ลาวคำหอม คอร์ด – ฮัท จิรวิชญ์

โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า...
คอร์ดเพลง ลาวคำหอม และ เนื้อร้อง ลาวคำหอม ของ ฮัท จิรวิชญ์ ::โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า โอ้อกคิดถึง คิดถึงค...
คอร์ดเพลง ลาวคำหอม และ เนื้อร้อง ลาวคำหอม ของ ฮัท จิรวิชญ์ ::โอ้อกคิดถึง คิดถึงคะนึงนอนวัน นอนไห้ใฝ่ฝัน เห็นจันทร์แจ่มฟ้า โอ้อกคิดถึง คิดถึงค...
แข่AงแขAmaj7Dยู่แต่Bmนภา ฝูงEภุ มF#mรา F#mM7สุด ปัญBmญา เEรียมเAอย โอ้อF#mกคิดถึง F#mM7 คิดBmถึง คะEนึงนอAmaj7นวัน นอC#mนไห้ ใฝ่F#mฝัน เห็นBmจันทร์แจ่มEฟ้า โA7อ้อกคิดDถึง คิดC#mถึงคะนึงนอนDวัน นอนไAห้ ใฝ่Dฝัน เห็นBmจันทร์แจ่มEฟ้า ทรAงกลดAmaj7 สวยDสดโสBmภา แสEงทอง ส่อF#mงหล้า ขวัBmญตาเรีEยมเอAย ทรAงกลดAmaj7 สวยDสดโสBmภา แสEงทอง ส่องF#mหล้า ขวัBmญตา เรีEยมเอA
คำร้อง : จ่าโคม | ทำนอง : พระยาประสานดุริยศัพท์ | เรียบเรียง : ปิติ เกยูรพันธ์ | Ost : แม่เบี้ย