ลาวคำหอม คอร์ด – ฮัท จิรวิชญ์

โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า...
คอร์ดเพลง ลาวคำหอม และ เนื้อร้อง ลาวคำหอม ของ ฮัท จิรวิชญ์ ::โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า โอ้อกคิดถึง คิดถึงค...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ลาวคำหอม ของ ฮัท จิรวิชญ์
แข่AงแขAmaj7Dยู่แต่Bmนภา ฝูงEภุ มF#mรา F#mM7สุด ปัญBmญา เEรียมเAอย โอ้อF#mกคิดถึง F#mM7 คิดBmถึง คะEนึงนอAmaj7นวัน นอC#mนไห้ ใฝ่F#mฝัน เห็นBmจันทร์แจ่มEฟ้า โA7อ้อกคิดDถึง คิดC#mถึงคะนึงนอนDวัน นอนไAห้ ใฝ่Dฝัน เห็นBmจันทร์แจ่มEฟ้า ทรAงกลดAmaj7 สวยDสดโสBmภา แสEงทอง ส่อF#mงหล้า ขวัBmญตาเรีEยมเอAย ทรAงกลดAmaj7 สวยDสดโสBmภา แสEงทอง ส่องF#mหล้า ขวัBmญตา เรีEยมเอA
  • A
  • Amaj7
  • D
  • Bm
  • E
  • F#m or Gb
  • C#m or Db
  • A7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ลาวคำหอม - ฮัท จิรวิชญ์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : จ่าโคม | ทำนอง : พระยาประสานดุริยศัพท์ | เรียบเรียง : ปิติ เกยูรพันธ์ | Ost : แม่เบี้ย
แข่งแข อยู่แต่นภา
ฝูงภุ มรา สุด ปัญญา เรียมเอย----------โอ้อกคิดถึง คิดถึง คะนึงนอนวัน 
นอนไห้ ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า----------โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน
นอนไห้ ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า ----------ทรงกลด สวยสดโสภา 
แสงทอง ส่องหล้า ขวัญตาเรียมเอย ----------ทรงกลด สวยสดโสภา 
แสงทอง ส่องหล้า ขวัญตา เรียมเอย