)Bbรักนั้นเป็นฉัGmนใด Cmใคร ใครบ้างFจะรู้ Bb รักคือความเGmป็นอยู่ คูู่ตCmรงกลางระหว่างหัFวใจ Bbรักที่ใครใGmฝ่ฝัน Cmชั่ววัน รักอาจFร้างไกล Bbรักแม้เกิดจGmากใจ Cmแล้วใคร ใครเล่Fาจะมอง Bb รักมิใช่Gmสิ่งผิด ที่Cmจะคิด ให้ใครหFมายปอง Bb รักต้องมีGmเจ้าของ มีCmคู่ครอง ปFองกายแลBbะใจ Eb รักนั้นมีมนต์ Dmผู้คนแย่งกันใฝ่หา Gm รักเพียงCmเวลา รัFกปลอม Eb รักนั้นมีมนต์ Dmผู้คนแย่งกันจับจอง Gmรักที่ฉันปCmอง F รัBbกจริง (รักคุณ) Instru:Ebmaj7Bbmaj7(6 Times)( ซ้ำทั้งหมด) Outro:Ebmaj7Bbmaj7(6 Times)
  • Bb or A#
  • Gm
  • Cm
  • F
  • Eb or D#
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รัก - ธีร์ ไชยเดช

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม: Ost.รัตนาวดี
รักนั้นเป็นฉันใด ใคร ใครบ้างจะรู้ 
 รักคือความเป็นอยู่ คูู่ตรงกลางระหว่างหัวใจ
รักที่ใครใฝ่ฝัน ชั่ววัน รักอาจร้างไกล
รักแม้เกิดจากใจ แล้วใคร ใครเล่าจะมอง---------- รักมิใช่สิ่งผิด ที่จะคิด ให้ใครหมายปอง
 รักต้องมีเจ้าของ มีคู่ครอง ปองกายและใจ ---------- รักนั้นมีมนต์ ผู้คนแย่งกันใฝ่หา
 รักเพียงเวลา รักปลอม
 รักนั้นมีมนต์ ผู้คนแย่งกันจับจอง
รักที่ฉันปอง รักจริง (รักคุณ)
(ซ้ำทั้งหมด)