รึเปล่า คอร์ด – Armchair

รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า ไม่อยากจะคาดเดา เราอาจจะคิดไปเอง รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า รู้สึกบ้างรึเปล่า เพราะว่าฉันรักแต่เธอ รู้สึกรึเปล่า...
คอร์ดเพลง รึเปล่า และ เนื้อร้อง รึเปล่า ของ Armchair ::รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า ไม่อยากจะคาดเดา เราอาจจะคิดไปเอง รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเ...
คอร์ดและเนื้อร้อง รึเปล่า ของ Armchair
Intro:DDDD(2 Times)ไม่แน่Dใจ กับท่าที แต่Emรู้ว่ามีความหAมาย ได้พบDกันอยู่ทุกวัน แต่Emฉันไม่เคยมั่นใA* จะให้ทำอย่างBmไร ก็ไF#mม่รู้ ยังเฝ้ามองเธอEmอยู่ ทุกDmaj7คืนวัน ดูเหมือนมีอะEmไร อยู่ในดวF#mงตาคู่นั้Bmน บอกGฉันให้รู้อยู่ทุกวัน ว่าเธอมีใจให้เหมือนกัA** Dรึเปล่า เธอคิดอยู่Bmรึเปล่า ไม่อยากจะคEmาดเดา เราอาจจะคิAดไปเอง Dรึเปล่า เธอคิดอยู่Bmรึเปล่า รู้สึกบ้างCรึเปล่า เพราะว่าฉันAรักแต่เธอ รู้สึกรึเ(D)ปล่าInstru.:DDDD(2 Times)( ซ้ำ *, ** )Em A เธอคิดอยู่Emรึเปล่า A ไม่อยากจะEmคาดเดาA รู้สึกอยู่Cรึเปล่AInstru:DBmEmADBmCA( ซ้ำ ** )D Bm Em Aรู้ว่ามีความหมDาย Bm เพราะCฉันไม่เคยAมั่นใจD

เนื้อร้อง: รึเปล่า - Armchair

ผู้แต่ง❱
ไม่แน่ใจ กับท่าที แต่รู้ว่ามีความหมาย
ได้พบกันอยู่ทุกวัน แต่ฉันไม่เคยมั่นใจ 
* จะให้ทำอย่างไร ก็ไม่รู้ ยังเฝ้ามองเธออยู่ ทุกคืนวัน ดูเหมือนมีอะไร อยู่ในดวงตาคู่นั้น บอกฉันให้รู้อยู่ทุกวัน ว่าเธอมีใจให้เหมือนกัน
** รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า ไม่อยากจะคาดเดา เราอาจจะคิดไปเอง รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า รู้สึกบ้างรึเปล่า เพราะว่าฉันรักแต่เธอ รู้สึกรึเปล่า
( ซ้ำ *, ** ) เธอคิดอยู่รึเปล่า ไม่อยากจะคาดเดา รู้สึกอยู่รึเปล่า ( ซ้ำ ** ) รู้ว่ามีความหมาย เพราะฉันไม่เคยมั่นใจ