คอร์ดเพลง ร้องเพลงกันเถอะ

คอร์ดเพลง ร้องเพลงกันเถอะ - Crescendo
ร้องเพลงกันเถอะ - Crescendo - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง ร้องเพลงกันเถอะ - Crescendo

หากเปรียบชีวิตคนเรา ดังบทเพลง ที่ยังคงต้องบรรเลงกันต่อไป ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เสียงเพลงบรรเลงเรื่อยไป บทเพลงของทุกคน ต่างกันออกไป ไม่มีเพลงไหนดีกว่า ดีกว่าใคร ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า ก็เป้นบทเพลงแห่งชีวิต * (เรามา) ร้องเพลงกันเถอะ ร้องเพลงกันเถอะ อย่างน้อยสุขใจ ร้องเพลงดีกว่า ร้องเพลงดีกว่า เรื่องร้าย ๆ ผ่านไป ร้องเพลงกันเถอะ ร้องเพลงกันเถอะ ให้เสียงเพลงปลอบใจ ** ก็จากที่สับสน ไม่มีคนเข้าใจ ให้เสียงเพลงบรรเลงในจิตใจ ปลดปล่อยความทุกข์ร้อนใจ ไปกับเพลง ให้ใจเราได้บรรเลง เพลงสุขใจ ไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ เหลือเพียงแต่ความสดใส ไปกับเพลง กับเพลงนี้ (ซ้ำ *, **) ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า ดังบทเพลง บทเพลงนี้ (ซ้ำ *) ชึดชึดชือ ดือ ชึดชึดชือ ดือ ชือชือดึดดี่ ดี ร้องเพลงดีกว่า ร้องเพลงดีกว่า เรื่องร้าย ๆ ผ่านไป ร้องเพลงกันเถอะ ร้องเพลงกันเถอะ ให้เสียงเพลงปลอบใจ (ซ้ำ **)