ร้องไห้กับฉัน คอร์ด - เสือ ธนพล

ร้องไห้กับฉัน ระบายออกจากหัวใจ แล้วเริ่มใหม่ ยังไม่สาย ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจ ผ่านไปแล้ว ลืมมันไป มันผ่านไปแล้วลืมมันไป
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ร้องไห้กับฉัน และเนื้อร้อง ร้องไห้กับฉัน เสือ ธนพล เนื้อร้อง::ร้องไห้กับฉัน ระบายออกจากหัวใจ แล้วเริ่มใหม่ ยังไม่สาย ร้องไห้กับฉันระบายออกจากห... เนื้อเพลง ร้องไห้กับฉัน, ร้องไห้กับฉัน คอร์ดง่าย ๆ, ร้องไห้กับฉัน คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ร้องไห้กับฉัน ของ เสือ ธนพล คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F  CBb(4 Times)C  C#dimDmDmแม้ชีวิตไม่เป็นดั่งFใจ  หากผิดหวังท้อแท้เมื่อCไร
ยังมีกำลังใจอยู่ตรDmงนี้ พร้อมเสมอแค่เธอบอกFมา
จะไปหาช่วยซับน้ำCตาไม่ว่าใครจะทำให้มันDmไหล----------*Gm อย่าให้คนเพียงคนAmเดียว ทำชีวิตของเธอBbพัง
เก็บความฝัน ของเธอเอาCไว้----------**F ร้องไCห้กับDmฉัน ระบายออกจากหัวใF
แล้วเCริ่มใหม่ Bbยังไม่Cสาย(Gm_Am_Bb_C)
Fร้อง Cไห้กับDmฉันระบายออกจากหัวใจF ผ่านไปCแล้ว
ลืมมันBbไป (Cมันผ่(F)านไปแล้วลืมมันไป)
เมื่อเDmธอนั้นทำดีสุดแล้ว  Fแต่ไม่แคล้วเสียงคนประณาม
C คำเหยียดหยามมันทำให้เธอท้Dm
ฉันพอรู้มันเป็นอย่างFไร สิ่งที่เสียแล้วก็เสียCไป
อย่าทำร้ายตัวเองอีDmกเลย
( ซ้ำ *, ** )Instru:DmFCDm( ซ้ำ *, **, ** )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • BbChord key_bb
  • CChord key_c
  • DmChord key_d
  • FChord key_f
  • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ร้องไห้กับฉัน - เสือ ธนพล

คำร้อง/ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์ | เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม
แม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจ หากผิดหวังท้อแท้เมื่อไร
ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้ พร้อมเสมอแค่เธอบอกมา
จะไปหาช่วยซับน้ำตาไม่ว่าใครจะทำให้มันไหล----------* อย่าให้คนเพียงคนเดียว ทำชีวิตของเธอพัง
เก็บความฝัน ของเธอเอาไว้----------** ร้องไห้กับฉัน ระบายออกจากหัวใจ
แล้วเริ่มใหม่ ยังไม่สาย
ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจ ผ่านไปแล้ว
ลืมมันไป (มันผ่านไปแล้วลืมมันไป)----------เมื่อเธอนั้นทำดีสุดแล้ว แต่ไม่แคล้วเสียงคนประณาม
คำเหยียดหยามมันทำให้เธอท้อ
ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไร สิ่งที่เสียแล้วก็เสียไป
อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลย----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, ** , **)