รัก คอร์ด – Boyd Kosiyapong Feat.ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

แต่ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ทำอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งไหน จะยิ่งใหญ่ควรค่าพอ ที่ฉันได้จากเธอ ได้รับโดยไม่ต้องขอ ได้รู้โดยไม่ต้องรอ ว่ารักคืออะไร...
คอร์ดเพลง รัก และ เนื้อร้อง รัก ของ Boyd Kosiyapong Feat.ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ ::แต่ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ทำอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งไหน จะยิ่งใหญ่ควรค่าพอ ที่ฉันได้จ...
คอร์ดและเนื้อร้อง รัก ของ Boyd Kosiyapong Feat.ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
Intro:GBm7Am7D(2 Times)Gเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้ง Bm7 เหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางAm7แจ้ง เหมือนลมหนาวเดือนเมษา Dsus4 เหมือนหัวใจอ่อนDล้ากลับแข็งแกร่ง Gเหมือนคนกำลังมีรัก Bm7 เหมือนคนหลงทางพบคนรู้Am7จัก เหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหาย Dsus4 เหมือนร้ายนั้นกลายเDป็นดีมCาก Bm7เหมือน ที่Em7ฉันนั้นได้มาพบกับAm7เธอ ชีวิDตฉันจึงได้เจอ * แต่ไม่รู้จะขอบGคุณ ไม่รู้ทำอย่างBm7ไร ไม่รู้ว่าสิ่งไAm7หน จะยิ่งใหญ่ควรค่Dาพอ ที่ฉันได้จากเGธอ ได้รับโดยไม่Bm7ต้องขอ ได้รู้โดยไBbm7ม่ต้องรอAm7 ว่าDรักคืออะไร Instru:GBm7Am7Dโอ้Bm7เธอ ทำให้ฉันEm7รู้จัก ความAm7รักที่ไม่มีเงื่อนไขDใด C ได้Bm7มา มีเธอนั้นEm7เป็นคนให้ หัวAm7ใจอยากให้เธDอรู้ ( ซ้ำ * )G Bm7 Am7 D ว่ารักคืออะGไร Bm7 Bbm7 ได้Am7รู้โดยไม่ต้องDรอ ว่ารักคืออะGไร
  • G
  • Bm7
  • Am7
  • Dsus4
  • D
  • C
  • Em7
  • Bbm7 or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รัก - Boyd Kosiyapong Feat.ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้ง
 เหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้ง 
เหมือนลมหนาวเดือนเมษา
 เหมือนหัวใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่ง
เหมือนคนกำลังมีรัก
 เหมือนคนหลงทางพบคนรู้จัก 
เหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหาย
 เหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมาก----------เหมือน ที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอ ชีวิตฉันจึงได้เจอ ----------* แต่ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ทำอย่างไร 
ไม่รู้ว่าสิ่งไหน จะยิ่งใหญ่ควรค่าพอ
ที่ฉันได้จากเธอ ได้รับโดยไม่ต้องขอ
ได้รู้โดยไม่ต้องรอ ว่ารักคืออะไร
โอ้เธอ ทำให้ฉันรู้จัก 
ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ได้มา 
มีเธอนั้นเป็นคนให้ หัวใจอยากให้เธอรู้
(ซ้ำ *)
 ว่ารักคืออะไร 
 ได้รู้โดยไม่ต้องรอ ว่ารักคืออะไร