ร่องน้ำตา คอร์ด – Greasy Cafe

น้ำตาโปรยปรายเท่าไหร่ ก็ร้องจนให้มันหยุดไหล ความทรงจำ ทุกอย่างจะจางหายไป ขอให้ความพ่ายแพ้เป็นเพียงการเรียนรู้...
คอร์ดเพลง ร่องน้ำตา และ เนื้อร้อง ร่องน้ำตา ของ Greasy Cafe ::น้ำตาโปรยปรายเท่าไหร่ ก็ร้องจนให้มันหยุดไหล ความทรงจำ ทุกอย่างจะจางหายไป ขอให้คว...
คอร์ดเพลง ร่องน้ำตา และ เนื้อร้อง ร่องน้ำตา ของ Greasy Cafe ::น้ำตาโปรยปรายเท่าไหร่ ก็ร้องจนให้มันหยุดไหล ความทรงจำ ทุกอย่างจะจางหายไป ขอให้คว...
Intro:Cadd9Am7 F(2 Times)Cadd9วันที่เธอหกล้มลงนอนอย่างAm7หมดหวัง และCadd9คนรอบกายสลายไปในอFากาศ Amวันที่ไม่มีเสียงใด ๆ อยู่Fข้างกาย และโลกไม่ยอมขCadd9ยับ F Cadd9วันที่ความพ่ายแพ้รอเธออFยู่ตรงนั้น และจะCadd9โดนขโมยน้ำตาจากคนที่Fไว้ใจ Amวันที่เธออ้างว้างจากคำที่Fพูดไป เพราะไม่มีใครได้Cadd9ยิน G/B Amน้ำตาโปรยปFรายเท่าไหร่ ก็Amร้องจนให้Fมันหยุดไหล AmความทรFงจำ ทุกอย่าง จะจางCadd9หายไป G Instru.:Cadd9FCadd9FCadd9ขอให้ความพ่ายแพ้เป็นเพียงการเFรียนรู้ Cadd9ขอให้การหกล้มคือพักแล้วเFริ่มใหม่ Amขอให้การสูญเสียเป็นเพียงเครื่องFวัดใจ เพื่อเตือนว่าเธอยังคงCหายใจG Amน้ำตาโปรยปFรายเท่าไหร่ ก็Amร้องจนให้Fมันหยุดไหล AmความทรFงจำ ทุกอย่างจะจางCadd9หายไป G Instru:Fmaj7Am7(3 Times)Fmaj7Fmaj7** Fทุกสิ่งเกิดจาAmกใจทั้งนั้น Fทิ้งและปล่อยผ่านAmไปเท่านั้น Fทุกอย่างอยู่Amที่ใจเธอนั้น เกิดจากใCจทั้งนั้(G)( ซ้ำ **, ** )
คำร้อง/ทำนอง : อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร