รัก คอร์ด - บิ๊กแอส (Big Ass)

ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้ จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ ถึงแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง รัก และเนื้อร้อง รัก บิ๊กแอส (Big Ass) เนื้อร้อง::ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอา... คอร์ด รัก, รัก คอร์ดง่าย ๆ, รัก คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด รัก ของ บิ๊กแอส (Big Ass) คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Bm CDBm CDเห็นใGคร ๆ ก็บ่น เBmกิดอะไรกับคนไทย
ที่เCคยรักกันก็บึ้งBmก็ตึงไม่เข้าใจ รอยAmยิ้มที่ว่าเคยงEmดงาม
แต่ก็เAmหมือนจะจางจะลบเDลือนไป----------ฉันก็Gคือคนหนึ่ง ที่ไBmด้เกิดเป็นคนไทย
ควาCมรักที่มีก็ยังคงเBmต็มในหัวใจ
Amจิตใจคนเปลี่ยนไปทุEmกวัน
แต่ใจAmฉันมันยังไม่เปลี่ยนไDปไหน----------* ยังไงก็ช่Cาง ฉันขอรักเDธอต่อไป
หมดทั้งหัBmวใจ จะทำเEmพื่อเธอ ยังไCงก็ช่าง ฉันขอให้จำเDอาไว้
จะนานBmเท่าไหร่ จะEmรักแต่เธอ
(ถึงAmแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าDฉันรักเธอ)
แม้ใคร G ๆ จะบ่น ฉันBmก็ยังคงภูมิใจ
เกิดCมาทั้งทีมีบ้านเกิดBmคือประเทศไทย
แผ่นAmดินที่อุดมEmร่มเย็น
และมีAmคนให้คอยเป็นห่วงเDป็นใย
( ซ้ำ * )Cmเพลง ๆ เดียวคงFไม่พอจะเปBbลี่ยนชีวิต
ของGmใครเขาได้ Cmเพียงแต่มันมีคFวามหมาย
มากมายเหลือเBbกินกับDฉัน
( ซ้ำ * )Amอสัญญาจากใจ ขอให้ประเDทศไทยรู้Gว่า รักเธอ
คอร์ดเริ่มต้น
 • AmChord key_a
 • Bb or A#Chord key_bb
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • CmChord key_c
 • DChord key_d
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รัก - บิ๊กแอส (Big Ass)

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา | ทำนอง/เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบูล
เห็นใคร ๆ ก็บ่น เกิดอะไรกับคนไทย
ที่เคยรักกันก็บึ้งก็ตึงไม่เข้าใจ
รอยยิ้มที่ว่าเคยงดงาม
แต่ก็เหมือนจะจางจะลบเลือนไป----------ฉันก็คือคนหนึ่ง ที่ได้เกิดเป็นคนไทย
ความรักที่มีก็ยังคงเต็มในหัวใจ
จิตใจคนเปลี่ยนไปทุกวัน
แต่ใจฉันมันยังไม่เปลี่ยนไปไหน----------* ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป
หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ
ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้
จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ
(ถึงแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ)----------แม้ใคร ๆ จะบ่น ฉันก็ยังคงภูมิใจ
เกิดมาทั้งทีมีบ้านเกิดคือประเทศไทย
แผ่นดินที่อุดมร่มเย็น
และมีคนให้คอยเป็นห่วงเป็นใย----------(ซ้ำ *) ----------เพลง ๆ เดียวคงไม่พอจะเปลี่ยนชีวิต
ของใครเขาได้ เพียงแต่มันมีความหมาย
มากมายเหลือเกินกับฉัน----------(ซ้ำ *) ----------ขอสัญญาจากใจ ขอให้ประเทศไทยรู้ว่า รักเธอ