รุ้งสีเทา คอร์ด – Monomania

ถึงโลกจะเปลี่ยนไป เธอยังอยู่ในใจ แม้โลกเป็นอย่างไร เธอยังไม่ลบเลือน จากไป... เปรียบดั่งฉันเอง เหมือนกําลังนั่งรอรุ้งบนฟ้า ทั้งที่รู้ว่าคงไม่มีทีท่าที่ฝนจะโปรย...
คอร์ดเพลง รุ้งสีเทา และ เนื้อร้อง รุ้งสีเทา ของ Monomania ::ถึงโลกจะเปลี่ยนไป เธอยังอยู่ในใจ แม้โลกเป็นอย่างไร เธอยังไม่ลบเลือน จากไป... เปร...
คอร์ดเพลง รุ้งสีเทา และ เนื้อร้อง รุ้งสีเทา ของ Monomania ::ถึงโลกจะเปลี่ยนไป เธอยังอยู่ในใจ แม้โลกเป็นอย่างไร เธอยังไม่ลบเลือน จากไป... เปร...
Intro:EEF#mF#mAAEEEสิ่งที่ฉันรอ ไม่มีวันกลับF#mมาเหมือนเก่า ส่วนลึกในใจยังAมีเรื่องราว ทุกอย่Eางนั้น Eวันคืนหมุนไป เฝ้ารอใครหนึ่งF#mคนหวนกลับมา เช้าที่ต้องตื่นAมาและพบว่า เธอไม่มีจEริง ถึงโลกจะเปF#mลี่ยนไป เธอยังอยู่Bในใจ แม้โลกเป็นอF#mย่างไร เธอยังไม่ลBบเลือนเEปรียบดั่งฉันเอง เหมือนกําลังนั่งF#mรอรุ้งบนฟ้า ทั้งที่รู้ว่าAคงไม่มีทีท่า ที่ฝนจะโปEรย E เธออาจจะเดินหลงทางF#mไป เกินกว่าจะกลับมาใช่ไAหม หนEทางดูว่างเAปล่า E ปฏิทินกับนาฬิF#mกา บ่งบอกแค่เพียงวันเวAลา ซึ่งไม่Eมีค่า ใดใAด ถึงโลกจะเปF#mลี่ยนไป เธอยังอยู่Bในใจ แม้โลกเป็นอF#mย่างไร เธอยังไม่Bลบเลือน จากไป... Outro:EE Am(4 Times)E
เนื้อร้อง : ณภัทร พฤกษชาติถาวร | ทำนอง : ณภัทร พฤกษชาติถาวร | เรียบเรียง : Monomania