วงกลม คอร์ด – วงกลม

โลกกำลังจะแตก ทุกคนเป็นปอดแหกก็เลยประสาทแตก ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยนั่งรอวันตาย งอมืองอเท้าทำไมคิดแต่เรื่องร้าย ๆ ก็เลยเสียจน พ่ายพ้นล้มตายก็อยากให้รู้เอาไว้ ว่ายังมีเรา อยู่กับเธอไม่แปลผัน เราจะไปด้วยกั...
คอร์ดเพลง วงกลม และ เนื้อร้อง วงกลม ของ วงกลม ::โลกกำลังจะแตก ทุกคนเป็นปอดแหกก็เลยประสาทแตก ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยนั่งรอวันตาย งอม...

เนื้อเพลง : วงกลม - วงกลม

ศิลปิน: วงกลม | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

โลกกำลังจะแตก ทุกคนเป็นปอดแหกก็เลยประสาทแตก ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยนั่งรอวันตาย งอมืองอเท้าทำไมคิดแต่เรื่องร้าย ๆ ก็เลยเสียจน พ่ายพ้นล้มตายก็อยากให้รู้เอาไว้ ว่ายังมีเรา อยู่กับเธอไม่แปลผัน เราจะไปด้วยกันจับมือไว้ให้เป็นวงกลมแล้วมาเต้นไปตามจังหวะอย่าไปคิดว่าใครจะมองยังไงก็เรามันหรอย ให้มันหรอยวงกลมเป็นเรขาคณิต ที่ไว้ใช้คิดเลขทั่ว ๆ ไปก็แล้วยังไง ก็แล้วจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าเรานั้นมาด้วยใจ ด้วยวันสดใสและเบิกบานเบิกบาน ด้วยใจที่กล้าหาญก็ให้คุณได้หนุกหนาน ไปพร้อมกับวงกลมโลกกำลังจะแตก ทุกคนเป็นปอดแหกก็เลยประสาทแตก ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยนั่งรอวันตาย งอมืองอเท้าทำไมคิดแต่เรื่องร้าย ๆ ก็เลยเสียจน พ่ายพ้นล้มตายก็อยากให้รู้เอาไว้ ว่ายังมีเรา อยู่กับเธอไม่แปลผัน เราจะไปด้วยกันจับมือไว้ให้เป็นวงกลมแล้วมาเต้นไปตามจังหวะอย่าไปคิดว่าใครจะมองยังไงก็เรามันหรอย ให้มันหรอยวงกลมเป็นเรขาคณิต ที่ไว้ใช้คิดเลขทั่ว ๆ ไปก็แล้วยังไง ก็แล้วจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าเรานั้นมาด้วยใจ ด้วยวันสดใสและเบิกบานเบิกบาน ด้วยใจที่กล้าหาญก็ให้คุณได้หนุกหนาน ไปพร้อมกับวงกลมจับมือไว้ให้เป็นวงกลมแล้วมาเต้นไปตามจังหวะอย่าไปคิดว่าใครจะมองยังไงก็เรามันหรอย ให้มันหรอยจับมือไว้ให้เป็นวงกลมแล้วมาเต้นไปตามจังหวะอย่าไปคิดว่าใครจะมองยังไงก็เรามันหรอย ให้มันหรอยวงกลมเป็นเรขาคณิต ที่ไว้ใช้คิดเลขทั่ว ๆ ไปก็แล้วยังไง ก็แล้วจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าเรานั้นมาด้วยใจ ด้วยวันสดใสและเบิกบานเบิกบาน ด้วยใจที่กล้าหาญก็ให้คุณได้หนุกหนาน ไปพร้อมกับวงกลม

ขยายกรอบเนื้อร้อง