ร้องไห้เพราะคนโง่ คอร์ด – GUNGUN

ดู ดูเธอซิดูเธอร้องไห้ เธอทำตัวเหมือนไร้ค่า ดูเธอร้องไห้ เพราะว่าฉันเอง ทำเธอเจ็บปางตาย จงรู้เอาไว้อย่าง เธอกันฉันบางทีไม่เหมาะสม อย่ามัวจม อยู่ในท้องทะเลน้ำตา...
คอร์ดเพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ และ เนื้อร้อง ร้องไห้เพราะคนโง่ ของ GUNGUN ::ดู ดูเธอซิดูเธอร้องไห้ เธอทำตัวเหมือนไร้ค่า ดูเธอร้องไห้ เพราะว่าฉันเอง ทำเธอเจ็...
คอร์ดเพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ และ เนื้อร้อง ร้องไห้เพราะคนโง่ ของ GUNGUN ::ดู ดูเธอซิดูเธอร้องไห้ เธอทำตัวเหมือนไร้ค่า ดูเธอร้องไห้ เพราะว่าฉันเอง ทำเธอเจ็...
Intro:F#mBEmaj7C#m(2 Times)F#m วันนี้เBธอเปลี่ยนไป Emaj7ไปรักคนใหม่ไม่C#mใช่ฉัน เพราะวันF#mนั้น B ฉันทำพลั้Emaj7งไป C#m F#m รู้ดีว่าเBธอก่อนร้างรา เธอEmaj7รักฉันมากกว่C#mาใคร เอาF#mใจใส่ ดูBแลรักฉันคEmaj7นเดียว C#m เพราะฉัF#mนเอง ในวันBนั้น ที่Emaj7ทำให้เธอลำC#mบากใจ เพราะF#mฉันเอง ไม่Bคิดอะไร Emaj7 จนต้องเสียเธอC#7ไปในวันนั้น *F#m ดู ดูเธอซิB ดูเธอร้องไห้Emaj7 เธอทำตัวเหC#7มือนไร้ค่า F#m ดูเธอร้องBไห้ เพราะว่Emaj7าฉันเอง C#7ทำเธอเจ็บปางตาย จF#mงรู้... เอาไว้อBย่าง เธอกันEmaj7ฉันบางทีไม่เหมC#7าะสม อย่ามัF#mวจม อยู่ในBท้องทะเลEmaj7น้ำตา C#m F#m ความรักที่เBปลี่ยนไป อาจEmaj7ทำให้หัวใจต้องC#mอ่อนล้า แต่จะใF#mห้ย้อนเวลากBลับไปคงทำEmaj7ไม่ไหว C#7 F#m ฉันรักแต่Bไม่ดูแล ฉันต้Emaj7องขอโทษเธอจากC#7หัวใจ ที่เธอต้อF#mงร้องไห้ ก็เพราะBคนที่โง่กว่าควาย... เท่Emaj7านั้นเอง C#7 ( ซ้ำ * )Instru:F#mBEmaj7C#7(2 Times)( ซ้ำ * )เพราะF#mฉันเอง ในวัBนนั้น ที่Emaj7ทำให้เธอน้ำC#mตาไหล เพราะF#mฉันเอง ที่Bโง่เกินไป Emaj7 จนเธอไม่C#mมีใจในวันนั้น
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : GUNGUN |