คอร์ดเพลง รัก - บิ๊กแอส (Big Ass)

ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้ จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ ถึงแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง รัก และเนื้อร้อง รัก บิ๊กแอส (Big Ass) เนื้อร้อง::ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอา...
Tone Eb capo fret 2 / Tone E capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
เวอร์ชั่นที่สองของ คอร์ด รัก - บิ๊กแอส (Big Ass) คอร์ดง่าย มีเนื้อร้องพร้อมคอร์ดกีต้าร์ประกอบ
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro :Bm CDBm CDเห็น ใGคร ๆ ก็บ่น เกิดอะBmไรกับคนไทย
ที่เCคยรักกันก็บึ้งBmก็ตึงไม่เข้าใจ รอยAmยิ้มที่ว่าเคยงEmดงาม
แต่ก็เAmหมือนจะจางจะลบเลือนDไป----------ฉันก็Gคือคนหนึ่ง ที่ได้Bmเกิดเป็นคนไทย
ความCรักที่มีก็ยังคงเBmต็มในหัวใจ
จิตAmใจคนเปลี่ยนไปทุEmกวัน
แต่ใจAmฉันมันยังไม่เปลี่ยนไปไDหน----------* ยังไงก็ช่Cาง ฉันขอรักเธอDต่อไป
หมดทั้งหัBmวใจ จะทำเEmพื่อเธอ
ยังไCงก็ช่าง ฉันขอให้จำเDอาไว้
จะนานBmเท่าไหร่ จะรักแEmต่เธอ
(ถึงAmแม้ใครโกรธกัน Dรู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ)
แม้ ใคร G ๆ จะบ่น ฉันBmก็ยังคงภูมิใจ เกิดCมาทั้งที มีบ้านเBmกิดคือประเทศไทย
แผ่นAmดินที่อุดมร่มEmเย็น
และมีAmคนให้คอยเป็นห่วงเDป็นใย
( ซ้ำ * )Cmเพลง ๆ เดียวคงไม่Fพอจะเปลี่ยนชีBbวิต
ของGmใครเขาได้ Cmเพียงแต่มันมีความหFมาย
มากมายเหลือเBbกินกับDฉัน
( ซ้ำ * )ขอAmสัญญาจากใจ Dขอให้ประเทศไทยรู้Gว่า รักเธอ

รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์

 • Ab or G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: รัก - บิ๊กแอส (Big Ass)

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา | ทำนอง/เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบูล
เห็นใคร ๆ ก็บ่น เกิดอะไรกับคนไทย
ที่เคยรักกันก็บึ้งก็ตึงไม่เข้าใจ
รอยยิ้มที่ว่าเคยงดงาม
แต่ก็เหมือนจะจางจะลบเลือนไป----------ฉันก็คือคนหนึ่ง ที่ได้เกิดเป็นคนไทย
ความรักที่มีก็ยังคงเต็มในหัวใจ
จิตใจคนเปลี่ยนไปทุกวัน
แต่ใจฉันมันยังไม่เปลี่ยนไปไหน----------* ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป
หมดทั้งหัวใจ จะทำเพื่อเธอ
ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้
จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ
(ถึงแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ)----------แม้ใคร ๆ จะบ่น ฉันก็ยังคงภูมิใจ
เกิดมาทั้งทีมีบ้านเกิดคือประเทศไทย
แผ่นดินที่อุดมร่มเย็น
และมีคนให้คอยเป็นห่วงเป็นใย----------(ซ้ำ *) ----------เพลง ๆ เดียวคงไม่พอจะเปลี่ยนชีวิต
ของใครเขาได้ เพียงแต่มันมีความหมาย
มากมายเหลือเกินกับฉัน----------(ซ้ำ *) ----------ขอสัญญาจากใจ ขอให้ประเทศไทยรู้ว่า รักเธอ