ร่ำลา คอร์ด – อู๋ ธรรพ์ณธร

ที่แล้ว... ให้แล้วไป ส่วนฉัน... ต้องช้ำใจ แหละในวันนี้... ไม่มี (แม้) คำว่าเสียใจ มันผ่านไปแล้ว... เธอจากไปแล้ว... ก็จบไปแล้ว... ลืมมันไป...
คอร์ดเพลง ร่ำลา และ เนื้อร้อง ร่ำลา ของ อู๋ ธรรพ์ณธร ::ที่แล้ว... ให้แล้วไป ส่วนฉัน... ต้องช้ำใจ แหละในวันนี้... ไม่มี (แม้) คำว่าเสียใ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ร่ำลา ของ อู๋ ธรรพ์ณธร
Intro:AF#mAF#mA ในวันที่เธอทิ้งคำร่ำF#mลานั้นไว้ A มันทำร้ายใจจนทุกจนF#mทรมาน D ไม่อาจเข้าใจ ว่าEbdimรักใยร้างไEกลห่าง Bm อย่างอ้างว้าง ปวดAร้าวเดียวEดาย Aคงจำเรื่องราวภาพในF#mอดีตครั้งนั้น A ในคืนและวันที่มีเราเF#mคียงข้างกาย D อยากกอดเธอไว้ อย่างEbdimนี้ไปจนวัEนตาย Bm แต่กลับสลาย ใAน พEริบ F#mตา Bm พยายามข่มใจหลอก F# ตัวเองเรื่อยมา G แม้ไม่มีวันกลับมาเหEมือนเดิม *A ที่แC#mล้ว... ให้แF#mล้วไป E Aส่วนC#mฉัน... ต้องF#mช้ำใจ E D แหละในวัEนนี้... ไAม่มี (แม้)E/G# คำว่าเสีF#mยใจ D มันผ่านไปแEล้ว...D เธอจากไปแล้Eว... D ก็จบไปแEล้ว...Instru.:AF#mAF#mDEbdim EBmEA ยังจำเรื่องราวภาพในF#mอดีตครั้งนั้น A ในคืนและวันที่มีเราF#mเคียงข้างกาย D อยากกอดเธอไว้ อย่างEbdimนี้ไปจนวัEนตาย Bm แต่กลับสลาย Aใน พEริบ F#mตา Bm พยายามข่มใจหลอก F#ตัวเองเรื่อยมา G แม้ไม่มีวันกลับมาเหEมือนเดิม ( ซ้ำ * )D มันผ่านไปแล้วE... D เธอจากไปแEล้ว... D ก็จบไปแล้Eว... ลืมมัF#mนไป
  • A
  • F#m or Gb
  • D
  • Ebdim or D#
  • E
  • Bm
  • F# or Gb
  • G
  • C#m or Db
  • E/G# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ร่ำลา - อู๋ ธรรพ์ณธร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ในวันที่เธอทิ้งคำร่ำลานั้นไว้
 มันทำร้ายใจจนทุกจนทรมาน
 ไม่อาจเข้าใจ ว่ารักใยร้างไกลห่าง
 อย่างอ้างว้าง ปวดร้าวเดียวดาย----------คงจำเรื่องราวภาพในอดีตครั้งนั้น
 ในคืนและวันที่มีเราเคียงข้างกาย
 อยากกอดเธอไว้ อย่างนี้ไปจนวันตาย
 แต่กลับสลาย ใน พริบ ตา ---------- พยายามข่มใจหลอก ตัวเองเรื่อยมา
 แม้ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม----------* ที่แล้ว... ให้แล้วไป ส่วนฉัน... ต้องช้ำใจ 
 แหละในวันนี้... ไม่มี (แม้) คำว่าเสียใจ
 มันผ่านไปแล้ว... เธอจากไปแล้ว...
 ก็จบไปแล้ว...---------- ยังจำเรื่องราวภาพในอดีตครั้งนั้น
 ในคืนและวันที่มีเราเคียงข้างกาย
 อยากกอดเธอไว้ อย่างนี้ไปจนวันตาย
 แต่กลับสลาย ใน พริบ ตา ---------- พยายามข่มใจหลอก ตัวเองเรื่อยมา
 แม้ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม
(ซ้ำ *)
 มันผ่านไปแล้ว... เธอจากไปแล้ว...
 ก็จบไปแล้ว... ลืมมันไป