ลืม คอร์ด – มาลีฮวนน่า

ใจ พี่คิดถึงน้อง เนื้อทอง เจ้าจากบ้านนา แผ่วแผ่ว แว่วข่าวแก้วกานดา ไปเป็น ดารา อยู่เมืองบางกอก ลืม ไตปลา ลืมโนราห์ ลืมหนังลุง หลง เมืองกรุง ลืมผ้าถุง ลืมโนราห์...
คอร์ดเพลง ลืม และ เนื้อร้อง ลืม ของ มาลีฮวนน่า ::ใจ พี่คิดถึงน้อง เนื้อทอง เจ้าจากบ้านนา แผ่วแผ่ว แว่วข่าวแก้วกานดา ไปเป็น ดารา อ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ลืม ของ มาลีฮวนน่า
Intro:AmFCmaj7AmFEmGAmAmมอง ตะวันลับFฟ้า นกCmaj7กา ก็บินกลัAmบรัง จั๊กจั่นแFจ้ว แว่วยินเสียงใบEmตาล รับลมอ้างGว้าง ยืนต้นเดียวAmดาย * Amใจ พี่คิดถึงFน้อง เนื้อCmaj7ทอง เจ้าจากบ้าAmนนา แผ่วFแผ่ว แว่วข่าวแก้วกาEmนดา ไปเป็น ดาGรา อยู่เมืองบางAmกอก **Dm ลืม ไตAmปลา ลืมโEmนราห์ ลืมหนัAmงลุง Dmหลง เมือAmงกรุง ลืมผ้Emาถุง ลืมโนรAmาห์ ***Am ยาม ตะวันลับFฟ้า นกCmaj7กา บินผ่านเลAmยรัง ว่าแม่นแล้Fว ว่าโอ้แม่แก้วกานEmดา ไปเป็นดาGรา (เปลื้องผ้าอวดAmกาย) (อยู่เมืองบางกอก) Instru:DmAmEmAm(2 Times)ว่าแม่นแFล้ว ล่ะโอ้แม่แก้ว กาEmนดา เธอเป็น ดาGรา เปลื้องผ้า อวAmดกาย Outro:DmAmEmAm(4 Times)
  • Am
  • F
  • Cmaj7
  • Em
  • G
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ลืม - มาลีฮวนน่า

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : กลับกลาย 2542
มอง ตะวันลับฟ้า นกกา ก็บินกลับรัง
จั๊กจั่นแจ้ว แว่วยินเสียงใบตาล
รับลมอ้างว้าง ยืนต้นเดียวดาย----------* ใจ พี่คิดถึงน้อง เนื้อทอง เจ้าจากบ้านนา
แผ่วแผ่ว แว่วข่าวแก้วกานดา
ไปเป็น ดารา อยู่เมืองบางกอก----------** ลืม ไตปลา ลืมโนราห์ ลืมหนังลุง
หลง เมืองกรุง ลืมผ้าถุง ลืมโนราห์ ----------*** ยาม ตะวันลับฟ้า นกกา บินผ่านเลยรัง
ว่าแม่นแล้ว ว่าโอ้แม่แก้วกานดา 
ไปเป็นดารา (เปลื้องผ้าอวดกาย) (อยู่เมืองบางกอก)
ว่าแม่นแล้ว ล่ะโอ้แม่แก้ว กานดา
เธอเป็น ดารา เปลื้องผ้า อวดกาย