รังรักในจินตนาการ คอร์ด – ทูล ทองใจ

ความรักเป็นมนต์ดลใจ ฝันไปพลังใจต่อสู้ คอยพี่หน่อยเถิดนะโฉมตรู ไม่นานจะรู้ว่ารังรักอยู่แห่งใด...
คอร์ดเพลง รังรักในจินตนาการ และ เนื้อร้อง รังรักในจินตนาการ ของ ทูล ทองใจ ::ความรักเป็นมนต์ดลใจ ฝันไปพลังใจต่อสู้ คอยพี่หน่อยเถิดนะโฉมตรู ไม่นานจะรู้ว่ารังร...
คอร์ดและเนื้อร้อง รังรักในจินตนาการ ของ ทูล ทองใจ
Intro:G#FmC#EbG#พี่ฝันจะG#สร้าง Fmรังรัก สักหนึ่งG#หลัง ณริมEbฝั่ง เจ้าพFmระยา อยู่G#อาศัยEb แม้นฝันขG#องพี่ ไม่เC#กิดมี อันเป็Ebนไป สองG#ชีวี เราคFmงได้ ร่วมเสG#น่หา รังรักในจินตนาFmการ วิEbมานรักอันบรรเจิFmดจ้า Eb ริมหน้าต่างปลูกซุ้มลัC#ดดา ห้องนอนG#สีฟ้า ติดม่านBbmชมพู Eb ความรักเป็นมนต์ดFmลใจ ฝันEbไปพลังใจFmต่อสู้ Eb คอยพี่หน่อยเถิดนะโC#ฉมตรู ไม่นานจG#ะรู้ว่าEbรังรักอยู่แห่G#งใด Fm รักรังริมฝั่งน้ำเจ้าพEbระยา สุขตาฝังFmตรึงซึ้งอยู่ในG#ใจ Fm แม้ความฝันพี่เป็นจริงG#ได้ พี่จC#ะให้ชื่อรังรักอนุEbสรณ์ ความฝันเป็นจริงวัFmนใด หัวEbใจพี่คงจะบินFmว่อน Eb คอยพี่อีกไม่ช้าบัC#งอร แม้นใจไม่G#ร้อน แน่Ebนอนเราได้สุขG#สันต์..Fm.
  • Fm
  • Eb or D#
  • C# or Db
  • Bbm or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รังรักในจินตนาการ - ทูล ทองใจ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ บุตรขัน | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
พี่ฝันจะสร้าง รังรัก สักหนึ่งหลัง
ณริมฝั่ง เจ้าพระยา อยู่อาศัย 
แม้นฝันของพี่ ไม่เกิดมี อันเป็นไป
สองชีวี เราคงได้ ร่วมเสน่หา----------รังรักในจินตนาการ วิมานรักอันบรรเจิดจ้า 
ริมหน้าต่างปลูกซุ้มลัดดา
ห้องนอนสีฟ้า ติดม่านชมพู ----------ความรักเป็นมนต์ดลใจ ฝันไปพลังใจต่อสู้ 
คอยพี่หน่อยเถิดนะโฉมตรู
ไม่นานจะรู้ว่ารังรักอยู่แห่งใด ----------รักรังริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา
สุขตาฝังตรึงซึ้งอยู่ในใจ 
แม้ความฝันพี่เป็นจริงได้ พี่จะให้ชื่อรังรักอนุสรณ์----------ความฝันเป็นจริงวันใด หัวใจพี่คงจะบินว่อน 
คอยพี่อีกไม่ช้าบังอร แม้นใจไม่ร้อน
แน่นอนเราได้สุขสันต์...