ล้นเกล้าเผ่าไทย คอร์ด – สายัณห์ สัญญา

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล ข้าบาทภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี...
คอร์ดเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย และ เนื้อร้อง ล้นเกล้าเผ่าไทย ของ สายัณห์ สัญญา ::มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ พระบารมี เป็นที...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ล้นเกล้าเผ่าไทย ของ สายัณห์ สัญญา
Intro:DBmDG Bm DEm ADล้นเกล้าเผ่าDไทย ศูนย์รวมAใจคนไทยทั้งDชาติ ขออภิวาท เบื้องCบาทองค์ภูมิAพล ยามใดไพร่Dฟ้า AชาวประชายากBmจน ทรงAห่วงกังEmวล ดั่งหยาดDฝนชะโลมพื้นAหล้า ถึงว่าป่าDดง พฤกษ์ไพรAพงทรงสู้ดั้นDด้น ถึงกายหมองหม่น แดดCฝนไม่คิดนำAพา ร่วมสุขร่วมDทุกข์ Aทุกข์หรือสุขมีBmมา ทรงAแผ่เมตEmตา ให้ชาวประAชาชื่นDใจ D7มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งGผอง ทอแสงเรืองAรอง ผุดผ่องดังร่มโDพธิ์ใหญ่ พระบารมี เป็นGที่ลือCขานนามAไกล ข้าบาทภูมิEmใจ ล้นเกล้าเผ่าGไทยแห่งวงศ์Aจักรี เหนือยิ่งสิ่งDใด เหนือดวงAใจชาวไทยรักDยิ่ง เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักCพิงยามทุกข์ภัยAมี ชาวไทยแหนDหวง ยิ่งกว่าดวงEmชีวี แม้นใครคิดย่ำDยีใต้ฝ่าธุAลี... ขอพลีชีพDแทน Instru:BmDG Bm DEm AD
  • D
  • A
  • C
  • Bm
  • Em
  • D7
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ล้นเกล้าเผ่าไทย - สายัณห์ สัญญา

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ 
ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล 
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน 
ทรงห่วงกังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า ----------ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น 
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา 
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา 
ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ ----------มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง 
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ 
พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล 
ข้าบาทภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี ----------เหนือยิ่งสิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง 
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี 
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี 
แม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลี... ขอพลีชีพแทน